คอร์ดเพลง ลอยลมบน คนด่านเกวียน

  
Text   
คอร์ดเพลง ลอยลมบน คนด่านเกวียน

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : คนด่านเกวียน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อิศรา อนันตทัศน์
คอร์ด : Am,G,D,C


INTRO | Am | G Am | Am | G Am |
INTRO | D C | C | G | G Am |

Am 
เย็น 
 
ยามลมโชยมา
 
ชักว่าวขึ้น
G 
ฟ้า 
 
ล่องลอยเล่น
Am 
ลม
Am 
ยามเย็นลมโชยมา
 
ชักว่าวขึ้น
G 
ฟ้า 
 
ล่องลอยเล่น
Am 
ลม
 
เผ่นผ
D 
าย 
 
ผาดโ
C 
ผน 
 
ล่องฟ้าเล่น
D 
ลม 
 
สุขสมดังใ
C 
 
กำเ
G 
ชือกแน่นไว้ 
 
โยกสายดึงสายให้ลอยล
Am 
มบน

INSTRU | Am | G Am |
INSTRU | D C | C | G | G Am |

Am 
บน ลมบน ลมแรง
 
นาแห้งลมแ
G 
ล้งพัดโบยหนาว
Am 
สั่น
Am 
บน ลมบน ลมแรง
 
นาแห้งลมแ
G 
ล้งพัดโบยหนาว
Am 
สั่น
 
สะท้
D 
าน 
 
หวั่นไ
C 
หว 
 
ว่าวเอ๋ยฝากใ
D 
จไปถึงกา
C 
นดา
 
ว่าห
G 
นุ่มบ้านนา 
 
วอนฝากลมมาด้วยความคำ
Am 
นึง

INSTRU | Am | G Am |
INSTRU | D C | C | G | G Am |

Am 
เธอลาไปไกลตา
 
มองว่าวบน
G 
ฟ้าแล้วพาใจเ
Am 
ศร้า
Am 
เธอลาไปไกลตา
 
มองว่าวบน
G 
ฟ้าแล้วพาใจเ
Am 
ศร้า
 
เงียบเห
D 
งา 
 
ห่างห
C 
าย
 
เจ้าร้างห่างไ
D 
กลไปแล้วลับ
C 
ตา
G 
ลืมสิ้นเลยหนา 
 
คำสัญญาวิวาห์ร่วมเ
Am 
คียง

INSTRU | Am | G Am |
INSTRU | D C | C | G | G Am |

Am 
แรงลมบนนำพา
 
ว่าวส่ายบน
G 
ฟ้า 
 
เชือกโยงสา
Am 
ยขาด
Am 
แรงลมบนนำพา
 
ว่าวส่ายบน
G 
ฟ้า 
 
เชือกโยงสา
Am 
ยขาด
 
ร่วงห
D 
าย 
 
หัก
C 
เห 
 
ไม่ผายเผ่นโ
D 
ผนหล่นหายลับ
C 
ตา
 
เหมือน
G 
ดั่งกานดา
 
ที่จากบ้านนาหนีความกั
Am 
นดาร

INSTRU | Am | G Am | Am | G Am |
INSTRU | D C | C | G | G Am |

Am 
เธอลาไปไกลตา
 
มองว่าวบน
G 
ฟ้าแล้วพาใจเ
Am 
ศร้า
Am 
เธอลาไปไกลตา
 
มองว่าวบน
G 
ฟ้าแล้วพาใจเ
Am 
ศร้า
 
เงียบเห
D 
งา 
 
ห่างห
C 
าย
 
เจ้าร้างห่างไ
D 
กลไปแล้วลับ
C 
ตา
G 
ลืมสิ้นเลยหนา 
 
คำสัญญาวิวาห์ร่วมเ
Am 
คียง

INSTRU | Am | G Am |
INSTRU | D C | C | G | G Am |

Am 
แรงลมบนนำพา
 
ว่าวส่ายบน
G 
ฟ้า 
 
เชือกโยงสา
Am 
ยขาด
Am 
แรงลมบนนำพา
 
ว่าวส่ายบน
G 
ฟ้า 
 
เชือกโยงสา
Am 
ยขาด
 
ร่วงห
D 
าย 
 
หัก
C 
เห 
 
ไม่ผายเผ่นโ
D 
ผนหล่นหายลับ
C 
ตา
 
เหมือน
G 
ดั่งกานดา
 
ที่จากบ้านนาหนีความกั
Am 
นดาร

OUTRO | Am | G Am | Am | G Am |
OUTRO | D C | C | G | G Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลอยลมบน


เย็น ยามลมโชยมา
ชักว่าวขึ้นฟ้า ล่องลอยเล่นลม
ยามเย็นลมโชยมา
ชักว่าวขึ้นฟ้า ล่องลอยเล่นลม
เผ่นผาย ผาดโผน ล่องฟ้าเล่นลม สุขสมดังใจ
กำเชือกแน่นไว้ โยกสายดึงสายให้ลอยลมบน

( ดนตรี )

บน ลมบน ลมแรง
นาแห้งลมแล้งพัดโบยหนาวสั่น
บน ลมบน ลมแรง
นาแห้งลมแล้งพัดโบยหนาวสั่น
สะท้าน หวั่นไหว ว่าวเอ๋ยฝากใจไปถึงกานดา
ว่าหนุ่มบ้านนา วอนฝากลมมาด้วยความคำนึง

( ดนตรี )

เธอลาไปไกลตา
มองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้า
เธอลาไปไกลตา
มองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้า
เงียบเหงา ห่างหาย
เจ้าร้างห่างไกลไปแล้วลับตา
ลืมสิ้นเลยหนา คำสัญญาวิวาห์ร่วมเคียง

( ดนตรี )

แรงลมบนนำพา
ว่าวส่ายบนฟ้า เชือกโยงสายขาด
แรงลมบนนำพา
ว่าวส่ายบนฟ้า เชือกโยงสายขาด
ร่วงหาย หักเห ไม่ผายเผ่นโผนหล่นหายลับตา
เหมือนดั่งกานดา
ที่จากบ้านนาหนีความกันดาร

( ดนตรี )

เธอลาไปไกลตา
มองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้า
เธอลาไปไกลตา
มองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้า
เงียบเหงา ห่างหาย
เจ้าร้างห่างไกลไปแล้วลับตา
ลืมสิ้นเลยหนา คำสัญญาวิวาห์ร่วมเคียง

( ดนตรี )

แรงลมบนนำพา
ว่าวส่ายบนฟ้า เชือกโยงสายขาด
แรงลมบนนำพา
ว่าวส่ายบนฟ้า เชือกโยงสายขาด
ร่วงหาย หักเห ไม่ผายเผ่นโผนหล่นหายลับตา
เหมือนดั่งกานดา
ที่จากบ้านนาหนีความกันดาร

มิวสิควิดีโอ ลอยลมบน คนด่านเกวียน

เพลง : ลอยลมบน
ศิลปิน : คนด่านเกวียน
เรียบเรียง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend