คอร์ดเพลง อยู่กับฉันก่อน SARAN feat. THAOWANZ

  
Text   


Capo #1
INTRO | C | G | Am | F |

 
ได้โปรดเถอะอยู่กับ
C 
ฉัน..ก่อน
 
ขอโทษถ้าในบาง
G 
ทีเป็นคนใจร้อน
 
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่
Am 
พร้อม
 
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
 
 
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้
F 
อง
 
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon
 

 
ได้โปรดเถอะอยู่กับ
C 
ฉัน..ก่อน
 
ขอโทษถ้าในบาง
G 
ทีเป็นคนใจร้อน
 
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่
Am 
พร้อม
 
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
 
 
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้
F 
อง
 
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon
 

 
ได้โปรดเธออย่าเพิ่งไ
C 
ปได้ไหม
 
อยากจะห
G 
ยุดเวลาเอาไว้.. 
 
ให้มีแค่เพียง
Am 
เรา
 
เพื่อเลี่ยงความเหงาให้มันหา
F 
ยไป

 
แต่ฉันก็
C 
รู้..ว่ามันไม่มีทาง..
 
ที่จะย้
G 
อนเวลาเหล่านั้นให้หวนคืน
Am 
กลับ..มาอีกครั้ง
 
แค่อยากให้เ
F 
ธอได้รู้เอาไว้

 
ได้โปรดเถอะอยู่กับ
C 
ฉัน..ก่อน
 
ขอโทษถ้าในบาง
G 
ทีเป็นคนใจร้อน
 
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่
Am 
พร้อม
 
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
 
 
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้
F 
อง
 
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon
 

 
ได้โปรดเถอะอยู่กับ
C 
ฉัน..ก่อน
 
ขอโทษถ้าในบาง
G 
ทีเป็นคนใจร้อน
 
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่
Am 
พร้อม
 
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
 
 
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้
F 
อง
 
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon
 

 
เรามีเรื่องต้องสะส
C 
าง 
 
ทำไมเธอมองฉันเป็นสะสาร
 
ฉันไม่อยากให้เราสองคนนั้นมันมีเรื่องบาดห
G 
มาง
 
เธอชอบใช้คำพูดถากถาง
 
 
และน้ำท่อมหม้อนี้ฉันว่าแม่งขาด
Am 
หวาน
 
เพราะเธอหายไปฉันก็เลยซมจนค่ำ
 
 
ขอโทษทีคนดีเธออย่ามายุ่งกับคนค
F 
ลั่ง
 
เธอรู้สึกอะไรรบกวนเธอพูดตรง ๆ มั่ง
 

 
ใช่สิ ฉันมันก็เป็นได้แค่คน
C 
งั่ง
 
ฉันมีสิ่งฝากฝัง ขอให้โชคดีตามที่เธออยากหวัง
 
 
ยินดีที่ครั้งห
G 
นึ่งเธอได้ความรักจากฉัน
 
ฉันจะยืนรอ ทั้งฉากหน้า และฉากหลัง
 
 
อยากให้มั่น
Am 
ใจ 
 
ให้เธอมองปากฉัน
 
เรียกชื่อเธอไปก็รู้ว่าเธอไม่อยากหัน
 
 
ฉันแค่อยากเ
F 
มา ไม่อยากยิ้ม ไม่อยากขำ
 
และภาวนาให้เรื่องของเรานั้น
 
 
มันไม่จบเหมือนฉากหนัง
 

 
ได้โปรดเถอะอยู่กับ
C 
ฉัน..ก่อน
 
ขอโทษถ้าในบาง
G 
ทีเป็นคนใจร้อน
 
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่
Am 
พร้อม
 
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
 
 
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้
F 
อง
 
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon
 

 
ได้โปรดเถอะอยู่กับ
C 
ฉัน..ก่อน
 
ขอโทษถ้าในบาง
G 
ทีเป็นคนใจร้อน
 
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่
Am 
พร้อม
 
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
 
 
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้
F 
อง
 
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon
 

OUTRO | C | G | Am | F |


ได้โปรดเถอะอยู่กับฉัน..ก่อน
ขอโทษถ้าในบางทีเป็นคนใจร้อน
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่พร้อม
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้อง
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon

ได้โปรดเถอะอยู่กับฉัน..ก่อน
ขอโทษถ้าในบางทีเป็นคนใจร้อน
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่พร้อม
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้อง
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon

ได้โปรดเธออย่าเพิ่งไปได้ไหม
อยากจะหยุดเวลาเอาไว้.. ให้มีแค่เพียงเรา
เพื่อเลี่ยงความเหงาให้มันหายไป

แต่ฉันก็รู้..ว่ามันไม่มีทาง..
ที่จะย้อนเวลาเหล่านั้นให้หวนคืนกลับ..มาอีกครั้ง
แค่อยากให้เธอได้รู้เอาไว้

ได้โปรดเถอะอยู่กับฉัน..ก่อน
ขอโทษถ้าในบางทีเป็นคนใจร้อน
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่พร้อม
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้อง
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon

ได้โปรดเถอะอยู่กับฉัน..ก่อน
ขอโทษถ้าในบางทีเป็นคนใจร้อน
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่พร้อม
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้อง
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon

เรามีเรื่องต้องสะสาง ทำไมเธอมองฉันเป็นสะสาร
ฉันไม่อยากให้เราสองคนนั้นมันมีเรื่องบาดหมาง
เธอชอบใช้คำพูดถากถาง
และน้ำท่อมหม้อนี้ฉันว่าแม่งขาดหวาน
เพราะเธอหายไปฉันก็เลยซมจนค่ำ
ขอโทษทีคนดีเธออย่ามายุ่งกับคนคลั่ง
เธอรู้สึกอะไรรบกวนเธอพูดตรง ๆ มั่ง

ใช่สิ ฉันมันก็เป็นได้แค่คนงั่ง
ฉันมีสิ่งฝากฝัง ขอให้โชคดีตามที่เธออยากหวัง
ยินดีที่ครั้งหนึ่งเธอได้ความรักจากฉัน
ฉันจะยืนรอ ทั้งฉากหน้า และฉากหลัง
อยากให้มั่นใจ ให้เธอมองปากฉัน
เรียกชื่อเธอไปก็รู้ว่าเธอไม่อยากหัน
ฉันแค่อยากเมา ไม่อยากยิ้ม ไม่อยากขำ
และภาวนาให้เรื่องของเรานั้น
มันไม่จบเหมือนฉากหนัง

ได้โปรดเถอะอยู่กับฉัน..ก่อน
ขอโทษถ้าในบางทีเป็นคนใจร้อน
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่พร้อม
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้อง
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon

ได้โปรดเถอะอยู่กับฉัน..ก่อน
ขอโทษถ้าในบางทีเป็นคนใจร้อน
เธอจะไปตอนนี้ฉันว่าฉันยังไม่พร้อม
เธอก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ What I want
ทำยังไงดีให้ฉันนั้นไม่ร้อง
ไม่มีวิธีฉันเลย Get high to the moon

มิวสิควิดีโอ อยู่กับฉันก่อน SARAN

เพลง : อยู่กับฉันก่อน
ศิลปิน : SARAN
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend