คอร์ดเพลง ลองของเก่า ต้าร์ ตจว.

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm | G | F# | Bm |

 
ได้เห็นเรื่อง
Bm 
ราว 
 
ที่เจ้าโพสต์
 
เจ้าว่ามันโคตรเ
G 
จ็บหัวใจ
 
เจ้าโพสต์ว่าเจ็บใก
F# 
ล้สิตาย
 
เมื่อถึกแฟนใ
Bm 
หม่ของเจ้าทิ้ง

 
อ้ายเลยทัก
Bm 
มา 
 
ทางข้อความ
 
ไถ่ถามคน
G 
ช้ำ 
 
จากใจจริง
 
ถึงอ้ายเคย
F# 
ถึก 
 
เจ้าทิ้ง
 
แต่อ้ายกะยัง
Bm 
ห่วงเจ้าหลาย..

 
ของที่เจ้าเคยใ
G 
ช้.. 
 
ยังวางเรียง
F# 
รายอยู่หม่องเก่า
 
อ้ายบ่เคยคิดสิเ
G 
อา.. 
 
ของ
F# 
เจ้าไปถิ่มไส
 
ความฮักที่อ้ายให้เ
G 
จ้า.. 
 
มันบ่เคยเ
F# 
ก่า 
 
บ่จางหาย
 
มื่อนี้เห็นเจ้าปว
G 
ดใจ.. 
 
เอาความห่วงใ
A 
ยมาบอกว่า..

 
ลองกลับมาล
G 
องของเก่า 
 
ลองกลับมาใ
D 
ช้ของเดิม
 
หม่องนี้บ่
G 
คิดสิซ้ำเติม..เจ้าเด้
D 
อหล่า
 
หากเจ้าได้ล
G 
องของใหม่ 
 
เจ็บหลายจน
D 
มีน้ำตา
 
ให้เจ้ากลับ
G 
มา.. 
 
คืนกลับ
A 
มา..
 
หาอ้ายไ
D 
ด้เด้อ.. 
 
 
A 

 
อ้ายบ่ได้เ
Bm 
ผลอทักมากวน
 
แต่ใจอ้ายป่
G 
วนให้ทักหา
 
แค่อยากบอกเ
F# 
จ้าไว้เด้อว่า..
 
ยังมีผี
Bm 
บ้าฮักเจ้าหลาย..

 
ของที่เจ้าเคยใ
G 
ช้ ยังวางเรียง
F# 
รายอยู่หม่องเก่า
 
อ้ายบ่เคยคิดสิเ
G 
อา ของ
F# 
เจ้าไปถิ่มไส
 
ความฮักที่อ้ายให้เ
G 
จ้า มันบ่เคยเ
F# 
ก่า 
 
บ่จางหาย
 
มื่อนี้เห็นเจ้าปว
G 
ดใจ เอาความห่วงใ
A 
ยมาบอกว่า..

INSTRU | G | D | G | D |
INSTRU | G | D | Em | A |

 
ลองกลับมาล
G 
องของเก่า 
 
ลองกลับมาใ
D 
ช้ของเดิม
 
หม่องนี้บ่
G 
คิดสิซ้ำเติม 
 
เจ้าเด้
D 
อหล่า
 
หากเจ้าได้ล
G 
องของใหม่ 
 
เจ็บหลายจน
D 
มีน้ำตา
 
ให้เจ้ากลับ
G 
มา.. 
 
คืนกลับ
A 
มา..

 
ลองกลับมาล
G 
องของเก่า
 
ลองกลับมาใ
D 
ช้ของเดิม
 
หม่องนี้บ่
G 
คิดสิซ้ำเติม 
 
เจ้าเด้
D 
อหล่า
 
หากเจ้าได้ล
G 
องของใหม่ 
 
เจ็บหลายจน
D 
มีน้ำตา
 
ให้เจ้ากลับ
G 
มา.. 
 
คืนกลับ
A 
มา..
 
หาอ้ายได้เสมอ..
 

OUTRO | D | G | D | G | A | D |


ได้เห็นเรื่องราว ที่เจ้าโพสต์
เจ้าว่ามันโคตรเจ็บหัวใจ
เจ้าโพสต์ว่าเจ็บใกล้สิตาย
เมื่อถึกแฟนใหม่ของเจ้าทิ้ง

อ้ายเลยทักมา ทางข้อความ
ไถ่ถามคนช้ำ จากใจจริง
ถึงอ้ายเคยถึก เจ้าทิ้ง
แต่อ้ายกะยังห่วงเจ้าหลาย..

ของที่เจ้าเคยใช้.. ยังวางเรียงรายอยู่หม่องเก่า
อ้ายบ่เคยคิดสิเอา.. ของเจ้าไปถิ่มไส
ความฮักที่อ้ายให้เจ้า.. มันบ่เคยเก่า บ่จางหาย
มื่อนี้เห็นเจ้าปวดใจ.. เอาความห่วงใยมาบอกว่า..

ลองกลับมาลองของเก่า ลองกลับมาใช้ของเดิม
หม่องนี้บ่คิดสิซ้ำเติม..เจ้าเด้อหล่า
หากเจ้าได้ลองของใหม่ เจ็บหลายจนมีน้ำตา
ให้เจ้ากลับมา.. คืนกลับมา..
หาอ้ายได้เด้อ..

อ้ายบ่ได้เผลอทักมากวน
แต่ใจอ้ายป่วนให้ทักหา
แค่อยากบอกเจ้าไว้เด้อว่า..
ยังมีผีบ้าฮักเจ้าหลาย..

ของที่เจ้าเคยใช้ยังวางเรียงรายอยู่หม่องเก่า
อ้ายบ่เคยคิดสิเอาของเจ้าไปถิ่มไส
ความฮักที่อ้ายให้เจ้ามันบ่เคยเก่า บ่จางหาย
มื่อนี้เห็นเจ้าปวดใจเอาความห่วงใยมาบอกว่า..

( ดนตรี )

ลองกลับมาลองของเก่า ลองกลับมาใช้ของเดิม
หม่องนี้บ่คิดสิซ้ำเติม เจ้าเด้อหล่า
หากเจ้าได้ลองของใหม่ เจ็บหลายจนมีน้ำตา
ให้เจ้ากลับมา.. คืนกลับมา..

ลองกลับมาลองของเก่า
ลองกลับมาใช้ของเดิม
หม่องนี้บ่คิดสิซ้ำเติม เจ้าเด้อหล่า
หากเจ้าได้ลองของใหม่ เจ็บหลายจนมีน้ำตา
ให้เจ้ากลับมา.. คืนกลับมา..
หาอ้ายได้เสมอ..

มิวสิควิดีโอ ลองของเก่า ต้าร์ ตจว.

เพลง : ลองของเก่า
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง : จตุพล กองษร(อินดี้)
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง : 095-6014978
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend