คอร์ดเพลง สายที่ไม่ได้รัก ถุงแป้ง ปุณยธร x หนวด จิรภัทร

  
Text   
คอร์ดเพลง สายที่ไม่ได้รัก ถุงแป้ง ปุณยธร x หนวด จิรภัทร

คอร์ด :

ศิลปิน : ถุงแป้ง ปุณยธร x หนวด จิรภัทร

เนื้อร้อง/ทำนอง : เสือเก้า

คอร์ดในเพลง : D,Em,F#m,G,A,Bm


Tune to Eb
INTRO | D F#m | Bm Am D |
INTRO | G F#m | Em A |
INTRO | D F#m | Bm F#m |
INTRO | G F#m | Em A |

 
ไม่ต้องพูดอะไ
D 
รก็พอรู้
F#m 
ได้
 
แค่อ่านสา
Bm 
ยตา
A 
 
ไม่ต้องพูดต้องต้อง
D 
จาก็พอรู้
F#m 
ว่า
 
เธอเริ่มเปลี่ยนไ
Bm 
Am 
D 
 
การกระ
G 
ทำมันฟ้องทุกท
A 
าง
 
ยิ่ง
F#m 
นานเหมือนยิ่งหม
Bm 
ดใจ
 
โทร
Em 
หาก็ไม่รับสายเอาแต่อ้า
A 
งงาน

 
จากที่เ
D 
คยบอกคิดถึง
F#m 
กัน
 
ทุกห้า
Bm 
นาที
Am 
D 
 
แต่วัน
G 
นี้ฉันขอความ
A 
รัก
 
เหมือนขอ
F#m 
เศษทาน
Am 
D 
 
เคย
G 
ขอคุยค้างเช้าเ
A 
ที่ยงเย็น
 
ฉัน
F#m 
กลายเป็นน่า
Bm 
รำคาญ
 
เธอเปลี่ยนไ
Em 
ปหรือใครเปลี่ยนเ
A 
ธอ
 
ช่วยบอกฉั
D 
นที

 
จากสำ
Em 
คัญเธอกลับเมินเฉย
 
ยิ่งนาน
F#m 
วันเธอยิ่งถอยห่าง
 
ถ้าเธอ
G 
คิดจะไปแค่บอก
Em 
กันสักคำ
A 
ก็ดี

 
ถ้าเธอยังคิด
D 
ถึงถ้าเธอยังใ
F#m 
ส่ใจ
 
ถ้าเธอยังจำ
Bm 
ได้ว่าเราคือคนสำ
A 
คัญ
 
โทรไปก็คง
D 
รับ 
 
พูดว่าคิด
F#m 
ถึงกัน
 
หากไม่ได้รับส
G 
ายอีกเดี๋ยวก็โทรกลับ
A 
มา

 
แต่วัน
G 
นี้เปลี่ยนไปหรือเ
A 
ธอลืม
 
จากคุณ
F#m 
รับสายไวกลับเฉ
Bm 
ยชา
 
หมดโ
Em 
ปรหมดใจ
 
กลายเป็นส
A 
ายที่ไม่ไ
D 
ด้รัก
A 

INSTRU | D F#m | Bm A |
INSTRU | G A | F#m Am D |
INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | Em A | D |

 
จากสำ
Em 
คัญเธอกลับเมินเฉย
 
ยิ่งนาน
F#m 
วันเธอยิ่งถอยห่าง
 
ถ้าเธอ
G 
คิดจะไปแค่บอก
Em 
ฉันสักคำ
A 
ก็ดี

 
ถ้าเธอยังคิด
D 
ถึงถ้าเธอยังใ
F#m 
ส่ใจ
 
ถ้าเธอยังจำ
Bm 
ได้ว่าฉันคือคนสำ
A 
คัญ
 
โทรไปก็คง
D 
รับ 
 
พูดว่าคิด
F#m 
ถึงกัน
 
หากไม่ได้รับส
G 
ายอีกเดี๋ยวก็โทรกลับ
A 
มา

 
แต่วัน
G 
นี้เปลี่ยนไปหรือเ
A 
ธอลืม
 
จากคุณ
F#m 
รับสายไวกลับเฉ
Bm 
ยชา
 
หมดโ
Em 
ปรหมดใจ
 
กลายเป็นส
A 
ายที่ไม่ไ
D 
ด้รัก
A 

 
ถ้าเธอยังคิด
D 
ถึงถ้าเธอยังใ
F#m 
ส่ใจ
 
ถ้าเธอยังจำ
Bm 
ได้ว่าเราคือคนสำ
A 
คัญ
 
โทรไปก็คง
D 
รับ 
 
พูดว่าคิด
F#m 
ถึงกัน
 
หากไม่ได้รับส
G 
ายอีกเดี๋ยวก็โทรกลับ
A 
มา

 
แต่วัน
G 
นี้เปลี่ยนไปหรือเ
A 
ธอลืม
 
จากคุณ
F#m 
รับสายไวกลับเฉ
Bm 
ยชา
 
หมดโ
Em 
ปรหมดใจ
 
กลายเป็นส
A 
ายที่ไม่ไ
D 
ด้รัก

 
หมดโ
Em 
ปรหมดใจ
 
กลายเป็นส
A 
ายที่ไม่..ได้รัก..

OUTRO | D F#m | Bm F#m |
OUTRO | G F#m | Em A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สายที่ไม่ได้รัก


ไม่ต้องพูดอะไรก็พอรู้ได้
แค่อ่านสายตา
ไม่ต้องพูดต้องต้องจาก็พอรู้ว่า
เธอเริ่มเปลี่ยนไป
การกระทำมันฟ้องทุกทาง
ยิ่งนานเหมือนยิ่งหมดใจ
โทรหาก็ไม่รับสายเอาแต่อ้างงาน

จากที่เคยบอกคิดถึงกันทุกห้านาที
แต่วันนี้ฉันขอความรัก
เหมือนขอเศษทาน
เคยขอคุยค้างเช้าเที่ยงเย็น
ฉันกลายเป็นน่ารำคาญ
เธอเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนเธอ
ช่วยบอกฉันที

จากสำคัญเธอกลับเมินเฉย
ยิ่งนานวันเธอยิ่งถอยห่าง
ถ้าเธอคิดจะไปแค่บอกกันสักคำก็ดี

ถ้าเธอยังคิดถึงถ้าเธอยังใส่ใจ
ถ้าเธอยังจำได้ว่าเราคือคนสำคัญ
โทรไปก็คงรับ พูดว่าคิดถึงกัน
หากไม่ได้รับสายอีกเดี๋ยวก็โทรกลับมา

แต่วันนี้เปลี่ยนไปหรือเธอลืม
จากคุณรับสายไวกลับเฉยชา
หมดโปรหมดใจ
กลายเป็นสายที่ไม่ได้รัก

( ดนตรี )

จากสำคัญเธอกลับเมินเฉย
ยิ่งนานวันเธอยิ่งถอยห่าง
ถ้าเธอคิดจะไปแค่บอกฉันสักคำก็ดี

ถ้าเธอยังคิดถึงถ้าเธอยังใส่ใจ
ถ้าเธอยังจำได้ว่าฉันคือคนสำคัญ
โทรไปก็คงรับ พูดว่าคิดถึงกัน
หากไม่ได้รับสายอีกเดี๋ยวก็โทรกลับมา

แต่วันนี้เปลี่ยนไปหรือเธอลืม
จากคุณรับสายไวกลับเฉยชา
หมดโปรหมดใจ
กลายเป็นสายที่ไม่ได้รัก

ถ้าเธอยังคิดถึงถ้าเธอยังใส่ใจ
ถ้าเธอยังจำได้ว่าเราคือคนสำคัญ
โทรไปก็คงรับ พูดว่าคิดถึงกัน
หากไม่ได้รับสายอีกเดี๋ยวก็โทรกลับมา

แต่วันนี้เปลี่ยนไปหรือเธอลืม
จากคุณรับสายไวกลับเฉยชา
หมดโปรหมดใจ
กลายเป็นสายที่ไม่ได้รัก

หมดโปรหมดใจ
กลายเป็นสายที่ไม่..ได้รัก..

มิวสิควิดีโอ สายที่ไม่ได้รัก ถุงแป้ง ปุณยธร x หนวด จิรภัทร

เพลง : สายที่ไม่ได้รัก
ศิลปิน : ถุงแป้ง ปุณยธร x หนวด จิรภัทร
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานแสดง : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend