คอร์ดเพลง 1 Word ( 1 คำ ) – The Days x One Night x Tz A x T-ADS

  
Text   

1 Word ( 1 คำ ) – The Days x One Night x Tz A x T-ADS

คอร์ดเพลง 1 Word ( 1 คำ ) - The Days

เพลง 1 Word ( 1 คำ ) (คอร์ด)

ศิลปิน : The Days x One Night

ศิลปิน : Tz A x T-ADS

แนวเพลง : #แร็พ

คีย์คอร์ดเพลง 1 Word ( 1 คำ ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Bb | F | C | ( 4 Times )

 
 คำว่า
Dm 
รักคำเดียว มันจบตอนไ
Bb 
หน
 
ไม่ต้องพูดว่า
F 
รัก ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้า
C 
ใจ
 
พูดว่า
Dm 
รักคนเดียว เก็บมา
Bb 
ช้ำคนเดียว
 
ก็เธอไปแ
F 
ล้ว เดินเลยให้เธอนั้นห
C 
ายไป

 
ปล่อยให้คำว่า
Dm 
รัก มันกลายเป็นวลีฮิต
 
เธอไม่รับ
Bb 
รัก เธอบอกว่า fuck that shit
 
น้ำตามันเกย
F 
อก ผมเลยไม่อยากจะ speak
 
สัญญาจากนี้
C 
ไป จะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิต

 
ไม่อาจจะก
Dm 
ล่าว ตำนานกลอนตำนานรัก
 
เพื่อนก็ดีอยู่แ
Bb 
ล้ว ไม่งั้นก็ห่างกันสักพัก
 
เป็นได้แค่ best fr
F 
iend แต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับ
 
เรื่องคงเป็นแค่เส้นข
C 
นาน No โคจรสุริยจักร

 
เฉกเช่นลำ
Dm 
ตัด ที่มีพระเอกกับตัวร้าย
 
ผมมันแย่เ
Bb 
สมอ เธอมองว่าไม่มีใครคล้าย
 
น้ำตาที่กลั้นเอา
F 
ไว้ ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้าย
 
สิ้นสุดในคำส
C 
บท พอถึงตอนจบต้องแยกย้าย

 
เก็บทุกเรื่อง
Dm 
ราว เอาไว้เป็นความทรงจำ
 
ความรักที่ผมให้
Bb 
ไป จะอยู่กับเธอจนชั่วนิรันดร์
 
คำมันอาจไม่แ
F 
พง เป็นคำแสลง girl only one
 
ผมหวังดีเส
C 
มอ จะอยู่กับเธอในทุกๆ 
 
จันทร์

 
ขอโ
Dm 
ทษที่คิดถึงเธอเป็นบางครั้ง
 
มันลืมไม่
Bb 
ได้เจ็บใจประมาณนั้น
 
เป็นแค่ขี้
F 
แพ้ไอ่ฉันต้องทนช้ำ
 
แค่เธอไม่
C 
แลไอ้ฉันไม่ตายมั้ง

 
กลัวว่า
Dm 
วันหนึ่งเธอจะหายไป
 
กลัวว่าเ
Bb 
รื่องของเธอจะหายไป
 
เก็บน้ำ
F 
ตาถ้าไม่อยากช้ำใจ
 
แค่เธอไม่เ
C 
อาแค่นี้กูไม่ตาย

 
 คำว่า
Dm 
รักคำเดียว มันจบตอนไ
Bb 
หน
 
ไม่ต้องพูดว่า
F 
รัก ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้า
C 
ใจ
 
พูดว่า
Dm 
รักคนเดียว เก็บมา
Bb 
ช้ำคนเดียว
 
ก็เธอไปแ
F 
ล้ว เดินเลยให้เธอนั้นห
C 
ายไป

 
มีแต่คำ
Dm 
สบถที่ผมจดในน้ำตา
 
ว่าเรื่องราวทั้งห
Bb 
มดมันเป็นกฏของเวลา
 
จะทำอีกกี่สิบเพ
F 
ลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาร์
 
แต่กูก็แร็ปแทบเป็นแทบต
C 
าย เธอก็ไม่คืนย้อนมา

 
ให้มันเป็นโชคชะ
Dm 
ตา ถึงเวลานับถอยหลัง
 
ก็คนมันอยากจะ
Bb 
ไป คงหมดสิ้นแล้วความหวัง
 
คำว่ารักปลอ
F 
มๆ ที่คนอย่างผมเคยวาดฝัน
 
ทุกความรู้สึกแ
C 
ย่ๆ ที่ตัวเธอมาฝากฝัง

 
เหมือนในหนังตอน
Dm 
จบ ไม่มีผมอยู่ในบท
 
เธอทิ้งผมไปก็
Bb 
ได้ ถ้าใจผมมันสกปรก
 
เธอบอกว่าผมไม่
F 
ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมด
 
ในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็
C 
หาย
 
ปล่อยรักให้กลายเป็นเรื่องตลก
 

 
ถ้าคำว่า
Dm 
รักเป็นเพียงแค่ผักปลา
 
เธอบอกให้
Bb 
ฉันนั้นเชื่อตลอดมา
 
และในวัน
F 
นี้.. 
 
ไม่มีเธอทั้ง
C 
น้ำตา

Dm 
กลัวว่าวันเวล
Bb 
าจะหายไป
F 
กลัวว่าเรื่องของเ
C 
ธอจะหายไป…

OUTRO | Dm | Bb | F | C |


คำว่ารักคำเดียว มันจบตอนไหน
ไม่ต้องพูดว่ารัก ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจ
พูดว่ารักคนเดียว เก็บมาช้ำคนเดียว
ก็เธอไปแล้ว เดินเลยให้เธอนั้นหายไป

ปล่อยให้คำว่ารัก มันกลายเป็นวลีฮิต
เธอไม่รับรัก เธอบอกว่า fuck that shit
น้ำตามันเกยอก ผมเลยไม่อยากจะ speak
สัญญาจากนี้ไป จะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิต

ไม่อาจจะกล่าว ตำนานกลอนตำนานรัก
เพื่อนก็ดีอยู่แล้ว ไม่งั้นก็ห่างกันสักพัก
เป็นได้แค่ best friend แต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับ
เรื่องคงเป็นแค่เส้นขนาน No โคจรสุริยจักร

เฉกเช่นลำตัด ที่มีพระเอกกับตัวร้าย
ผมมันแย่เสมอ เธอมองว่าไม่มีใครคล้าย
น้ำตาที่กลั้นเอาไว้ ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้าย
สิ้นสุดในคำสบท พอถึงตอนจบต้องแยกย้าย

เก็บทุกเรื่องราว เอาไว้เป็นความทรงจำ
ความรักที่ผมให้ไป จะอยู่กับเธอจนชั่วนิรันดร์
คำมันอาจไม่แพง เป็นคำแสลง girl only one
ผมหวังดีเสมอ จะอยู่กับเธอในทุกๆ จันทร์

ขอโทษที่คิดถึงเธอเป็นบางครั้ง
มันลืมไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้น
เป็นแค่ขี้แพ้ไอ่ฉันต้องทนช้ำ
แค่เธอไม่แลไอ้ฉันไม่ตายมั้ง

กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไป
กลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป
เก็บน้ำตาถ้าไม่อยากช้ำใจ
แค่เธอไม่เอาแค่นี้กูไม่ตาย

 คำว่ารักคำเดียว มันจบตอนไหน
ไม่ต้องพูดว่ารัก ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจ
พูดว่ารักคนเดียว เก็บมาช้ำคนเดียว
ก็เธอไปแล้ว เดินเลยให้เธอนั้นหายไป

มีแต่คำสบถที่ผมจดในน้ำตา
ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฏของเวลา
จะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆบาร์
แต่กูก็แร็ปแทบเป็นแทบตาย เธอก็ไม่คืนย้อนมา

ให้มันเป็นโชคชะตา ถึงเวลานับถอยหลัง
ก็คนมันอยากจะไป คงหมดสิ้นแล้วความหวัง
คำว่ารักปลอมๆ ที่คนอย่างผมเคยวาดฝัน
ทุกความรู้สึกแย่ๆ ที่ตัวเธอมาฝากฝัง

เหมือนในหนังตอนจบ ไม่มีผมอยู่ในบท
เธอทิ้งผมไปก็ได้ ถ้าใจผมมันสกปรก
เธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมด
ในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หาย
ปล่อยรักให้กลายเป็นเรื่องตลก[]

ถ้าคำว่ารักเป็นเพียงแค่ผักปลา
เธอบอกให้ฉันนั้นเชื่อตลอดมา
และในวันนี้.. ไม่มีเธอทั้งน้ำตา

กลัวว่าวันเวลาจะหายไป
กลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง 1 Word ( 1 คำ ) (คอร์ด)
ศิลปิน The Days x One Night x Tz A x T-ADS
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend