คอร์ดเพลง ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพ็ชร, สุนทรี เวชานนท์

  
Text   

INTRO | D | D |

 
ของกิ๋นบ้านเฮ
า 
 
เลือกเอาเต๊อะนา
 
เป๋นของปื้นเมื
อง 
 
เป๋นเรื่องสบ
A7 
าย
 
ล้วนสะป๊ะมาก
มี.. 
 
ฟั
D7 
งหื้อดีเน่
 
ฟั่งใคร่อยากจนเผ
ลอ.. 
 
 
 
มาบลืนน้ำลา

 
แก๋งแคจิ้นงั
ว 
 
ไส้อั่วจิ้นห
มู
 
D7 
ก๋งหน่อไม้ซา
ง 
 
คั่วบ่ะถั่วปู
A7 
 
น้ำพริกแมง
ดา.. 
 
กั
D7 
บน้ำพริกอ่อ
 
คั่วผักกุ่มด
อง.. 
 
 
 
หนังปองน้ำปู๋

 
แก๋งผักเซียงด
า 
 
ใส่ปลาแห้งโตย
นะเจ้า
 
แก๋งบ่อ
D7 
นแก๋งตู
น 
 
กับแก๋งหยวกกล้
A7 
วย
 
ต๋ำบะหนุน ยำเ
ตา.. 
 
ซ่
D7 
าบะเขือผ่อ
 
แกงเห็ด แกงห
อย.. 
 
 
 
ก้อยปลาดุกอุ๋

 
แก๋งบาค่อนก้อ
A7 
ม 
 
แก๋งอ่อมเครื่องใน
 
D7 
ก๋งผักเฮือดล
อ อ๋อ ยำหน่อไม้
A7 
 
น้ำเมี่ย งน้ำตั
บ.. 
 
กั๊
D7 
บแก๋งฮังเล
 
น้ำพริกอี่เ
ก๋..  
 
เฮ้ ยำจิ้นไก่

 
ลาบงัวตั๋วลา
A7 
ย 
 
(ลายโก้ง)
 
ลายลาบควายตั๋วดำ
(กึ่งดึ่ง)
 
D7 
าบไก่ยกม
า 
 
(ไก่จนก๊าน)
 
ลาบปลาสร้อยก็ลำ
A7 
(ก่า)
 
กิ๋นอาหยังระวังพ่
อง..
 
ลุ
D7 
ต๊องจะว่าบ่บอ
กเน่อ
 
ส่วนบ้านผมกิ๊กก๊
อก..  
A7 
 
ยอกแก๋งโฮะตึงวั

 
ของกิ๋นบ้านเฮ
า 
 
เลือกเอาเต๊อะนา
 
เป๋นของปื้นเมื
อง 
 
เป๋นเรื่องสบ
A7 
าย
 
ล้วนสะป๊ะมาก
มี.. 
 
ฟั
D7 
งหื้อดีเน่
 
ฟั่งใคร่อยากจนเผ
ลอ.. 
 
 
 
มาบลืนน้ำลา

OUTRO | G | A | D |

มิวสิควิดีโอ ของกิ๋นคนเมือง จรัล มโนเพ็ชร และ สุนทรี เวชานนท์

เพลง : ของกิ๋นคนเมือง
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร และ สุนทรี เวชานนท์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend