คอร์ดเพลง สหายสุรา Am Seatwo x เหลือง อนุกูล

  
Text   
คอร์ดเพลง สหายสุรา Am seatwo x เหลือง อนุกูล

คอร์ด :

ศิลปิน : Am seatwo x เหลือง อนุกูล

ต้นฉบับ : มาลีฮวนน่า

คอร์ดในเพลง : D,Bm,G,A,Em,B7


INTRO | D | Bm | G A | D |
INTRO | Bm B7 | Em | D A | D |

 
ชอบบรรยา
D 
กาศ 
 
แห่งการได้ร่ำเม
Bm 
รัย
 
ร่วมวงกับเพื่อนรู้
G 
ใจ 
 
จะหาสุขใ
A 
ดไม่มีเป
D 
รียบปราน
 
รื่นรสบรั่
Bm 
นดี 
 
น้ำแข็งโซ
B7 
ดา 
 
เคล้าอารมณ์พ
Em 
ลัน
 
ก็เปิดประตูส
D 
วรรค์ ชั้นโสดาบัน แห่งวันเ
A 
มาๆ

 
เพื่อนกินหา
D 
ง่าย แต่เพื่อนรู้ใจ นานๆเ
Bm 
จอ
 
อย่าเกรงใจโถอ้ายเ
G 
กลอ 
 
น้ำมีดี
A 
กรีซื่อสัตย์
D 
ต่อเรา
 
ดื่มน้ำอัม
Bm 
พัน 
 
ดื่มฝันอัม
B7 
พร 
 
อ้อนลมชม
Em 
ดาว
 
เอื้อมเด็ดบางดวงร่วงพ
D 
ราว 
 
มาเล้ามาโ
A 
ลม
 
สมใจทุก
D 
คืน..

 
อา
G 
รมณ์ 
 
ในรสของแอลกอฮอล์
 
โกวเล้งยังเมาไม่
A 
พอ 
 
แม้นมรณาเพราะเหล้าหยิบ
D 
ยื่น
 
ท่านสุนท
Bm 
รภู่ 
 
ชิตบุร
B7 
ทัต 
 
หยัด
Em 
ยืน
 
ยาขอบแล
A 
ะคนอื่
D 
นๆ 
 
ล้วนเป็นตัวยื่นเสน่ห์เม
A 
รัย..

 
แดดร่ม ลมแ
D 
ผ่ว 
 
มานั่งชนแก้วริมค
Bm 
ลอง
 
ไม่มีบรั่นดีสี
G 
ทอง 
 
ก็มีบรั่น
A 
ดองชุ่ม
D 
ใจ
 
นักร้องดน
Bm 
ตรีกีต้าร์ช้อน
B7 
ชาม 
 
จะนำเรา
Em 
ไป
 
สุขาว
A 
ดีร่ำ
D 
ไร 
 
เลี้ยงดวงฤ
A 
ทัย 
 
สหายสุ
D 
รา..

(เป็นคนง่ายๆ เหงาก็ช้าง อ้างว้างก็สิงห์ ถูกทิ้งก็ลีโอ
ค่ำคืนนี้อยู่กับเพื่อนครับ เมาเต็มที่ไปเลย..)

INSTRU | D | Bm | G A | D |
INSTRU | Bm B7 | Em A | D A | D |

 
อา
G 
รมณ์ 
 
ในรสของแอลกอฮอล์
 
โกวเล้งยังเมาไม่
A 
พอ 
 
แม้นมรณาเพราะเหล้าหยิบ
D 
ยื่น
 
ท่านสุนท
Bm 
รภู่ 
 
ชิตบุร
B7 
ทัต 
 
หยัด
Em 
ยืน
 
ยาขอบแล
A 
ะคนอื่
D 
นๆ 
 
ล้วนเป็นตัวยื่นเสน่ห์เม
A 
รัย..

 
แดดร่ม ลมแ
D 
ผ่ว 
 
มานั่งชนแก้วริมค
Bm 
ลอง
 
ไม่มีบรั่นดีสี
G 
ทอง 
 
ก็มีบรั่น
A 
ดองชุ่ม
D 
ใจ
 
นักร้องดน
Bm 
ตรี 
 
กีต้าร์ช้อน
B7 
ชาม 
 
จะนำเรา
Em 
ไป
 
สุขาว
A 
ดี 
 
ร่ำ
D 
ไร 
 
เลี้ยงดวงฤ
A 
ทัย 
 
สหายสุ
D 
รา..

OUTRO | Bm B7 | Em | D A | D | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สหายสุรา


ชอบบรรยากาศ แห่งการได้ร่ำเมรัย
ร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจ จะหาสุขใดไม่มีเปรียบปราน
รื่นรสบรั่นดี น้ำแข็งโซดา เคล้าอารมณ์พลัน
ก็เปิดประตูสวรรค์ ชั้นโสดาบัณ แห่งวันเมาๆ

เพื่อนกินหาง่าย แต่เพื่อนรู้ใจ นานๆเจอ
อย่าเกรงใจ โถอ้ายเกลอ น้ำมีดีกรีซื่อสัตย์ต่อเรา
ดื่มน้ำอัมพัน ดื่มฝันอัมพร อ้อนลมชมดาว
เอื้อมเด็ดบางดวงร่วงพราว มาเล้ามาโลม สมใจทุกคืน..

อารมณ์ ในรสของแอลกอฮอล์
โกวเล้งยังเมาไม่พอ แม้นมรณาเพราะเหล้าหยิบยื่น
ท่านสุนทรภู่ ชิตบุรทัต หยัดยืน
ยาขอบและคนอื่นๆ ล้วนเป็นตัวยื่นเสน่ห์เมรัย..

แดดร่ม ลมแผ่ว มานั่งชนแก้วริมคลอง
ไม่มีบรั่นดีสีทอง ก็มีบรั่นดองชุ่มใจ
นักร้องดนตรี กีต้าร์ช้อนชาม จะนำเราไป
สุขาวดี ร่ำไร เลี้ยงดวงฤทัย สหายสุรา..

(เป็นคนง่ายๆ เหงาก็ช้าง อ้างว้างก็สิงห์
ถูกทิ้งก็ลีโอ ค่ำคืนนี้ กับเพื่อนเต็มที่ไปเลย..)

( ดนตรี )

อารมณ์ ในรสของแอลกอฮอล์
โกวเล้งยังเมาไม่พอ แม้นมรณาเพราะเหล้าหยิบยื่น
ท่านสุนทรภู่ ชิตบุรทัต หยัดยืน
ยาขอบและคนอื่นๆ ล้วนเป็นตัวยื่นเสน่ห์เมรัย

แดดร่ม ลมแผ่ว มานั่งชนแก้วริมคลอง
ไม่มีบรั่นดีสีทอง ก็มีบรั่นดองชุ่มใจ
นักร้องดนตรี กีต้าร์ช้อนชาม จะนำเราไป
สุขาวดี ร่ำไร เลี้ยงดวงฤทัย สหายสุรา..

มิวสิควิดีโอ สหายสุรา Am seatwo x เหลือง อนุกูล

เพลง : สหายสุรา
ศิลปิน : Am seatwo x เหลือง อนุกูล
คำร้อง/ทำนอง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ติดต่องาน : 085-1935454
4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend