คอร์ดเพลง ผิดเองที่ฉัน (My Bad) LingRom (ลิงรมย์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ผิดเองที่ฉัน (My Bad) ศิลปิน LingRom (ลิงรมย์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | D |

A 
รู้ว่าเราจบกันไปน
D 
านแล้ว
 
ก็รู้ว่า
F#m 
เธอมีใครใหม่ 
 
และฉันก็
D 
พอเข้าใจ
 
ว่า
A 
ฉันไม่ควรพบเจอเธอ
D 
อีกครั้ง
 
แต่หัวใจ
C#m 
ฉันมันยังจะเข้า
D 
ไป

C#m 
  ต่อให้ฉัน 
 
พยา
F#m 
ยามเท่าไร
 
  ไม่อาจจะ
F 
ทำให้ฉัน 
 
หยุดคิดถึงเธอซักค
E 
รา

 
ก็ผิดเองที่
A 
ฉัน 
 
หยุดรักเธอไม่ไหว
 
ก็ผิดเอง
E/G# 
ที่ฉัน 
 
ยังฝืนไม่ไปไหน
 
รู้ว่าต้อง
F#m 
เสียใจ 
 
รู้ว่าต้องร้
D 
าวราน 
 
 
E 

 
และที่ฉัน
A 
ยื้อ 
 
ฉันรั้งเธอเอาไว้
 
ไม่ได้จ
E/G# 
ะทำให้เธอ 
 
ลำบากใจ
 
ฉันแค่ยัง
F#m 
เสียใจ 
 
และ
E 
ยังร้องไห้ 
 
 
D 
 
ที่ต้
E 
องไม่มีเ
A 
ธอ..

C#m 
  ต่อให้ฉัน 
 
พยา
F#m 
ยามเท่าไร
 
  ไม่อาจจะ
F 
ทำให้ฉัน 
 
หยุดคิดถึงเธอได้เ
E 
ลย

 
ก็ผิดเองที่
A 
ฉัน 
 
หยุดรักเธอไม่ไหว
 
ก็ผิดเอง
E/G# 
ที่ฉัน 
 
ยังฝืนไม่ไปไหน
 
รู้ว่าต้อง
F#m 
เสียใจ 
 
รู้ว่าต้องร้
D 
าวราน 
 
 
E 

 
และที่ฉัน
A 
ยื้อ 
 
ฉันรั้งเธอเอาไว้
 
ไม่ได้จ
E/G# 
ะทำให้เธอ 
 
ลำบากใจ
 
ฉันแค่ยัง
F#m 
เสียใจ 
 
และ
E 
ยังร้องไห้ 
 
 
D 
 
ที่ต้
E 
องไม่มีเ
 
ธอ..

Bm 
  และฉันนั้นไม่อาจเปลี่ยนใจ
C#m 
  แม้รู้ว่าเธอต้องไปกับเขา
 
  มันยัง
D 
รัก 
 
แค่เธอคนเดียวเส
E 
มอ

INSTRU | D | E | Eb | E |

 
ก็ผิดเองที่
A 
ฉัน 
 
หยุดรักเธอไม่ไหว
 
ก็ผิดเอง
E/G# 
ที่ฉัน 
 
ยังฝืนไม่ไปไหน
 
รู้ว่าต้อง
F#m 
เสียใจ 
 
รู้ว่าต้องร้
D 
าวราน 
 
 
E 

 
และที่ฉัน
A 
ยื้อ 
 
ฉันรั้งเธอเอาไว้
 
ไม่ได้จ
E/G# 
ะทำให้เธอ 
 
ลำบากใจ
 
ฉันแค่ยัง
F#m 
เสียใจ 
 
และ
E 
ยังร้องไห้ 
 
 
D 
 
(ร้อง
E 
ไห้ 
 
)

 
ก็ผิดเองที่
A 
ฉัน 
 
หยุดรักเธอไม่ไหว
 
ก็ผิดเอง
E/G# 
ที่ฉัน 
 
ยังฝืนไม่ไปไหน
 
รู้ว่าต้อง
F#m 
เสียใจ 
 
(รู้ว่าต้องเสียใจ)
 
รู้ว่าต้องร้
D 
าวราน 
 
 
E 

 
ไม่อาจจะ
A 
ยื้อ 
 
จะรั้งเธอเอาไว้
 
ผิดเองที่
E/G# 
ฉันไม่คิด 
 
จะตัดใจ
 
ทุกคืนยัง
F#m 
เสียใจ 
 
และนอนร้อ
E 
งไห้ 
 
 
D 
 
ก็ฉัน
E 
ยัง 
 
มีแต่เธอ..


รู้ว่าเราจบกันไปนานแล้ว
ก็รู้ว่าเธอมีใครใหม่ และฉันก็พอเข้าใจ
ว่าฉันไม่ควรพบเจอเธออีกครั้ง
แต่หัวใจฉันมันยังจะเข้าไป

ต่อให้ฉัน พยายามเท่าไร
ไม่อาจจะทำให้ฉัน หยุดคิดถึงเธอซักครา

ก็ผิดเองที่ฉัน หยุดรักเธอไม่ไหว
ก็ผิดเองที่ฉัน ยังฝืนไม่ไปไหน
รู้ว่าต้องเสียใจ รู้ว่าต้องร้าวราน
และที่ฉันยื้อ ฉันรั้งเธอเอาไว้
ไม่ได้จะทำให้เธอ ลำบากใจ
ฉันแค่ยังเสียใจ และยังร้องไห้
ที่ต้องไม่มีเธอ

ต่อให้ฉัน พยายามเท่าไร
ไม่อาจจะทำให้ฉัน หยุดคิดถึงเธอได้เลย

ก็ผิดเองที่ฉัน หยุดรักเธอไม่ไหว
ก็ผิดเองที่ฉัน ยังฝืนไม่ไปไหน
รู้ว่าต้องเสียใจ รู้ว่าต้องร้าวราน
และที่ฉันยื้อ ฉันรั้งเธอเอาไว้
ไม่ได้จะทำให้เธอ ลำบากใจ
ฉันแค่ยังเสียใจ และยังร้องไห้
ที่ต้องไม่มีเธอ

และฉันนั้นไม่อาจเปลี่ยนใจ
แม้รู้ว่าเธอต้องไปกับเขา
มันยังรัก แค่เธอคนเดียวเสมอ

( ดนตรี )

ก็ผิดเองที่ฉัน หยุดรักเธอไม่ไหว
ก็ผิดเองที่ฉัน ยังฝืนไม่ไปไหน
รู้ว่าต้องเสียใจ รู้ว่าต้องร้าวราน
และที่ฉันยื้อ ฉันรั้งเธอเอาไว้
ไม่ได้จะทำให้เธอ ลำบากใจ
ฉันแค่ยังเสียใจ และยังร้องไห้

ก็ผิดเองที่ฉัน หยุดรักเธอไม่ไหว
ก็ผิดเองที่ฉัน ยังฝืนไม่ไปไหน
รู้ว่าต้องเสียใจ รู้ว่าต้องร้าวราน

ไม่อาจจะยื้อ จะรั้งเธอเอาไว้
ผิดเองที่ฉันไม่คิด จะตัดใจ
ทุกคืนยังเสียใจ และนอนร้องไห้
ก็ฉันยัง มีแต่เธอ

มิวสิควิดีโอ ผิดเองที่ฉัน (My Bad) LingRom (ลิงรมย์)

เพลง : ผิดเองที่ฉัน (My Bad) (คอร์ด)
ศิลปิน : LingRom (ลิงรมย์)
เนื้อร้อง: สรวิชญ์ ปางคำ, ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เนื้อร้อง: ณัฐวัฒน์ เเสงวิจิตร, ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง: LingRom & ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend