คอร์ดเพลง เธอตายไปจากฉัน เหล็กโคน

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอตายไปจากฉัน เหล็กโคน

คอร์ด :

ศิลปิน : เหล็กโคน

เนื้อร้อง/ทำนอง : วัชรา เรืองทิพย์

คอร์ดในเพลง : Bm,G,D,A,F#m


INTRO | Bm | F#m | Bm | A |

Bm 
  ฉันเพิ่งรู้ว่าการจา
G 
กลา
 
  มันทรมานแค่ไ
D 
หน
 
  เพิ่งมา
A 
รู้ก็ตอนเธอตายไปจาก
Bm 
ฉัน
 
  เสียงข้างในหัวใจเรีย
G 
กหา
 
  ให้เธอกลับมาห
D 
ากัน
 
  แต่ว่า
A 
มันคง 
 
เป็นไปไม่
Bm 
ได้
 
  เป็นไปไม่ไ
G 
ด้เพราะเธอตายไปแ
A 
ล้วจริงๆ
 
  ทิ้งให้
Bm 
ฉันเสียน้ำตา

 
มันคือความจ
G 
ริงไม่ใช่ความ
A 
ฝัน
 
เธอตายไปจาก
F#m 
ฉันฉันต้องรับ
Bm 
มันให้ได้
 
อยู่คนเ
G 
ดียวไม่มีเธอข้างก
A 
าย
 
แต่ว่าในหั
F#m 
วใจฉันมันคิดถึ
Bm 
งเธอ
 
คิด
G 
ถึงเธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ 
 
ใจจะ
Bm 
ขาด

 
ถ้าห
G 
ากชาติหน้า
A 
มีจริง
 
ขอให้
F#m 
เราเกิดมาคู่
Bm 
กันอีกครั้ง
 
ชาติ
G 
นี้ไม่สุขสมห
A 
วัง
 
มันคงเป็นเวร
F#m 
กรรมของฉันและ
Bm 
เธอ
 
ฉัน
G 
รักเธอ 
 
ฉันรั
A 
กเธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม

 
มันคือความจ
G 
ริงไม่ใช่ความ
A 
ฝันเธอ
 
ตายไปจาก
F#m 
ฉันฉันต้องรับ
Bm 
มันให้ได้
 
อยู่คนเ
G 
ดียวไม่มีเธอข้างก
A 
าย
 
แต่ว่าในหั
F#m 
วใจฉันมันคิดถึ
Bm 
งเธอ
 
คิด
G 
ถึงเธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม

INSTRU | G | F# | Bm | Bm |
INSTRU | G | F# | Bm | Bm |

 
มันเป็นความจ
G 
ริงไม่ใช่ความ
A 
ฝัน
 
เธอตายไปจาก
F#m 
ฉันฉันต้องรับ
Bm 
มันให้ได้
 
อยู่คนเ
G 
ดียวไม่มีเธอข้างก
A 
าย
 
แต่ว่าในหั
F#m 
วใจฉันมันคิดถึ
Bm 
งเธอ
 
คิด
G 
ถึงเธอ 
 
คิดถึงเ
A 
ธอ 
 
ใจจะ
Bm 
ขาด

 
ถ้าห
G 
ากชาติหน้า
A 
มีจริง
 
ขอให้
F#m 
เราเกิดมาคู่
Bm 
กันอีกครั้ง
 
ชาติ
G 
นี้ไม่สุขสมห
A 
วัง
 
มันคงเป็นเวร
F#m 
กรรมของฉันและ
Bm 
เธอ
 
ฉัน
G 
รักเธอ 
 
ฉันรั
A 
กเธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม
 
ฉัน
G 
รักเธอ 
 
ฉันรั
A 
กเธอ 
 
ได้ยินไ
Bm 
หม

OUTRO | Bm | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอตายไปจากฉัน


ฉันเพิ่งรู้ว่าการจากลา
มันทรมานแค่ไหน
เพิ่งมารู้ก็ตอนเธอตายไปจากฉัน
เสียงข้างในหัวใจเรียกหา
ให้เธอกลับมาหากัน
แต่ว่ามันคง เป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้เพราะเธอตายไปแล้วจริงๆ
ทิ้งให้ฉันเสียน้ำตา

มันคือความจริงไม่ใช่ความฝันเธอ
ตายไปจากฉันฉันต้องรับมันให้ได้
อยู่คนเดียวไม่มีเธอข้างกาย
แต่ว่าในหัวใจฉันมันคิดถึงเธอ
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ ใจจะขาด

ถ้าหากชาติหน้ามีจริง
ขอให้เราเกิดมาคู่กันอีกครั้ง
ชาตินี้ไม่สุขสมหวัง
มันคงเป็นเวรกรรมของฉันและเธอ
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ได้ยินไหม

มันคือความจริงไม่ใช่ความฝันเธอ
ตายไปจากฉันฉันต้องรับมันให้ได้
อยู่คนเดียวไม่มีเธอข้างกาย
แต่ว่าในหัวใจฉันมันคิดถึงเธอ
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ ได้ยินไหม

( ดนตรี )

มันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝัน
เธอตายไปจากฉันฉันต้องรับมันให้ได้
อยู่คนเดียวไม่มีเธอข้างกาย
แต่ว่าในหัวใจฉันมันคิดถึงเธอ
คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ ใจจะขาด

ถ้าหากชาติหน้ามีจริง
ขอให้เราเกิดมาคู่กันอีกครั้ง
ชาตินี้ไม่สุขสมหวัง
มันคงเป็นเวรกรรมของฉันและเธอ
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ได้ยินไหม
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ได้ยินไหม

มิวสิควิดีโอ เธอตายไปจากฉัน เหล็กโคน

เพลง : เธอตายไปจากฉัน
ศิลปิน : เหล็กโคน
เรียบเรียง : ก๊อก กิจติเดช
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend