คอร์ดเพลง พันปีแสง – เบิ้ล ปทุมราช

  
Text   

ศิลปิน เบิ้ล ปทุมราช
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง


INTRO | Ab | Cm | Db | Eb | Eb |

 
ห่างกันบ่เถิ่
Ab 
งวา 
 
เหมือนดั่งฟ้ากั
Fm 
บดาว
Eb 
แต่ความจริงสอ
Db 
งเฮา 
 
เหินห่างกันพัน
Eb 
ปีแสง
 
มีบางสิ่งกลั้นก
Ab 
ลาง 
 
 
Cm 
มีบางอย่างแย
Fm 
กแบ่ง
 
ยิ่งฝืนก็ยิ่งอ่อ
Bbm 
นแฮง 
 
สุดท้ายก็ต้องปล่อ
Eb 
ยวาง

 
ฮักนั้นยังงด
Ab 
งาม 
 
เป็นต่างเพียงเฮาสอ
Fm 
งคน
 
อย่าโทษฟ้าโท
Db 
ษฝน 
 
อย่าโทษวันเ
Ab 
วลา
 
ในระหว่างสอ
Ab 
งเฮา 
 
คำว่าฮักเท่ากับปั
Fm 
ญหา
 
อย่าฝืนให้เสียเ
Bbm 
วลา 
 
ปล่อยโชคชะตาพ
Ab 
าไป

INSTRU | Fm | Bb | Fm | Bb |
INSTRU | Db | Ab | Bbm | Cm |

 
* จา
Fm 
กนี้.. 
 
ก็เห
Bbm 
มือนอยู่คนละโลกกัน
Eb 
ทั้งที่เฮาสอง 
 
ห่า
Ab 
งกันแค่เพียงเอื้อ
C7 
มมือ
 
อยากไ
Fm 
ขว่คว้า 
 
เหนี่ยวโ
Bbm 
น้มถ่วงคืนเจ้าคืนมา
 
แต่เจ้าก็เห
Eb 
มือนดั่งสายลม
 
ที่พัดให้
Ab 
ฮู้สึกดีแล้วจา
C7 
กไป
 
ไกลแส
Fm 
นไกล

INSTRU | Bbm | Fm | Bbm | Fm | Bbm | Fm |
INSTRU | Db | C7 |

 
Fm 
ะคอย.. 
 
ห่วง
C7 
เจ้าจากที่ไก
Fm 
ลๆ
 
เมื่อย
Eb 
ามที่เจ้าสุ
Db 
ขใจ 
 
มีคนหนึ่
Bbm 
งคนเฝ้าคอยยิ้มต
Eb 
าม
Fm 
บ่ขอ.. 
 
รบก
C7 
วนให้เจ้าลำบา
Fm 
กใจ
 
ขอ
Eb 
อยู่ในที่แส
Db 
นไกล 
 
สุข
Bbm 
ทุกข์จะคอยเฝ้าไ
Eb 
ถ่ถาม
 
เพียงผ่านส
Ab 
ายลม
C7 

( * )

เนื้อเพลง
ห่างกันบ่เถิ่งวา เหมือนดั่งฟ้ากับดาว
แต่ความจริงสองเฮา เหินห่างกันพันปีแสง
มีบางสิ่งกลั้นกลาง.. มีบางอย่างแยกแบ่ง
ยิ่งฝืนก็ยิ่งอ่อนแฮง สุดท้ายก็ต้องปล่อยวาง

ฮักนั้นยังงดงาม เป็นต่างเพียงเฮาสองคน
อย่าโทษฟ้าโทษฝน อย่าโทษวันเวลา
ในระหว่างสองเฮา คำว่าฮักเท่ากับปัญหา
อย่าฝืนให้เสียเวลา ปล่อยโชคชะตาพาไป

( ดนตรี )

* จากนี้.. ก็เหมือนอยู่คนละโลกกัน
ทั้งที่เฮาสอง ห่างกันแค่เพียงเอื้อมมือ
อยากไขว่คว้า เหนี่ยวโน้มถ่วงคืนเจ้าคืนมา
แต่เจ้าก็เหมือนดั่งสายลม
ที่พัดให้ฮู้สึกดีแล้วจากไป
ไกลแสนไกล

( ดนตรี )

จะคอย.. ห่วงเจ้าจากที่ไกลๆ
เมื่อยามที่เจ้าสุขใจ
มีคนหนึ่งคนเฝ้าคอยยิ้มตาม
บ่ขอ.. รบกวนให้เจ้าลำบากใจ
ขออยู่ในที่แสนไกล
สุขทุกข์จะคอยเฝ้าไถ่ถาม
เพียงผ่านสายลม

( * )
*ติดต่องานจ้าง* 0992929554
คอร์ดเพลง พันปีแสง - เบิ้ล ปทุมราช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend