คอร์ดเพลง เราเป็นอะไรกัน Peet Model

  
Text   


INTRO | C#m B | A | C#m B | A | B |

 
เกิดคำถ
A 
ามในใจมากมาย
 
เรื่องเเราตอ
G#m 
นนี้มันคืออะไร
 
คำ
F#m 
พูดที่เธอบอกไ
B 
ว้ว่าเธอรัก
E 
ฉัน
 
เธอบ
A 
อกฉันเป็นแฟนเธอ
 
แล้วเธอก็
G#m 
บอกเธอเป็นแฟ
C#m 
นฉัน
 
แต่การกร
F#m 
ะทำกลับตรงข้าม
B 
กัน
 
มันไม่ใ
E 
ช่เลย

 
ไม่เคย
F#m 
หวงไม่เคยโทตาม
 
ไม่มีข้อ
G#m 
ความทักหาฉันเลย
 
ใส่ใ
A 
จก็ไม่เคย ละเ
B 
ลยไม่เคยแคร์ฉัน

 
ตกลงเรา
E 
คบกันใช่ไหม
 
ช่วยบอกให้
G#m 
ฉันเข้าใจสักที
 
สิทธิ์ขอ
A 
งฉันตอ
G#m 
นนี้
 
ทำอะ
F#m 
ไรได้แค่ไ
B 
หน
E 
หึงได้หรือเปล่า 
 
 
G#m 
หวงเธอได้ไหมนน
 
อยาก
A 
พบอยากเจออยากไ
G#m 
ปไหน
 
กับ
F#m 
เธอได้บ้างไ
B 
หม 
 
ช่วยตอบฉันทีได้ที

INSTRU | A G#m Gm | F#m B |

 
เกิดคำถ
A 
ามในใจมากมาย
 
เรื่องเเราตอ
G#m 
นนี้มันคืออะไร
 
สุด
F#m 
ท้ายแล้ว 
 
เธอรัก
B 
ฉันบ้างไหมช่วยต
E 
อบที
 
เริ่มส
A 
งสัยในความสัมพันธ์
 
ที่เธอ
G#m 
บอกว่ารักฉัน
C#m 
คนนี้
 
ทั้ง
F#m 
หมดที่พูด
B 
มามันจริงบ้าง
E 
ไหม

INSTRU | E G#m | C#m B |
INSTRU | A G#m | F#m B |
INSTRU | A | G#m C#m |
INSTRU | F#m G#m | A | B |

 
ไม่เคย
F#m 
หวงไม่เคยโทตาม
 
ไม่มีข้อ
G#m 
ความทักหาฉันเลย
 
ใส่ใ
A 
จก็ไม่เคย ละเ
B 
ลยไม่เคยแคร์ฉัน 
 
โว..

 
ตกลงเรา
E 
คบกันใช่ไหม
 
ช่วยบอกให้
G#m 
ฉันเข้าใจสักที
 
สิทธิ์ขอ
A 
งฉันตอ
G#m 
นนี้
 
ทำอะ
F#m 
ไรได้แค่ไ
B 
หน
E 
หึงได้หรือเปล่า 
 
 
G#m 
หวงเธอได้ไหมนน
 
อยาก
A 
พบอยากเจออยากไ
G#m 
ปไหน
 
กับ
F#m 
เธอได้บ้างไ
B 
หม

 
ตกลงเรา
E 
คบกันใช่ไหม
 
ช่วยบอกให้
G#m 
ฉันเข้าใจสักที
 
สิทธิ์ขอ
A 
งฉันตอ
G#m 
นนี้
 
ทำอะ
F#m 
ไรได้แค่ไ
B 
หน
E 
หึงได้หรือเปล่า 
 
 
G#m 
หวงเธอได้ไหมนน
 
อยาก
A 
พบอยากเจออยากไ
G#m 
ปไหน
 
กับ
F#m 
เธอได้บ้างไ
B 
หม 
 
ช่วยตอบฉันทีได้ที

OUTRO | A G#m | F#m E |
OUTRO | A G#m G#m | F#m B | E |


เกิดคำถามในใจมากมาย
เรื่องเเราตอนนี้มันคืออะไร
คำพูดที่เธอบอกไว้ว่าเธอรักฉัน
เธอบอกฉันเป็นแฟนเธอ
แล้วเธอก็บอกเธอเป็นแฟนฉัน
แต่การกระทำกลับตรงข้ามกัน
มันไม่ใช่เลย

ไม่เคยหวงไม่เคยโทตาม
ไม่มีข้อความทักหาฉันเลย
ใส่ใจก็ไม่เคยละเลยไม่เคยแคร์ฉัน

ตกลงเราคบกันใช่ไหม
ช่วยบอกให้ฉันเข้าใจสักที
สิทธิ์ของฉันตอนนี้
ทำอะไรได้แค่ไหน
หึงได้หรือเปล่า หวงเธอได้ไหมนน
อยากพบอยากเจออยากไปไหน
กับเธอได้บ้างไหม ช่วยตอบฉันทีได้ที

( ดนตรี )

เกิดคำถามในใจมากมาย
เรื่องเเราตอนนี้มันคืออะไร
สุดท้ายแล้ว เธอรักฉันบ้างไหมช่วยตอบที
เริ่มสงสัยในความสัมพันธ์
ที่เธอบอกว่ารักฉันคนนี้
ทั้งหมดที่พูดมามันจริงบ้างไหม

( ดนตรี )

ไม่เคยหวงไม่เคยโทตาม
ไม่มีข้อความทักหาฉันเลย
ใส่ใจก็ไม่เคยละเลยไม่เคยแคร์ฉัน โว..

ตกลงเราคบกันใช่ไหม
ช่วยบอกให้ฉันเข้าใจสักที
สิทธิ์ของฉันตอนนี้
ทำอะไรได้แค่ไหน
หึงได้หรือเปล่า หวงเธอได้ไหมนน
อยากพบอยากเจออยากไปไหน
กับเธอได้บ้างไหม

ตกลงเราคบกันใช่ไหม
ช่วยบอกให้ฉันเข้าใจสักที
สิทธิ์ของฉันตอนนี้
ทำอะไรได้แค่ไหน
หึงได้หรือเปล่า หวงเธอได้ไหมนน
อยากพบอยากเจออยากไปไหน
กับเธอได้บ้างไหม ช่วยตอบฉันทีได้ที

มิวสิควิดีโอ เราเป็นอะไรกัน Peet Model

เพลง : เราเป็นอะไรกัน
ศิลปิน : Peet Model
เนื้อร้อง/ทำนอง : Peet Model
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องานแสดง : 093-742-6546
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend