คอร์ดเพลง มาเด้อฝันเอย มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   
คอร์ดเพลง มาเด้อฝันเอย มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
คอร์ด : G,Em,C,D


Tune to Eb
INTRO | Em | C | G | Am Bm | Em |

Em 
  ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนดี
C 
  ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคน
D 
ดี.. 
 
 
Em 

Em 
เก็บเอาเศษความฝัน 
 
มาซ่อมมันขึ้นใ
C 
หม่
 
ชี
G 
วิตต้องย่างต่อไป 
 
ฟ้าวเ
D 
ช็ดน้ำตา
Em 
ฝันเจ้าเหี่ยถิ่มไส 
 
อ้ายสิส่
C 
อยตามหา
 
เจ้า
G 
ยังมีอ้ายเด้อหล้า 
 
อย่าฟ้า
D 
วเบิดหวัง

 
ยิ้ม
C 
แน..คน
D 
ดี
 
ผู้งามปาน
Bm 
นี้หน้าเศร้าบ่คือดอก
Em 
นาง
 
อ้ายสิห่อความ
C 
ฮัก 
 
เป็นเสบียงเคียงข้
D 
าง
 
บ่ว่าหนท
C 
าง 
 
สิไกลส่ำใ
B 
ด๋..

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
ฝันที่เพพังม้
C 
างไปหลงท
D 
างอยู่
Em 
ไส
 
เอิ้นเอาความ
Em 
หวังความกล้า 
 
กลับคืน
C 
มาไวไว
 
คืน
D 
มาอยู่นำผู้สาว
Em 
อ้าย

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
อย่าฟ้าวลบฝันโ
C 
ก้ออกจ
D 
ากหัวใ
Em 
 
แนวใด๋มัน
Em 
ฮ้ายกวดหนี 
 
แนวใด๋มัน
C 
ดีกวดใส่
 
ให้สองเฮา
D 
ลุกสู้ใหม่.
B 
.. 
 
มาเด้อฝัน
Em 
เอ้ย

Em 
  บ่มีหยั
D 
งได้มาดอกง่ายง่าย
C 
  ลุกขึ้น
Bm 
สู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
 
Am 
  อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจ
Bm 
นได้
 
  โฮะ โอ..
 

Em 
  ถิ่มสาความเ
D 
จ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
C 
  เก็บฮักเก็บ
Bm 
แฮง 
 
เก็บกำลังใจ
Am 
  ความฝันที่วาดไว้.. 
 
กัดแข่วใส่อีกสักค
B 
รั้ง

INSTRU | Em C | G D |
INSTRU | Em C | G D | D |
INSTRU | Em | Em | C D | Em |
INSTRU | Em | C | D | B |

 
ยิ้ม
C 
แน..คน
D 
ดี
 
ผู้งามปาน
Bm 
นี้หน้าเศร้าบ่คือดอก
Em 
นาง
 
อ้ายสิห่อความ
C 
ฮัก 
 
เป็นเสบียงเคียงข้
D 
าง
 
บ่ว่าหนท
C 
าง 
 
สิไกลส่ำใ
B 
ด๋..

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
ฝันที่เพพังม้
C 
างไปหลงท
D 
างอยู่
Em 
ไส
 
เอิ้นเอาความ
Em 
หวังความกล้า 
 
กลับคืน
C 
มาไวไว
 
คืน
D 
มาอยู่นำผู้สาว
Em 
อ้าย

 
มาเดอ มา
Em 
เด้อ 
 
มาเด้อฝันเอย
 
อย่าฟ้าวลบฝันโ
C 
ก้ออกจ
D 
ากหัวใ
Em 
 
แนวใด๋มัน
Em 
ฮ้ายกวดหนี 
 
แนวใด๋มัน
C 
ดีกวดใส่
 
ให้สองเฮา
D 
ลุกสู้ใหม่.
B 
.. 
 
มาเด้อฝัน
Em 
เอ้ย

Em 
  บ่มีหยั
D 
งได้มาดอกง่ายง่าย
C 
  ลุกขึ้น
Bm 
สู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
 
Am 
  อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจ
Bm 
นได้
 
  โฮะ โอ..
 

Em 
  ถิ่มสาความเ
D 
จ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
C 
  เก็บฮักเก็บ
Bm 
แฮง 
 
เก็บกำลังใจ
Am 
  ความฝันที่วาดไว้.. 
 
กัดแข่วใส่อีกสักค
B 
รั้ง

Em 
  ถิ่มสาความเ
D 
จ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
C 
  เก็บฮักเก็บ
Bm 
แฮง 
 
เก็บกำลังใจ
Am 
  ความฝันที่วาดไว้.. 
 
กัดแข่วใส่อีกสักค
B 
รั้ง
Em 
  มาเด้อ..ฝันเอ้ย…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มาเด้อฝันเอย


ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนดี
ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนดี

เก็บเอาเศษความฝัน มาซ่อมมันขึ้นใหม่
ชีวิตต้องย่างต่อไป ฟ้าวเช็ดน้ำตา
ฝันเจ้าเหี่ยถิ่มไส อ้ายสิส่อยตามหา
เจ้ายังมีอ้ายเด้อหล้า อย่าฟ้าวเบิดหวัง

ยิ้มแนคนดี
ผู้งามปานนี้หน้าเศร้าบ่คือดอกนาง
อ้ายสิห่อความฮัก เป็นเสบียงเคียงข้าง
บ่ว่าหนทาง สิไกลส่ำใด๋

มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
ฝันที่เพพังม้างไปหลงทางอยู่ไส
เอิ้นเอาความหวังความกล้า กลับคืนมาไวไว
คืนมาอยู่นำผู้สาวอ้าย
มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
อย่าฟ้าวลบฝันโก้ออกจากหัวใจ
แนวใด๋มันฮ้ายกวดหนี แนวใด๋มันดีกวดใส่
ให้สองเฮาลุกสู้ใหม่.. มาเด้อฝันเอ้ย

บ่มีหยังได้มาดอกง่ายง่าย
ลุกขึ้นสู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจนได้
โฮะ โอ..

ถิ่มสาความเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
เก็บฮักเก็บแฮง เก็บกำลังใจ
ความฝันที่วาดไว้.. กัดแข่วใส่อีกสักครั้ง

( ดนตรี )

ยิ้มแนคนดี
ผู้งามปานนี้หน้าเศร้าบ่คือดอกนาง
อ้ายสิห่อความฮัก เป็นเสบียงเคียงข้าง
บ่ว่าหนทาง สิไกลส่ำใด๋

มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
ฝันที่เพพังม้างไปหลงทางอยู่ไส
เอิ้นเอาความหวังความกล้า กลับคืนมาไวไว
คืนมาอยู่นำผู้สาวอ้าย
มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
อย่าฟ้าวลบฝันโก้ออกจากหัวใจ
แนวใด๋มันฮ้ายกวดหนี แนวใด๋มันดีกวดใส่
ให้สองเฮาลุกสู้ใหม่.. มาเด้อฝันเอ้ย

บ่มีหยังได้มาดอกง่ายง่าย
ลุกขึ้นสู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจนได้
โฮะ โอ..

ถิ่มสาความเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
เก็บฮักเก็บแฮง เก็บกำลังใจ
ความฝันที่วาดไว้.. กัดแข่วใส่อีกสักครั้ง

ถิ่มสาความเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
เก็บฮักเก็บแฮง เก็บกำลังใจ
ความฝันที่วาดไว้.. กัดแข่วใส่อีกสักครั้ง
มาเด้อ..ฝันเอ้ย…

มิวสิควิดีโอ มาเด้อฝันเอย มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : มาเด้อฝันเอย
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend