คอร์ดเพลง ไอฟาย (I’m Fine) Fool Step feat. HYE

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอฟาย (I’m Fine) Fool Step

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Fool Step
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิยวัฒน์ มีเครือ, ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ, HYE
คอร์ด : C,Dm,Em,F,G,Am


Tune to Eb

 
(เป็นควายให้เ
F 
ธอ ยอมเป็นคนที่มีเขา)  
C 
 
Am 
 
G 

 
เจ็บแ
F 
ล้ว 
 
ก็ไม่จำใช่ไหม
 
กินอะไรเข้า
C 
ไป 
 
ดูสมองไม่พัฒนาแ
F 
ล้ว
 
โดนเธอทำอีกแล้ว ก็ยังไม่เท่
C 
าไร
 
ยังพอไหวยังทนได้
 

 
อีกแ
F 
ล้ว 
 
เธอแค่โก
G 
หก
Am 
กัน
 
แค่อีก
Dm 
ครั้งนึงที่เธอหลอก 
 
ไม่ม
Am 
ากไม่ม
G 
าย
 
แต่อีกแ
F 
ล้ว 
 
และฉัน
G 
ก็ไม่
Am 
จำ
 
จะภั
Dm 
กดี 
 
ให้เหมือ
Em 
นวัน 
 
ที่ผ่าน
G 
มา

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

INSTRU | F | F | C | Am G |

 
ยอมให้เ
F 
ธอตั้งแต่หน้าประตู
 
ยอมเป็นแมวที่เธอนั้น
C 
เลี้ยงด้วยก้างปลาทู
 
There’s no
F 
thing that I can’t do
 
ยอมให้เธอมีเขาคน
C 
นั้นน่ะ ทั้งทั้งที่รู้ ก็คิดดูเดะ

 
อีกแ
F 
ล้ว 
 
เธอแค่โก
G 
หก
Am 
กัน
 
แค่อีก
Dm 
ครั้งนึงที่เธอหลอก 
 
ไม่ม
Am 
ากไม่ม
G 
าย
 
แต่อีกแ
F 
ล้ว 
 
และฉัน
G 
ก็ไม่
Am 
จำ
 
จะภั
Dm 
กดี 
 
ให้เหมือ
Em 
นวัน 
 
ที่ผ่าน
G 
มา

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

F 
  แค่เธอบอกมาว่าเธอต้องก
C 
ารแล้วฉันจะยอม
 
  เป็นเพียงแค่ เ
G 
งา เหงาเหงา  
Am 
เงา 
 
เหงาเ
G 
หงา
F 
  แค่เธอบอกมาว่าเธอต้องก
G 
ารแล้วฉันจะ
Am 
ยอม
 
  ให้เธอมีเพียงแ
F 
ค่เขา 
 
มีแค่เขา

INSTRU | F | F | C | Am G |

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

 
จะยอมเป็นควายให้เ
F 
ธอ 
 
ยอมเป็นคนที่มีเขา
 
ยอมเป็นแค่เ
C 
งาเขา 
 
เว
Am 
ลาเธอนั้นเ
G 
หงา
 
อยากให้โ
F 
ง่ 
 
ได้เลยตามใจ
 
แต่เธอต้
G 
องไม่หายไปไ
Am 
หน
 
จะอ
F 
ดทน.. 
 
เป็นค
 
วายให้เ
 
ธอจนพอใจ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไอฟาย (I’m Fine)


(เป็นควายให้เธอ ยอมเป็นคนที่มีเขา)

เจ็บแล้ว ก็ไม่จำใช่ไหม
กินอะไรเข้าไป ดูสมองไม่พัฒนาแล้ว
โดนเธอทำอีกแล้ว ก็ยังไม่เท่าไร
ยังพอไหวยังทนได้

อีกแล้ว เธอแค่โกหกกัน
แค่อีกครั้งนึงที่เธอหลอก ไม่มากไม่มาย
แต่อีกแล้ว และฉันก็ไม่จำ
จะภักดี ให้เหมือนวัน ที่ผ่านมา

จะยอมเป็นควายให้เธอ ยอมเป็นคนที่มีเขา
ยอมเป็นแค่เงาเขา เวลาเธอนั้นเหงา
อยากให้โง่ ได้เลยตามใจ
แต่เธอต้องไม่หายไปไหน
จะอดทน เป็นควายให้เธอจนพอใจ

( ดนตรี )

ยอมให้เธอตั้งแต่หน้าประตู
ยอมเป็นแมวที่เธอนั้นเลี้ยงด้วยก้างปลาทู
There’s nothing that I can’t do
ยอมให้เธอมีเขาคนนั้นน่ะ ทั้งทั้งที่รู้ ก็คิดดูเดะ

อีกแล้ว เธอแค่โกหกกัน
แค่อีกครั้งนึงที่เธอหลอก ไม่มากไม่มาย
แต่อีกแล้ว และฉันก็ไม่จำ
จะภักดี ให้เหมือนวัน ที่ผ่านมา

จะยอมเป็นควายให้เธอ ยอมเป็นคนที่มีเขา
ยอมเป็นแค่เงาเขา เวลาเธอนั้นเหงา
อยากให้โง่ ได้เลยตามใจ
แต่เธอต้องไม่หายไปไหน
จะอดทน เป็นควายให้เธอจนพอใจ

แค่เธอบอกมาว่าเธอต้องการแล้วฉันจะยอม
เป็นเพียงแค่ เงา เหงาเหงา เงา เหงาเหงา
แค่เธอบอกมาว่าเธอต้องการแล้วฉันจะยอม
ให้เธอมีเพียงแค่เขา มีแค่เขา

( ดนตรี )

จะยอมเป็นควายให้เธอ ยอมเป็นคนที่มีเขา
ยอมเป็นแค่เงาเขา เวลาเธอนั้นเหงา
อยากให้โง่ ได้เลยตามใจ
แต่เธอต้องไม่หายไปไหน
จะอดทน เป็นควายให้เธอจนพอใจ

จะยอมเป็นควายให้เธอ ยอมเป็นคนที่มีเขา
ยอมเป็นแค่เงาเขา เวลาเธอนั้นเหงา
อยากให้โง่ ได้เลยตามใจ
แต่เธอต้องไม่หายไปไหน
จะอดทน เป็นควายให้เธอจนพอใจ

มิวสิควิดีโอ ไอฟาย (I’m Fine) Fool Step

เพลง : ไอฟาย (I’m Fine)
ศิลปิน : Fool Step
เรียบเรียง : Fool Step, HYE
ติดต่องานแสดง : IG: @foolstepband
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend