คอร์ดเพลง ตั๋วแหน่ว่าฮัก สายแนน โพธิ์งาม

  
Text   
คอร์ดเพลง ตั๋วแหน่ว่าฮัก สายแนน โพธิ์งาม

คอร์ด :

ศิลปิน : สายแนน โพธิ์งาม

เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา

คอร์ดในเพลง : Ab,Bb,Gm,Cm,Fm


 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
มาตั๋วโลด
Gm 
คักๆ 
 
ขอแค่บ่โสด
Cm 
ตาย

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |

 
วุ่น
Eb 
ใจ 
 
จักสิเบิ่งทางใด๋ก็มีแต่คนฮัก
Bb 
กัน
 
มีแค่เฮาคนเดียวที่อยู่ผู้เดียวเท่
Cm 
านั้น โอ โน
 
ก็ได้แค่
Ab 
ฝันว่าสิมีคือเ
Bb 
ขา

 
ก็โ
Eb 
สด 
 
ไม่โปรโหมตตอนนี้
 
จะให้โปรโหมตตอน
Bb 
ใด๋
 
สิเฒ่าตาย ย้อนบ่มีผู้
Cm 
ใด๋อยู่ใกล้
 
คอยดู
Ab 
แลหัวใจ
Bb 
กัน

Fm 
ก็หวั่นใจมื้อหนึ่ง 
 
สิมี
Gm 
ไผอยู่นำบ่
 
สิได้
Ab 
พ้อบ่ละเนื้อคู่
Bb 
นำเขา โฮ โฮ โฮ้

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
ถ้าอ้ายได้ลอง
Gm 
ฮู้จัก 
 
ได้ลองมักอาจ
Cm 
ถืกใจ
 
คนเฮาแก่ไปข้าง
Ab 
หน้า 
 
น้องยังบ่อยากโสด
Bb 
ตาย
 
มาหลอกน้องกะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องโง่จะตายถ้า
Cm 
อ้ายหล่อ

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่บ่ต้อง
Bb 
ฮักจริง
 
หากอ้ายได้ลอง
Gm 
ซูนคิง 
 
รับรองสิ
Cm 
อุ่นใจ
 
มาลองฮักเบิ่งสะ
Ab 
ก่อน 
 
บ่มักบ่ว่าอะ
Bb 
ไร
 
มาฮักเล่นๆ กะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องเต็มใจให้
Cm 
ตั๋วเลย
 
ตั๋วเลย  
Ab 
 
Bb 

 
อ้ายสิเ
Ab 
คยมีไผอยู่ในใจกะซ่าง
 
เพราะมื้อ
Bb 
นี้อ้ายนั้น 
 
คิดว่าน้องเป็นทางผ่าน
Gm 
ฮักบ่ฮักค่อยว่ากัน 
 
ขออ้าย
Cm 
นั้นเข้ามาแคร์
 
ถ้าอ้าย
Ab 
นั้นพร้อมสิฮัก 
 
น้องสิเปิดหน้าต่าง
 
พร้อมกับเ
Bb 
อาความตั๋วนั้นมามัดวาง
 
มัด
Gm 
จำหัวใจเล่นๆ 
 
 
Cm 
หัวๆ 
 
กัน

INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm |

 
ก็โ
Eb 
สด 
 
ไม่โปรโหมตตอนนี้
 
จะให้โปรโหมตตอน
Bb 
ใด๋
 
สิเฒ่าตาย ย้อนบ่มีผู้
Cm 
ใด๋อยู่ใกล้
 
คอยดู
Ab 
แลหัวใจ
Bb 
กัน

Fm 
ก็หวั่นใจมื้อหนึ่ง 
 
สิมี
Gm 
ไผอยู่นำบ่
 
สิได้
Ab 
พ้อบ่ละเนื้อคู่
Bb 
นำเขา โฮ โฮ โฮ้

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
ถ้าอ้ายได้ลอง
Gm 
ฮู้จัก 
 
ได้ลองมักอาจ
Cm 
ถืกใจ
 
คนเฮาแก่ไปข้าง
Ab 
หน้า 
 
น้องยังบ่อยากโสด
Bb 
ตาย
 
มาหลอกน้องกะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องโง่จะตายถ้า
Cm 
อ้ายหล่อ

 
มันโสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่บ่ต้อง
Bb 
ฮักจริง
 
หากอ้ายได้ลอง
Gm 
ซูนคิง 
 
รับรองสิ
Cm 
อุ่นใจ
 
มาลองฮักเบิ่งสะ
Ab 
ก่อน 
 
บ่มักบ่ว่าอะ
Bb 
ไร
 
มาฮักเล่นๆ กะ
Gm 
ใด๋ 
 
น้องเต็มใจให้
Cm 
ตั๋วเลย
Ab 

 
มัน
Bb 
โสดแ
Ab 
ท้ๆ 
 
มาตั๋วน้องแน่ว่า
Bb 
ฮัก
 
ถ้าอ้ายได้ลอง
Gm 
ฮู้จัก 
 
ได้ลองมักอาจ
Cm 
ถืกใจ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตั๋วแหน่ว่าฮัก


มันโสดแท้ๆ มาตั๋วน้องแน่ว่าฮัก
มาตั๋วโลดคักๆ ขอแค่บ่โสดตาย

( ดนตรี )

วุ่นใจ จักสิเบิ่งทางใด๋ก็มีแต่คนฮักกัน
มีแค่เฮาคนเดียวที่อยู่ผู้เดียวเท่านั้น โอ โน
ก็ได้แค่ฝันว่าสิมีคือเขา

ก็โสด ไม่โปรโหมตตอนนี้
จะให้โปรโหมตตอนใด๋
สิเฒ่าตาย ย้อนบ่มีผู้ใด๋อยู่ใกล้
คอยดูแลหัวใจกัน

ก็หวั่นใจมื้อหนึ่ง สิมีไผอยู่นำบ่
สิได้พ้อบ่ละเนื้อคู่นำเขา โฮ โฮ โฮ้

มันโสดแท้ๆ มาตั๋วน้องแน่ว่าฮัก
ถ้าอ้ายได้ลองฮู้จัก ได้ลองมักอาจถืกใจ
คนเฮาแก่ไปข้างหน้า น้องยังบ่อยากโสดตาย
มาหลอกน้องกะใด๋ น้องโง่จะตายถ้าอ้ายหล่อ

มันโสดแท้ๆ มาตั๋วน้องแน่บ่ต้องฮักจริง
หากอ้ายได้ลองซูนคิง รับรองสิอุ่นใจ
มาลองฮักเบิ่งสะก่อน บ่มักบ่ว่าอะไร
มาฮักเล่นๆ กะใด๋ น้องเต็มใจให้ตั๋วเลย
ตั๋วเลย

อ้ายสิเคยมีไผอยู่ในใจกะซ่าง
เพราะมื้อนี้อ้ายนั้น คิดว่าน้องเป็นทางผ่าน
ฮักบ่ฮักค่อยว่ากัน ขออ้ายนั้นเข้ามาแคร์
ถ้าอ้ายนั้นพร้อมสิฮัก น้องสิเปิดหน้าต่าง
พร้อมกับเอาความตั๋วนั้นมามัดวาง
มัดจำหัวใจเล่นๆ หัวๆ กัน

( ดนตรี )

ก็โสด ไม่โปรโหมตตอนนี้
จะให้โปรโหมตตอนใด๋
สิเฒ่าตาย ย้อนบ่มีผู้ใด๋อยู่ใกล้
คอยดูแลหัวใจกัน

ก็หวั่นใจมื้อหนึ่ง สิมีไผอยู่นำบ่
สิได้พ้อบ่ละเนื้อคู่นำเขา โฮ โฮ โฮ้

มันโสดแท้ๆ มาตั๋วน้องแน่ว่าฮัก
ถ้าอ้ายได้ลองฮู้จัก ได้ลองมักอาจถืกใจ
คนเฮาแก่ไปข้างหน้า น้องยังบ่อยากโสดตาย
มาหลอกน้องกะใด๋ น้องโง่จะตายถ้าอ้ายหล่อ

มันโสดแท้ๆ มาตั๋วน้องแน่บ่ต้องฮักจริง
หากอ้ายได้ลองซูนคิง รับรองสิอุ่นใจ
มาลองฮักเบิ่งสะก่อน บ่มักบ่ว่าอะไร
มาฮักเล่นๆ กะใด๋ น้องเต็มใจให้ตั๋วเลย

มันโสดแท้ๆ มาตั๋วน้องแน่ว่าฮัก
ถ้าอ้ายได้ลองฮู้จัก ได้ลองมักอาจถืกใจ..

มิวสิควิดีโอ ตั๋วแหน่ว่าฮัก สายแนน โพธิ์งาม

เพลง : ตั๋วแหน่ว่าฮัก
ศิลปิน : สายแนน โพธิ์งาม
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend