คอร์ดเพลง ไม่ต้องคิดถึงฉัน (Let Me Be) UrboyTJ

  
Text   


Capo #1
INTRO | C | Am | Em | F |

 
   
ช่วงนี้ฉันกลายเป็นคน..ที่นอนไม่ค่อยจะพอ
 
   
Am 
ช่วงนี้อะไรที่ทำก็กลายเป็นดูไม่ดี
 
   
Dm 
ความจริงที่ซ่อนยิ่งทำให้เกลียดตัวเองทุกที
 
   ที่จริงท
รมาน 
 
เธอไม่ต้องสงสาร

 
   
ไม่ชอบตัวเองเวลาต้องอยู่คนเดียวทุกคืน 
 
 
G/B 
 
   
Am 
ไม่ชอบตัวเองที่ยิ้มก็ยังต้องทำเป็นฝืน
 
   
Dm 
ต้องลุกขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีแรงจะยืน
 
   ที่จริงท
รมาน 
 
เธอไม่ต้องสงสาร

 
ไม่ต้
Dm 
องกังวลว่าฉันจะทำตัว
Em 
วุ่นวาย
 
ไม่ต้อ
งกังวลว่าฉันจะทำเธอเสียใจ
 
ไม่ต้
Dm 
องเป็นกังวล 
 
เพราะว่าฉั
Em 
นเป็นแค่คนอื่นไก
 
แค่มองผ่านไป
..

 
เป็นแค่คนที่มันใจร้า
ย แม้ตัวเองก็ยังทำร้
Em 
าย
 
อย่าอยู่กับคนอย่างฉั
Am 
น ช่วยไปจากคนอย่างงี้
 
Oh baby pl
Dm 
ease..
 
เป็
นแค่คนที่มันใจร้า
 
แม้ตัวเองก็ยังทำร้
Em 
ายได้ลง
 
ทิ้งฉันไว้แบ
Am 
บนี้ ไม่เป็
นไร
 
เพื่อวั
Dm 
นที่ดีของเธ
อ ต้องไม่มีฉัน

INSTRU | C | Am | Em | F G |
INSTRU | C | Am | Em | F G |

 
ไม่ต้
Dm 
องกังวลว่าฉันจะทำตัว
Em 
วุ่นวาย
 
ไม่ต้อ
งกังวลว่าฉันจะทำเธอเสียใจ
 
ไม่ต้
Dm 
องเป็นกังวล 
 
เพราะว่าฉั
Em 
นเป็นแค่คนอื่นไก
 
แค่มองผ่านไป
..

 
เป็นแค่คนที่มันใจร้า
ย แม้ตัวเองก็ยังทำร้
Em 
าย
 
อย่าอยู่กับคนอย่างฉั
Am 
น ช่วยไปจากคนอย่างงี้
 
Oh baby pl
Dm 
ease..
 
เป็
นแค่คนที่มันใจร้า
 
แม้ตัวเองก็ยังทำร้
Em 
ายได้ลง
 
ทิ้งฉันไว้แบ
Am 
บนี้ ไม่เป็
นไร
 
เพื่อวั
Dm 
นที่ดีของเธ
อ ต้องไม่มีฉัน..

OUTRO | C | Am | Em | F G | ( 2 Times ) | Am G |


ช่วงนี้ฉันกลายเป็นคน..ที่นอนไม่ค่อยจะพอ
ช่วงนี้อะไรที่ทำก็กลายเป็นดูไม่ดี
ความจริงที่ซ่อนยิ่งทำให้เกลียดตัวเองทุกที
ที่จริงทรมาน เธอไม่ต้องสงสาร

ไม่ชอบตัวเองเวลาต้องอยู่คนเดียวทุกคืน
ไม่ชอบตัวเองที่ยิ้มก็ยังต้องทำเป็นฝืน
ต้องลุกขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีแรงจะยืน
ที่จริงทรมาน เธอไม่ต้องสงสาร

ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทำตัววุ่นวาย
ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทำเธอเสียใจ
ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะว่าฉันเป็นแค่คนอื่นไกล
แค่มองผ่านไป..

เป็นแค่คนที่มันใจร้าย แม้ตัวเองก็ยังทำร้าย
อย่าอยู่กับคนอย่างฉัน ช่วยไปจากคนอย่างงี้
Oh baby please..
เป็นแค่คนที่มันใจร้าย
แม้ตัวเองก็ยังทำร้ายได้ลง
ทิ้งฉันไว้แบบนี้ ไม่เป็นไร
เพื่อวันที่ดีของเธอ ต้องไม่มีฉัน

( ดนตรี )

ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทำตัววุ่นวาย
ไม่ต้องกังวลว่าฉันจะทำเธอเสียใจ
ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะว่าฉันเป็นแค่คนอื่นไกล
แค่มองผ่านไป..

เป็นแค่คนที่มันใจร้าย แม้ตัวเองก็ยังทำร้าย
อย่าอยู่กับคนอย่างฉัน ช่วยไปจากคนอย่างงี้
Oh baby please..
เป็นแค่คนที่มันใจร้าย
แม้ตัวเองก็ยังทำร้ายได้ลง
ทิ้งฉันไว้แบบนี้ ไม่เป็นไร
เพื่อวันที่ดีของเธอ ต้องไม่มีฉัน..

มิวสิควิดีโอ ไม่ต้องคิดถึงฉัน (Let Me Be) UrboyTJ

เพลง : ไม่ต้องคิดถึงฉัน (Let Me Be)
ศิลปิน : UrboyTJ
Produced : Urboytj
Written : Urboytj, Prateep Siri-issranan
Arranged : Urboytj, Prateep Siri-issranan
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend