คอร์ดเพลง คนชั่วคราว STER

  
Text   


INTRO | F#m | F#m | E | E |

 
หลบอยู่ตรง
E 
นี้ 
 
อยู่ในมุม
Emaj7 
มืดมน
 
เพราะกังวลว่าเ
A 
ขาพบเ
G#m 
จอ.. 
 
 
F#m 
 
รอให้เธอมา
E 
หา 
 
ลักลอบมาเจอ
F#m 
กัน..
 
ทุกค
E 
รั้งที่เธอปว
B 
ดร้าว..

 
ต้องหลบซ่อนเ
E 
ขา 
 
เจ็บเท่าไหร่
Emaj7 
ก็ทน
 
หวังจะกลายเป็น
A 
คนของ
G#m 
เธอ.. 
 
 
F#m 
 
เฝ้ารอเธอกับเ
E 
ขา..ถึงวันที่จบ
B 
กัน
 
วันนั้นคงได้เปิดเ
E 
ผยตัวจริง

 
อยู่ในมุม
A 
มืดมน 
 
เป็นแค่คน
G#m 
ชั่วคราว
 
ช่วยให้เธอคลาย
F#m 
เหงา 
 
ยามเ
B 
ขาไม่ต้องก
E 
าร
 
ฉันต้องรอแค่
G#m 
ไหนให้เธอ 
 
เลิก
C#m 
กับเขา
F#m 
ไม่อยากทนซ่อนเร้นรักของเ
B 
รา..
 
ต้องรออีกเท่าไ
E 
ร 
 
 
A 

INSTRU | F#m | F#m | E | E |

 
เธอให้ความห
E 
วัง 
 
บอกว่าอีก
Emaj7 
ไม่นาน..
 
ฉันจะกลายเป็น
A 
คนสำ
G#m 
คัญ.. 
 
 
F#m 

 
เฝ้ารอเธออย่าง
E 
นั้น 
 
แม้มันต้องเหนื่อย
B 
ใจ
 
สุดท้ายก็เป็นแค่ห
E 
วังเลือนลาง..

 
อยู่ในมุม
A 
มืดมน 
 
เป็นแค่คน
G#m 
ชั่วคราว
 
ช่วยให้เธอคลาย
F#m 
เหงา 
 
ยามเ
B 
ขาไม่ต้องก
E 
าร
 
ฉันต้องรอแค่
G#m 
ไหนให้เธอ 
 
เลิก
C#m 
กับเขา
F#m 
ไม่อยากทนซ่อนเร้นรักของเ
B 
รา..

 
อยู่ในมุม
A 
มืดมน 
 
เป็นแค่คน
G#m 
ชั่วคราว
 
ช่วยให้เธอคลาย
F#m 
เหงา 
 
ยามเ
B 
ขาไม่ต้องก
E 
าร
 
ฉันต้องรอแค่
G#m 
ไหนให้เธอ..เลิก
C#m 
กับเขา
F#m 
ไม่อยากทนซ่อนเร้นรักของเ
B 
รา..
 
ต้องรออีกเท่าไ
E 

INSTRU | F#m | B |

 
ต้องรออีกเท่าไ
E 
ร.. 
 
 
A 

OUTRO | F#m |


หลบอยู่ตรงนี้ อยู่ในมุมjมืดมน
เพราะกังวลว่าเขาพบเจอ..
รอให้เธอมาหา ลักลอบมาเจอกัน..
ทุกครั้งที่เธอปวดร้าว..

ต้องหลบซ่อนเขา เจ็บเท่าไหร่jก็ทน
หวังจะกลายเป็นคนของเธอ..
เฝ้ารอเธอกับเขา..ถึงวันที่จบกัน
วันนั้นคงได้เปิดเผยตัวจริง

อยู่ในมุมมืดมน เป็นแค่คนชั่วคราว
ช่วยให้เธอคลายเหงา ยามเขาไม่ต้องการ
ฉันต้องรอแค่ไหนให้เธอ เลิกกับเขา
ไม่อยากทนซ่อนเร้นรักของเรา..
ต้องรออีกเท่าไร

( ดนตรี )

เธอให้ความหวัง บอกว่าอีกjไม่นาน..
ฉันจะกลายเป็นคนสำคัญ..

เฝ้ารอเธออย่างนั้น แม้มันต้องเหนื่อยใจ
สุดท้ายก็เป็นแค่หวังเลือนลาง..

อยู่ในมุมมืดมน เป็นแค่คนชั่วคราว
ช่วยให้เธอคลายเหงา ยามเขาไม่ต้องการ
ฉันต้องรอแค่ไหนให้เธอ เลิกกับเขา
ไม่อยากทนซ่อนเร้นรักของเรา..

อยู่ในมุมมืดมน เป็นแค่คนชั่วคราว
ช่วยให้เธอคลายเหงา ยามเขาไม่ต้องการ
ฉันต้องรอแค่ไหนให้เธอ..เลิกกับเขา
ไม่อยากทนซ่อนเร้นรักของเรา..
ต้องรออีกเท่าไร

( ดนตรี )

ต้องรออีกเท่าไร..

มิวสิควิดีโอ คนชั่วคราว STER

เพลง : คนชั่วคราว (คอร์ด)
ศิลปิน : STER
เนื้อร้อง : แสนคม สมคิด
เรียบเรียง : สุรัตน์ หนูปิ่น, ณรงค์ เดชะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend