คอร์ดเพลง รักแท้ไม่แพ้อะไร เฟิร์ส ภานุพงศ์

  
Text   


INTRO | A | A | D | D |

A 
ใครใครก็กลัว 
 
 
C#m 
ระยะทาง
Bm 
กลัวการต้องห่
E 
าง 
 
คนรักไปไ
A 
กล
D 
กลัวว่าความรัก 
 
จะลด
C#m 
ลงแล้วเปลี่ยนแปลง
F#7 
ไป
Bm 
กลัวว่าใครจะเ
E 
ข้ามาแทรกก
A 
ลาง

D 
จน.. 
 
ลืมไป
C#m 
ว่า
 
คำ
Bm 
ว่ารักแท้ 
 
ต้องเห
E 
นือกว่าสิ่งใ
A 
 
ถ้า
D 
มันเป็นรักแท้ 
 
มันต้องไม่
C#m 
แพ้อะ
F#7 
ไร
 
ไม่
Bm 
แพ้ใคร 
 
ไม่
D 
แพ้ระยะท
E 
าง

 
ถ้ามันเป็นรัก
A 
แท้ 
 
มัน
C#m 
ต้องไม่แพ้
F#m 
อะไร
 
มันต้องไม่แ
E 
พ้ระยะทางห่า
D 
งไกล 
 
 
C#m 
 
ไม่
Bm 
แพ้แม้ใครเข้า
E 
มา
 
ก็มันคือรัก
A 
แท้ 
 
มัน
C#m 
ต้องไม่แพ้กาล
F#m 
เวลา
 
มันต้องไม่แ
E 
พ้ให้คนใกล้ชิ
D 
ดกว่า 
 
 
C#m 
 
แต่
Bm 
ถ้าวันใดหากแพ้ขึ้น
E 
มา
 
ก็รู้ไว้เลย ไม่ใช่รักแ
A 
ท้จริงๆ 
 
 
D 

A 
ใครใครก็กลัว 
 
 
C#m 
ความสัมพันธ์
Bm 
คบกันยิ่งนาน
E 
วันมันยิ่งเริ่มเปลี่ย
A 
ไป
 
ยิ่ง
D 
คบยิ่งไม่เหมือนเดิม 
 
จนเกิดคำ
C#m 
ถามข้างใน
F#7 
หัวใจ
Bm 
ตกลงมันคืออะไ
E 
ร 
 
ใช่ความ
A 
รักหรือเปล่า

D 
จน.. 
 
ลืมไป
C#m 
ว่า
 
คำ
Bm 
ว่ารักแท้ 
 
ต้องเห
E 
นือกว่าสิ่งใ
A 
 
ถ้า
D 
มันเป็นรักแท้ 
 
มันต้องไม่
C#m 
แพ้อะ
F#7 
ไร
 
ไม่
Bm 
แพ้ใคร 
 
ไม่
D 
แพ้ระยะท
E 
าง

 
ถ้ามันเป็นรัก
A 
แท้ 
 
มัน
C#m 
ต้องไม่แพ้
F#m 
อะไร
 
มันต้องไม่แ
E 
พ้ระยะทางห่า
D 
งไกล 
 
 
C#m 
 
ไม่
Bm 
แพ้แม้ใครเข้า
E 
มา
 
ก็มันคือรัก
A 
แท้ 
 
มัน
C#m 
ต้องไม่แพ้กาล
F#m 
เวลา
 
มันต้องไม่แ
E 
พ้ให้คนใกล้ชิ
D 
ดกว่า 
 
 
C#m 
 
แต่
Bm 
ถ้าวันใดหากแพ้ขึ้น
E 
มา
 
ก็รู้ไว้เลย ไม่ใช่รักแ
 
ท้จริงๆ

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m A | Bm D | E |

 
ถ้ามันเป็นรัก
A 
แท้ 
 
มัน
C#m 
ต้องไม่แพ้
F#m 
อะไร
 
มันต้องไม่แ
E 
พ้ระยะทางห่า
D 
งไกล 
 
 
C#m 
 
ไม่
Bm 
แพ้แม้ใครเข้า
E 
มา
 
ก็มันคือรัก
A 
แท้ 
 
มัน
C#m 
ต้องไม่แพ้กาล
F#m 
เวลา
 
มันต้องไม่แ
E 
พ้ให้คนใกล้ชิ
D 
ดกว่า 
 
 
C#m 
 
แต่
Bm 
ถ้าวันใด 
 
หากแพ้ขึ้น
E 
มา
 
ก็รู้ไว้เลย ไม่ใช่รักแ
D 
ท้จริงๆ

 
ไม่ใ
C#m 
ช่..รักแ
A 
ท้จริงๆ


ใครใครก็กลัว ระยะทาง
กลัวการต้องห่างคนรักไปไกล
กลัวว่าความรัก จะลดลงแล้วเปลี่ยนแปลงไป
กลัวว่าใครจะเข้ามาแทรกกลาง

จน.. ลืมไปว่า
คำว่ารักแท้ ต้องเหนือกว่าสิ่งใด
ถ้ามันเป็นรักแท้มันต้องไม่แพ้อะไร
ไม่แพ้ใคร ไม่แพ้ระยะทาง

ถ้ามันเป็นรักแท้ มันต้องไม่แพ้อะไร
มันต้องไม่แพ้ระยะทางห่างไกล
ไม่แพ้แม้ใครเข้ามา
ก็มันคือรักแท้ มันต้องไม่แพ้กาลเวลา
มันต้องไม่แพ้ให้คนใกล้ชิดกว่า
แต่ถ้าวันใดหากแพ้ขึ้น
ก็รู้ไว้เลย ไม่ใช่รักแท้จริงๆ

ใครใครก็กลัว ความสัมพันธ์
คบกันยิ่งนานวันมันยิ่งเริ่มเปลี่ยนไป
ยิ่งคบยิ่งไม่เหมือนเดิม จนเกิดคำถามข้างในหัวใจ
ตกลงมันคืออะไรใช่รักหรือเปล่า

จน.. ลืมไปว่า
คำว่ารักแท้ ต้องเหนือกว่าสิ่งใด
ถ้ามันเป็นรักแท้มันต้องไม่แพ้อะไร
ไม่แพ้ใคร ไม่แพ้ระยะทาง

ถ้ามันเป็นรักแท้ มันต้องไม่แพ้อะไร
มันต้องไม่แพ้ระยะทางห่างไกล
ไม่แพ้แม้ใครเข้ามา
ก็มันคือรักแท้ มันต้องไม่แพ้กาลเวลา
มันต้องไม่แพ้ให้คนใกล้ชิดกว่า
แต่ถ้าวันใดหากแพ้ขึ้น
ก็รู้ไว้เลย ไม่ใช่รักแท้จริงๆ

ดนตรี

ถ้ามันเป็นรักแท้ มันต้องไม่แพ้อะไร
มันต้องไม่แพ้ระยะทางห่างไกล
ไม่แพ้แม้ใครเข้ามา
ก็มันคือรักแท้ มันต้องไม่แพ้กาลเวลา
มันต้องไม่แพ้ให้คนใกล้ชิดกว่า
แต่ถ้าวันใดหากแพ้ขึ้น
ก็รู้ไว้เลย ไม่ใช่รักแท้จริงๆ

ไม่ใช่รักแท้จริงๆ

มิวสิควิดีโอ รักแท้ไม่แพ้อะไร เฟิร์ส ภานุพงศ์

เพลง : รักแท้ไม่แพ้อะไร
ศิลปิน : เฟิร์ส ภานุพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล
เรียบเรียง : พีท โมเดล
ติดต่องานแสดง : 093-742-6546
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend