คอร์ดเพลง ขาดใจตายกับหม่อง เบ็น ศรัณยู

  
Text   
คอร์ดเพลง ขาดใจตายกับหม่อง เบ็น ศรัณยู

ศิลปิน : เบ็น ศรัณยู
เนื้อร้อง/ทำนอง : วิทยา บุญอาษา
คอร์ด : G,Bm,Em,D,C,Am


Tune to Eb

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับห
Em 
ม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต
 
อ้ายได้อุทิศไว้กับน้
C 
อง
Bm 
Am 
Dsus4 
D 

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D | D |

G 
  เจ้ายังจำได้
Bm 
บ้อ 
 
มื้อแรกที่เฮาได้พ
Em 
บกัน
 
  เจ้ายังจำได้
D 
บ้อ 
 
หม่องที่เคยไปเที่ยวนำ
C 
กัน
Bm 
 
  ไป
Am 
เบิ่งตะเว็นในยามมันต
D 
กดิน

G 
  เจ้านั้นคงสิ
Bm 
ลืม 
 
แต่อ้ายยังจำได้
Em 
ขึ้นใจ
 
ต้องยอม
D 
รับว่าในมื้อนี้ 
 
เจ้านั้นสิจา
C 
กไกล 
 
กับค
Bm 
นอื่น
 
อยากสิ
Am 
บืนยื้อเจ้าเอาไว้
 
สุดท้ายกะไปเพราะเจ้าเบิดใ
D 
จแล้ว

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับ
Em 
หม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต 
 
อ้ายได้อุทิศให้กับน้
C 
อง
Bm 
 
บักส
Am 
มองของอ้ายมันยากสิ
D 
ลืม
 
แฮงเฮ็ดใ
G 
จกะแห่งเจ็บ
Bm 
ตื่ม 
 
มันยากสิลืมผู้สา
Em 
วเก่า
 
อ้ายฮักสิต
D 
ายแต่น้องกะไปกับเ
C 
ขา..
Bm 
 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจนเ
D 
ฒ่า 
 
เจ้าส่างมาลืมกันง่าย
G 
แท้
Bm 
C 
D 

G 
  อ้ายนั้นผิดอี
Bm 
หยัง 
 
บ่เว้าให้ฟังแหน่จักห
Em 
น่อย
 
  อยากฮู้ว่าเจ้านั้นห
D 
ลอย 
 
ไปพ้อกันแต่
C 
ยาม..ไ
Bm 
ด๋
 
  มันเจ็บสะ
Am 
ท้านไปเบิดทั้งหัวใจ 
 
บ่ตายมื้อนี้กะโพดแ
D 
ล้ว

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับ
Em 
หม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต 
 
อ้ายได้อุทิศให้กับน้
C 
อง
Bm 
 
บักส
Am 
มองของอ้ายมันยากสิ
D 
ลืม
 
แฮงเฮ็ดใ
G 
จกะแห่งเจ็บ
Bm 
ตื่ม 
 
มันยากสิลืมผู้สา
Em 
วเก่า
 
อ้ายฮักสิต
D 
ายแต่น้องกะไปกับเ
C 
ขา..
Bm 
 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจนเ
D 
ฒ่า 
 
เจ้าส่างมาลืมกันง่าย
G 
แท้
D 

INSTRU | G Bm | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | Em D/F# | C Bm | Am | D | D |

 
ตอนเจ้าสิไ
G 
ป 
 
คืออ้ายสิขา
Bm 
ดใจตายกับ
Em 
หม่อง
 
เพราะส่วนหนึ่งของชี
D 
วิต 
 
อ้ายได้อุทิศให้กับน้
C 
อง
Bm 
 
บักส
Am 
มองของอ้ายมันยากสิ
D 
ลืม
 
แฮงเฮ็ดใ
G 
จกะแห่งเจ็บ
Bm 
ตื่ม 
 
มันยากสิลืมผู้สา
Em 
วเก่า
 
อ้ายฮักสิต
D 
ายแต่น้องกะไปกับเ
C 
ขา..
Bm 
 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจนเ
D 
ฒ่า 
 
เจ้าส่างมาลืมกันง่าย
G 
แท้
Bm 

 
ไส
Am 
ว่าสิฮักกันจ
D 
นเฒ่า.. เจ้าส่างมาลืม ง่ายแท้

OUTRO | G Bm | Em Bm | C D | Gmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขาดใจตายกับหม่อง


ตอนเจ้าสิไป คืออ้ายสิขาดใจตายกับหม่อง
เพราะส่วนหนึ่งของชีวิต อ้ายได้อุทิศไว้กับน้อง

( ดนตรี )

เจ้ายังจำได้บ้อ มื้อแรกที่เฮาได้พบกัน
เจ้ายังจำได้บ้อ หม่องที่เคยไปเที่ยวนำกัน
ไปเบิ่งตะเว็นในยามมันตกดิน

เจ้านั้นคงสิลืม แต่อ้ายยังจำได้ขึ้นใจ
ต้องยอมรับว่าในมื้อนี้ เจ้านั้นสิจากไกล กับคนอื่น
อยากสิบืนยื้อเจ้าเอาไว้
สุดท้ายกะไปเพราะเจ้าเบิดใจแล้ว

ตอนเจ้าสิไป คืออ้ายสิขาดใจตายกับหม่อง
เพราะส่วนหนึ่งของชีวิต อ้ายได้อุทิศให้กับน้อง
บักสมองของอ้ายมันยากสิลืม
แฮงเฮ็ดใจกะแห่งเจ็บตื่ม มันยากสิลืมผู้สาวเก่า
อ้ายฮักสิตายแต่น้องกะไปกับเขา..
ไสว่าสิฮักกันจนเฒ่า เจ้าส่างมาลืมกันง่ายแท้

อ้ายนั้นผิดอีหยัง บ่เว้าให้ฟังแหน่จักหน่อย
อยากฮู้ว่าเจ้านั้นหลอย ไปพ้อกันแต่ยาม..ได๋
มันเจ็บสะท้านไปเบิดทั้งหัวใจ บ่ตายมื้อนี้กะโพดแล้ว

ตอนเจ้าสิไป คืออ้ายสิขาดใจตายกับหม่อง
เพราะส่วนหนึ่งของชีวิต อ้ายได้อุทิศให้กับน้อง
บักสมองของอ้ายมันยากสิลืม
แฮงเฮ็ดใจกะแห่งเจ็บตื่ม มันยากสิลืมผู้สาวเก่า
อ้ายฮักสิตายแต่น้องกะไปกับเขา..
ไสว่าสิฮักกันจนเฒ่า เจ้าส่างมาลืมกันง่ายแท้

( ดนตรี )

ตอนเจ้าสิไป คืออ้ายสิขาดใจตายกับหม่อง
เพราะส่วนหนึ่งของชีวิต อ้ายได้อุทิศให้กับน้อง
บักสมองของอ้ายมันยากสิลืม
แฮงเฮ็ดใจกะแห่งเจ็บตื่ม มันยากสิลืมผู้สาวเก่า
อ้ายฮักสิตายแต่น้องกะไปกับเขา..
ไสว่าสิฮักกันจนเฒ่า เจ้าส่างมาลืมกันง่ายแท้

ไสว่าสิฮักกันจนเฒ่า.. เจ้าส่างมาลืม ง่ายแท้

มิวสิควิดีโอ ขาดใจตายกับหม่อง เบ็น ศรัณยู

เพลง : ขาดใจตายกับหม่อง
ศิลปิน : เบ็น ศรัณยู
เรียบเรียง : ออนบอร์ด สตูดิโอ
ติดต่องานแสดง : 080-3727426
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend