คอร์ดเพลง คืนมาเฮ็ดหยัง ต๋อง พิทักษ์พงศ์

  
Text   


 
คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
หัว
G#m 
ใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
B 
าๆอ้ายกำลัง
A 
ลืม ฮือ ฮืมม  
B 

INSTRU | E | G#m | A | B | B |

 
ยังจำได้
E 
บ้อ 
 
มื่อที่
G#m 
อ้ายดึงเจ้าเอ
C#m 
าไว้
B 
อ้ายทั้งฮ้องทั้
A 
งไห้
G#m 
   
 
ดึง
F#m 
เจ้าเอาไว้บ่
B 
อยู่
 
นับจากมื่อ
E 
นั้น 
 
อ้ายสิ
G#m 
อยู่จั่งได๋
C#m 
บ่ฮู้
 
ได้แต่เ
B 
อาขวดเหล้าเป็น
A 
หมู่ 
 
 
G#m 
 
ต่อ
F#m 
ชีวิตที่อยู่ไปมื่อ
B 
นึง

F#m 
แต่ว่ามื่อนี้ 
 
อ้ายกะเ
G#m 
ริ่มทำใจได้
 
ยกเ
A 
จ้าออกจากใจ 
 
ยกเห
B 
ล้าออกจากสมอง

 
คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
 
G#m 
หัวใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
A 
าๆ 
 
อ้ายกำลัง
B 
ลืม 
 
 
G#m 
 
ให้เจ้า
F#m 
กลับไปสาห
B 
ล่า
 
บ่ตายย่อนเ
E 
จ้า 
 
แต่ว่า
G#m 
อ้ายอาจตายย่อน
C#m 
เหล้า
 
เพราะอ้ายต้องใ
B 
ช้มันเพื่อลืมเ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
F#m 
ซอยเข้าใจอ้าย
B 
แน 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า 
 
 
B 

 
มันง่ายไป
E 
บ้อ 
 
ให้
G#m 
อ้ายยกโทษให้
C#m 
เจ้า
 
อ้ายต้อง
B 
ฆ่าเวลาด้วยเห
A 
ล้า 
 
 
G#m 
 
หลา
F#m 
ยปี 
 
กว่าสิลืม
B 
ได้
 
มาเว่าง่า
E 
ยๆ 
 
ว่าให้
G#m 
อ้ายลืมเรื่องเ
C#m 
ก่าๆ
 
และขอให้อ้
B 
ายยกโทษให้เ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
 
ให้
F#m 
กลับมาฮักกันคือเ
B 
ก่า

F#m 
แต่ว่ามื่อนี้ 
 
อ้ายกะเ
G#m 
ริ่มทำใจได้
 
ยกเ
A 
จ้าออกจากใจ 
 
ยกเห
B 
ล้าออกจากสมอง

INSTRU | E | G#m | A G#m | F#m B |
INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |

 
คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
 
G#m 
หัวใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
A 
าๆ 
 
อ้ายกำลัง
B 
ลืม 
 
 
G#m 
 
ให้เจ้า
F#m 
กลับไปสาห
B 
ล่า
 
บ่ตายย่อนเ
E 
จ้า 
 
แต่ว่า
G#m 
อ้ายอาจตายย่อน
C#m 
เหล้า
 
เพราะอ้ายต้องใ
B 
ช้มันเพื่อลืมเ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
F#m 
ซอยเข้าใจอ้าย
B 
แน 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า

 
คืนมาเฮ็ดห
E 
ยัง 
 
 
G#m 
หัวใจกำลัง
C#m 
ดีขึ้น
 
เรื่องเก่
A 
าๆ 
 
อ้ายกำลัง
B 
ลืม 
 
 
G#m 
 
ให้เจ้า
F#m 
กลับไปสาห
B 
ล่า
 
บ่ตายย่อนเ
E 
จ้า 
 
แต่ว่า
G#m 
อ้ายอาจตายย่อน
C#m 
เหล้า
 
เพราะอ้ายต้องใ
B 
ช้มันเพื่อลืมเ
A 
จ้า 
 
 
G#m 
F#m 
ซอยเข้าใจอ้าย
B 
แน 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า

F#m 
ซอยเข้าใจอ้ายแน.
B 
.. 
 
เด้อน้อ
E 
งหล่า

OUTRO | E G#m | C#m B |
OUTRO | A G#m | F#m B | E | E |


คืนมาเฮ็ดหยัง หัวใจกำลังดีขึ้น
เรื่องเก่าๆอ้ายกำลังลืม ฮือ ฮืมม

( ดนตรี )

ยังจำได้บ้อ มื่อที่อ้ายดึงเจ้าเอาไว้
อ้ายทั้งฮ้องทั้งไห้ ดึงเจ้าเอาไว้บ่อยู่
นับจากมื่อนั้น อ้ายสิอยู่จั่งได๋บ่ฮู้
ได้แต่เอาขวดเหล้าเป็นหมู่
ต่อชีวิตที่อยู่ไปมื่อนึง

แต่ว่ามื่อนี้ อ้ายกะเริ่มทำใจได้
ยกเจ้าออกจากใจ ยกเหล้าออกจากสมอง

คืนมาเฮ็ดหยัง หัวใจกำลังดีขึ้น
เรื่องเก่าๆ อ้ายกำลังลืม
ให้เจ้ากลับไปสาหล่า
บ่ตายย่อนเจ้า แต่ว่าอ้ายอาจตายย่อนเหล้า
เพราะอ้ายต้องใช้มันเพื่อลืมเจ้า
ซอยเข้าใจอ้ายแน เด้อน้องหล่า

มันง่ายไปบ้อ ให้อ้ายยกโทษให้เจ้า
อ้ายต้องฆ่าเวลาด้วยเหล้า
หลายปี กว่าสิลืมได้
มาเว่าง่ายๆ ว่าให้อ้ายลืมเรื่องเก่าๆ
และขอให้อ้ายยกโทษให้เจ้า
ให้กลับมาฮักกันคือเก่า

แต่ว่ามื่อนี้ อ้ายกะเริ่มทำใจได้
ยกเจ้าออกจากใจ ยกเหล้าออกจากสมอง

( ดนตรี )

คืนมาเฮ็ดหยัง หัวใจกำลังดีขึ้น
เรื่องเก่าๆ อ้ายกำลังลืม
ให้เจ้ากลับไปสาหล่า
บ่ตายย่อนเจ้า แต่ว่าอ้ายอาจตายย่อนเหล้า
เพราะอ้ายต้องใช้มันเพื่อลืมเจ้า
ซอยเข้าใจอ้ายแน เด้อน้องหล่า

คืนมาเฮ็ดหยัง หัวใจกำลังดีขึ้น
เรื่องเก่าๆ อ้ายกำลังลืม
ให้เจ้ากลับไปสาหล่า
บ่ตายย่อนเจ้า แต่ว่าอ้ายอาจตายย่อนเหล้า
เพราะอ้ายต้องใช้มันเพื่อลืมเจ้า
ซอยเข้าใจอ้ายแน เด้อน้องหล่า

ซอยเข้าใจอ้ายแน.. เด้อน้องหล่า…

มิวสิควิดีโอ คืนมาเฮ็ดหยัง ต๋อง พิทักษ์พงศ์

เพลง : คืนมาเฮ็ดหยัง
ศิลปิน : ต๋อง พิทักษ์พงศ์
เรียบเรียง : หนึ่งตระการ
ติดต่องาน : 089-0235944,085-8001702
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend