คอร์ดเพลง สถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้กำกับโบ้

  
Text   


Capo #1
INTRO | Am G | F Em | Dm G | C G |

 
ประกาศสถานก
C 
ารณ์
 
ประกาศสถาน
Em 
การณ์ฉุกเฉิน
 
มีคน
Am 
เจ็บคือจั่งสิต
G 
าย
 
มี
F 
คนได้รับความเ
Em 
สียหาย
 
จากอุ
Dm 
ทกภัยน้ำตาไหลย้
G 
อย..

 
รับบ่ไ
C 
หวกับเหตุการณ์เรื่องความ
Em 
ฮักนี้
 
ออกมาตร
Am 
การมาดูแลดี
Em 
ส่ำได๋ 
 
 
F 
ขั่นคนมันสิถิ่
Em 
มไป
 
เอาโซ่มา
Dm 
ล่ามมาดึงไเอาว้กะบ่
G 
อยู่ 
 
คื
C 
อเก่า

 
ถึกเจ้าหล
Dm 
อยวางระเบิดต่อม
Em 
น้ำตา
 
เฝ้ารัก
F 
ษาหัวใจเอาไว้กะบ่
C 
ได้
 
สิรั้งให้
Dm 
อยู่ 
 
เจ้ากะสิไ
Em 
ปคือเก่าแม่
G 
นบ่ 
 
โอ…

 
ประกาศสถานก
C 
ารณ์
 
ประกาศสถาน
Em 
การณ์ฉุกเฉิน
 
คือต้อง
Am 
เป็นคนเดินจากไ
G 
 
เป็น
F 
ผู้ได้รับ 
 
ความเ
Em 
สียหาย
 
จากอุ
Dm 
ทกภัยน้ำตาไหลย้
G 
อย..

 
ประกาศสถานก
C 
ารณ์
 
ประกาศสถาน
Em 
การณ์ฉุกเฉิน
 
คือเจ้า
Am 
เมินบ่ฮักกันคื
G 
อเก่า
 
รายง
F 
านความเจ็บ 
 
ประสบ
Em 
ภัยความเหงา
 
เอาน้ำมา
Dm 
เป่าให้แน 
 
เอาคุมา
G 
ต่งน้ำตาที่มั
C 
นไหล

INSTRU | C Em | Am G | F Em | Dm G |
INSTRU | F Em | Am G | F Em | Dm G |

 
ถึกเจ้าหล
Dm 
อยวางระเบิดต่อม
Em 
น้ำตา
 
เฝ้ารัก
F 
ษาหัวใจเอาไว้กะบ่
C 
ได้
 
สิรั้งให้
Dm 
อยู่ 
 
เจ้ากะสิไ
Em 
ปคือเก่าแม่
G 
นบ่ 
 
โอ…

 
ประกาศสถานก
C 
ารณ์
 
ประกาศสถาน
Em 
การณ์ฉุกเฉิน
 
คือต้อง
Am 
เป็นคนเดินจากไ
G 
 
เป็น
F 
ผู้ได้รับ 
 
ความเ
Em 
สียหาย
 
จากอุ
Dm 
ทกภัยน้ำตาไหลย้
G 
อย..

 
ประกาศสถานก
C 
ารณ์
 
ประกาศสถาน
Em 
การณ์ฉุกเฉิน
 
คือเจ้า
Am 
เมินบ่ฮักกันคื
G 
อเก่า
 
รายง
F 
านความเจ็บ 
 
ประสบ
Em 
ภัยความเหงา
 
เอาน้ำมา
Dm 
เป่าให้แน 
 
เอาคุมา
G 
ต่งน้ำตาที่มั
C 
นไหล

 
รายง
F 
านความเจ็บ 
 
ประสบ
Em 
ภัยความเหงา
 
เอาน้ำมา
Dm 
เป่าให้แน 
 
 
G 
คนกำลังสิขาด
C 
…ใจ..


ประกาศสถานการณ์
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีคนเจ็บคือจั่งสิตาย
มีคนได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยน้ำตาไหลย้อย..

รับบ่ไหวกับเหตุการณ์เรื่องความฮักนี้
ออกมาตรการมาดูแลดีส่ำได๋ ขั่นคนมันสิถิ่มไป
เอาโซ่มาล่ามมาดึงไเอาว้กะบ่อยู่ คือเก่า

ถึกเจ้าหลอยวางระเบิดต่อมน้ำตา
เฝ้ารักษาหัวใจเอาไว้กะบ่ได้
สิรั้งให้อยู่ เจ้ากะสิไปคือเก่าแม่นบ่ โอ…

ประกาศสถานการณ์
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
คือต้องเป็นคนเดินจากไป
เป็นผู้ได้รับ ความเสียหาย
จากอุทกภัยน้ำตาไหลย้อย..

ประกาศสถานการณ์
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
คือเจ้าเมินบ่ฮักกันคือเก่า
รายงานความเจ็บ ประสบภัยความเหงา
เอาน้ำมาเป่าให้แน เอาคุมาต่งน้ำตาที่มันไหล

( ดนตรี )

ถึกเจ้าหลอยวางระเบิดต่อมน้ำตา
เฝ้ารักษาหัวใจเอาไว้กะบ่ได้
สิรั้งให้อยู่ เจ้ากะสิไปคือเก่าแม่นบ่ โอ…

ประกาศสถานการณ์
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
คือต้องเป็นคนเดินจากไป
เป็นผู้ได้รับ ความเสียหาย
จากอุทกภัยน้ำตาไหลย้อย..

ประกาศสถานการณ์
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
คือเจ้าเมินบ่ฮักกันคือเก่า
รายงานความเจ็บ ประสบภัยความเหงา
เอาน้ำมาเป่าให้แน เอาคุมาต่งน้ำตาที่มันไหล

รายงานความเจ็บ ประสบภัยความเหงา
เอาน้ำมาเป่าให้แน คนกำลังสิขาด…ใจ..

มิวสิควิดีโอ สถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้กำกับโบ้

เพลง : สถานการณ์ฉุกเฉิน
ศิลปิน : ผู้กำกับโบ้
เนื้อร้อง/ทำนอง : หนุ่ม คนสร้างเพลง
เรียบเรียง : แม็กซ์ ขอนแก่น
ติดต่องานแสดง : 0981515595
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend