คอร์ดเพลง ทุกนาทีที่สวยงาม นนท์ ธนนท์ Nont Tanont

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | D | Gm | D | Gm |

D 
  จำได้ไหมที่ฉันนั้นเคยถาม
F#m 
  ว่าจะเป็นอย่างไร 
 
ถ้าเราทั้งสอง
Am 
  ในวันพรุ่
B7 
งนี้ 
 
ที่ตื่นขึ้น
G 
มาแล้วเรา
Bb 
  ไม่ได้พบกัน 
 
อีกแล้ว

D 
  ถ้าวันนึงที่เราต้องจากกันไป
F#m 
  ถ้าเธอไม่มีฉันแล้วอยู่ได้ไหม
Am 
  คำถามมากม
B7 
ายที่อยากให้เ
G 
ธอนั้นตอบ
 
  ได้
Bb 
ยินมันบ้างไหม

A 
  ใจเต็มไปด้วยคำถาม 
 
แต่ไม่มีเ
E/G# 
ธอรับฟังอยู่อีกแล้ว
 
  เหมือนต
G 
อนที่เธอและ
F#m 
ฉันเคยเคียงข้าง
Em 
กัน

A 
  ไม่มีทางที่ฉันจะ
D 
ลืม
 
  ทั้งเรื่องร้
F# 
ายๆ 
 
ในวันที่เราจา
Bm 
กกัน
 
  และเ
Am 
รื่องดีๆ 
 
ที่ทำให้รู้ว่าช่
G 
วงเวลาเหล่า
A 
นั้น
 
  มันช่าง
F#m 
สวย
Bm 
งาม
G 
  กี่คำถาม 
 
 
Bb 
ที่มันยังคาในใจ
F#m 
  เธอรู้ไหมมันท
Bm 
รมานแค่ไหน
 
  
Em 
เพราะ.. 
 
 
F#m 
คำ.. 
 
 
E/G# 
ตอบ
 
  มันอยู่ใน
A 
ทุกนาทีที่ฉันเคยเคียงข้างเธอ

INSTRU | D | Gm | A D7 | Gm |

D 
  ทุกเรื่องราวยังชัดเหมือนเมื่อวาน
F#m 
  ฉันไม่เคยจะลืมแม้ผ่านไปนาน
Am 
  ทุกความส
B7 
วยงามมีค่ามา
G 
กมายให้เก็บ
 
  ไม่เค
Bb 
ยทิ้งมันไปไหน

D 
  ใช้ชีวิตด้วยใจที่แตกสลาย
F#m 
  เพราะว่าเธอน่ะเป็นเหมือนสิ่งสุดท้าย
Am 
  เรื่องราวมากม
B7 
ายยังอยู่ในใ
G 
จที่เจ็บ
 
  เมื่อเ
Bb 
ก็บความรักไว้

A 
  ใจเต็มไปด้วยคำถาม 
 
แต่ไม่มีเ
E/G# 
ธอรับฟังอยู่อีกแล้ว
 
  เหมือนต
G 
อนที่เธอและ
F#m 
ฉันเคยเคียงข้าง
Em 
กัน

A 
  ไม่มีทางที่ฉันจะ
D 
ลืม
 
  ทั้งเรื่องร้
F# 
ายๆ 
 
ในวันที่เราจา
Bm 
กกัน
 
  และเ
Am 
รื่องดีๆ 
 
ที่ทำให้รู้ว่าช่
G 
วงเวลาเหล่า
A 
นั้น
 
  มันช่าง
F#m 
สวย
Bm 
งาม
G 
  กี่คำถาม 
 
 
Bb 
ที่มันยังคาในใจ
F#m 
  เธอรู้ไหมมันท
Bm 
รมานแค่ไหน
 
  
Em 
เพราะ.. 
 
 
F#m 
คำ.. 
 
 
E/G# 
ตอบ
 
  มันอยู่ใน
A 
ทุกนาทีที่ฉันเคยเคียงข้างเธอ

A 
  ไม่มีทางที่ฉันจะ
D 
ลืม
 
  ทั้งเรื่องร้
F# 
ายๆ 
 
ในวันที่เราจา
Bm 
กกัน
 
  และเ
Am 
รื่องดีๆ 
 
ที่ทำให้รู้ว่าช่
G 
วงเวลาเหล่า
A 
นั้น
 
  มันช่าง
F#m 
สวย
Bm 
งาม
G 
  กี่คำถาม 
 
 
Bb 
ที่มันยังคาในใจ
F#m 
  เธอรู้ไหม 
 
มันท
Bm 
รมานแค่ไหน
 
  
Em 
เพราะ.. 
 
 
F#m 
คำ.. 
 
 
E/G# 
ตอบ
 
  มันอยู่ใน
A 
ทุกนาที ที่ฉันเคยเคียงข้างเธอ..  
B 

INSTRU | A G#m | G F#m |
INSTRU | C#/F F# E | C#m D |
INSTRU | C Bm | Bb Am | E/G# | A | A |
INSTRU | D | Gm | D | Gm | ( 4 Times )

 
  ไม่มีทางที่ฉันจะ
D 
ลืม
 
  ทั้งเรื่องร้
F# 
ายๆ 
 
 ในวันที่เราจา
Bm 
กกัน
 
  และเ
Am 
รื่องดีๆ 
 
ที่ทำให้รู้ว่า
E/G# 
ช่วงเวลาเหล่า
Bb 
นั้น
 
  มันช่าง
Gm 
สวย 
 
 
Cm 
งาม 
 
(ขนาดไหน)
Ab 
  กี่คำถาม 
 
 
Bb 
ที่มันยังคาในใจ
Gm 
  เธอรู้ไหม 
 
มันท
Cm 
รมานแค่ไหน
 
  
Fm 
เพราะ..
B 
คำ..
F/A 
ตอบ
 
  มันอยู่ใน
Bb 
ทุกนาที 
 
ที่ฉันเคยเคียงข้า
Eb 
งเธอ 
 
 
G 
 
Cm 
 
Bbm 

Ab 
ช่วงเวลาเหล่า
Bb 
นั้น 
 
มันช่าง
Gm 
สวย
Cm 
งาม
Ab 
  กี่คำถาม 
 
 
Bb 
ที่มันยังคาในใจ
Gm 
  เธอรู้ไหม 
 
มันท
Cm 
รมานแค่ไหน
 
  
Fm 
เพราะ..
B 
คำ..
F/A 
ตอบ
 
  มันอยู่ใน
Bb 
ทุกนาที ที่ฉันเคยเคียงข้างเธอ ..

OUTRO | Eb | Abm | Eb | Abm | Eb |

มิวสิควิดีโอ ทุกนาทีที่สวยงาม นนท์ ธนนท์ Nont Tanont

เพลง : ทุกนาทีที่สวยงาม
ศิลปิน : นนท์ ธนนท์ Nont Tanont
Lyrics : Milo Tanti, Pou Piyawat
Arranged by Milo Tanti
ติดต่องานแสดง : 093-192-9669, 08-12345-966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend