คอร์ดเพลง คิดถึงเหลือเกิน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงเหลือเกิน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
คอร์ด : G,Bm,Em,C,D


Tune to Eb
INTRO | G | Bm | Em | D |
INTRO | G | Bm | Em | D |

G 
  มันเร็วเกินไป
Bm 
หม้าย
 
  ไหนที่
Em 
เธอเคยบอกกันไว้ว่าจะไม่
D 
ทิ้งกัน
G 
  ยังมีอีกหลา
Bm 
ยที่ 
 
ที่อยากไปด้วยกัน
 
  ยัง
Em 
ทำตามความฝันของเราไม่ไ
D 
ด้

Em 
ใจฉันจะขาดอยู่
Bm 
แล้วเธอรู้หม้าย
 
ทำไมน
C 
ะต้องมาเป็นเธอที่มาจากไ
D 

C 
  คิดถึงเหลือเ
D 
กิน 
 
ไม่รู้ว่า
Bm 
เธอได้ยินฉัน
Em 
หม้าย
 
  ตั้งแต่
C 
ฟ้ามาพรากเธอไ
D 
 
  ฉันยังคร่ำค
G 
รวญถึงเพียง
Bm 
เธอ
 
  คิด
C 
ถึงตอนเรากอด
D 
กัน
 
  คิดถึงวัน
Bm 
นั้น 
 
วันสุดท้ายที่
Em 
ฉันจูบเธอ
 
  ฉันยัง
C 
จำมันได้เส
D 
มอ
 
  แม้วันนี้เ
C 
ธอ 
 
จะจ
D 
ากฉันไปแ
G 
ล้ว

INSTRU | Bm | Em | D |

 
คนบน
Em 
ฟ้าจะรู้มั่งไหม 
 
ว่ามีใ
Bm 
ครเขาคิดถึง
 
ทุกวันฉั
C 
นยังคงรำ
D 
พึงถึงเพียงเ
G 
ธอ
Em 
เธอจะรู้มั่งหม้าย 
 
ฉัน
Bm 
ยังทำใจไม่ได้เลย
 
รอห
C 
น่อยนะ 
 
สักวันฉันจะไป
D 
หา

Em 
ใจฉันจะขาดอยู่
Bm 
แล้วเธอรู้หม้าย
 
ทำไมน
C 
ะต้องมาเป็นเธอที่มาจากไ
D 

C 
  คิดถึงเหลือเ
D 
กิน 
 
ไม่รู้ว่า
Bm 
เธอได้ยินฉัน
Em 
หม้าย
 
  ตั้งแต่
C 
ฟ้ามาพรากเธอไ
D 
 
  ฉันยังคร่ำค
G 
รวญถึงเพียง
Bm 
เธอ
 
  คิด
C 
ถึงตอนเรากอด
D 
กัน
 
  คิดถึงวัน
Bm 
นั้น 
 
วันสุดท้ายที่
Em 
ฉันจูบเธอ
 
  ฉันยัง
C 
จำมันได้เส
D 
มอ
 
  แม้วันนี้เ
C 
ธอ 
 
จะจ
D 
ากฉันไปแ
G 
ล้ว

C 
  คิดถึงเหลือเ
D 
กิน 
 
ไม่รู้ว่า
Bm 
เธอได้ยินฉัน
Em 
หม้าย
 
  ตั้งแต่
C 
ฟ้ามาพรากเธอไ
D 
 
  ฉันยังคร่ำค
G 
รวญถึงเพียง
Bm 
เธอ
 
  คิด
C 
ถึงตอนเรากอด
D 
กัน
 
  คิดถึงวัน
Bm 
นั้น 
 
วันสุดท้ายที่
Em 
ฉันจูบเธอ
 
  ฉันยัง
C 
จำมันได้เส
D 
มอ
 
  แม้วันนี้เ
C 
ธอ 
 
จะจ
D 
ากฉันไปแ
G 
ล้ว

 
สิ่งสุดท้
C 
ายที่อยากบอกเ
D 
ธอ
 
ฉัน
C 
คิดถึงเ
D 
ธอเหลือเ
G 
กิน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงเหลือเกิน


มันเร็วเกินไปหม้าย
ไหนที่เธอเคยบอกกันไว้ว่าจะไม่ทิ้งกัน
ยังมีอีกหลายที่ ที่อยากไปด้วยกัน
ยังทำตามความฝันของเราไม่ได้

ใจฉันจะขาดอยู่แล้วเธอรู้หม้าย
ทำไมนะต้องมาเป็นเธอที่มาจากไป

คิดถึงเหลือเกิน ไม่รู้ว่าเธอได้ยินฉันหม้าย
ตั้งแต่ฟ้ามาพรากเธอไป
ฉันยังคร่ำครวญถึงเพียงเธอ
คิดถึงตอนเรากอดกัน
คิดถึงวันนั้น วันสุดท้ายที่ฉันจูบเธอ
ฉันยังจำมันได้เสมอ
แม้วันนี้เธอ จะจากฉันไปแล้ว

ดนตรี

คนบนฟ้าจะรู้มั่งไหม ว่ามีใครเขาคิดถึง
ทุกวันฉันยังคงรำพึงถึงเพียงเธอ
เธอจะรู้มั่งหม้าย ฉันยังทำใจไม่ได้เลย
รอหน่อยนะ สักวันฉันจะไปหา

ใจฉันจะขาดอยู่แล้วเธอรู้หม้าย
ทำไมนะต้องมาเป็นเธอที่มาจากไป

คิดถึงเหลือเกิน ไม่รู้ว่าเธอได้ยินฉันหม้าย
ตั้งแต่ฟ้ามาพรากเธอไป
ฉันยังคร่ำครวญถึงเพียงเธอ
คิดถึงตอนเรากอดกัน
คิดถึงวันนั้น วันสุดท้ายที่ฉันจูบเธอ
ฉันยังจำมันได้เสมอ
แม้วันนี้เธอ จะจากฉันไปแล้ว

คิดถึงเหลือเกิน ไม่รู้ว่าเธอได้ยินฉันหม้าย
ตั้งแต่ฟ้ามาพรากเธอไป
ฉันยังคร่ำครวญถึงเพียงเธอ
คิดถึงตอนเรากอดกัน
คิดถึงวันนั้น วันสุดท้ายที่ฉันจูบเธอ
ฉันยังจำมันได้เสมอ
แม้วันนี้เธอ จะจากฉันไปแล้ว

สิ่งสุดท้ายที่อยากบอกเธอ
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน

มิวสิควิดีโอ คิดถึงเหลือเกิน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง : คิดถึงเหลือเกิน
ศิลปิน : ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานแสดง : 0935153618
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend