คอร์ดเพลง เท่าไหร่ก็ไม่พอ Bell Supol (เบล สุพล)

  
Text   

INTRO | A | C#m | F#m | Em A |
INTRO | D | C#m F#m | D | E |
INTRO | A | F#m | D | Bm |

 
ทำ
ให้เธอเท่าไรก็ไม่พ
C#m 
 
ถ้าจะดี
F#m 
ให้พอต้องทำอีกเท่าไ
Em 
 
ที่
คาดหวั
งให้เธอรับรู้และพ
C#m 
อใจ
 
แต่ก็ไม่รู้
Bm 
ทำไมไม่เคยมีความหม
าย

 
เพีย
งอยากทำให้เธอรู้สึกดี
C#m 
 
แต่ไม่รู้
F#m 
ตอนนี้ปลายทางอยู่ที่ใด
Em 
 
มี
เพียงฉั
นที่พยายาม 
 
ที่นับวั
C#m 
นเริ่มจะไม่ไหว
 
และสุดท้
Bm 
ายคนที่เหนื่อยใจคือฉันเอ

 
ต่อจากนี้
ต้องทำอย่างไร
 
เมื่อยากเย็
F#m 
นจนเกินตัดใจ
 
ฉันควรยื้
อหรือเดินจากไป
 
ไปทางไห
Bm 
น..ใครช่วยบอกฉัน
ที
 
ว่าตัวฉั
นควรพยายาม 
 
ให้มากพ
F#m 
อกว่านี้ใช่ไหม
 
ก็ความรัก
มันเต็มในใจอยู่อย่างนี้

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
ทำ
ให้เธอเท่าไรก็ไม่
C#m 
พอ
 
แต่จะท้
F#m 
อก็ท้อไม่ลงอยู่เรื่อยไ
Em 
 
ต่
อให้รั
กจะไม่มีหวัง 
 
แต่ถอ
C#m 
ยมาก็ทำไม่ไหว
 
และสุดท้
Bm 
ายคนที่เหนื่อยใจคือฉันเอ

 
ต่อจากนี้
ต้องทำอย่างไร
 
เมื่อยากเย็
F#m 
นจนเกินตัดใจ
 
ฉันควรยื้
อหรือเดินจากไป
 
ไปทางไห
Bm 
น..ใครช่วยบอกฉัน
ที
 
ว่าตัวฉั
นควรพยายาม 
 
ให้มากพ
F#m 
อกว่านี้ใช่ไหม
 
ก็ความรัก
มันเต็มในใจอยู่อย่างนี้

 
Bm 
รมาน 
 
ทำ
F#m 
เท่าไรก็แสนไกลห่าง
 
ฉั
นไม่รู้เลยว่าปลายทาง..จะจบ
Dm 
อยู่ตรงที่ใด
 
ได้แต่ท
Bm 
รมาน 
 
ตัดใจ
F#m 
หรือทนให้ไหว
 
เอาไงเลือกสัก
ทาง 
 
ยิ่งฝื
นยิ่งทรมานอยู่ดี

INSTRU | A | F#m | D | Bm E |
INSTRU | A | F#m | D | E |

 
ต่อจากนี้
ต้องทำอย่างไร
E/G# 
 
เมื่อยากเย็
F#m 
นจนเกินตัดใจ
 
ฉันควรยื้
อหรือเดินจากไป
 
ไปทางไห
Bm 
น..ใครช่วยบอกฉัน
ที

 
ว่าตัวฉั
นควรพยายาม..ให้มากพ
F#m 
อกว่านี้ใช่ไหม
 
ก็ความรัก
มันเต็มในใจอยู่อย่างนี้

OUTRO| A | F#m | D | Bm | A |

มิวสิควิดีโอ เท่าไหร่ก็ไม่พอ Bell Supol (เบล สุพล)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend