คอร์ดเพลง วาสนาหมาหย่ำรถ ต้าร์ ตจว.

  
Text   
คอร์ดเพลง วาสนาหมาหย่ำรถ ต้าร์ ตจว.

คอร์ด :

ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดในเพลง : Bm,F#m,G,A,D,F#7


INTRO | Bm | F#m | G | A | ( 2 Times )

 
ใกล้กับ
Bm 
น้องแค่เวลาสั้นๆ
 
มันส่างสำ
A 
คัญกับอ้ายอีหลี
 
บ่ห
G 
วังให้มองทาง
A 
นี่ 
 
บ่หวั
D 
งให้ฮู้
F#7 

 
คำว่า
Bm 
ฮักมันคงสูงไป 
 
เกินกว่า
F#m 
ใจที่อ้ายมีอยู่
 
สูงต่ำอ้า
Em 
ยฮู้ 
 
ว่าเฮาต่างกันส่ำ
A 
ได๋
 
ถ้าสิบอก
Bm 
ฮักกะย้านใจของเจ้าหม่น
 
ย้อนอ้ายเป็น
F#m 
คนบ่เจียมหัวใจ
 
เห็นนาง
Em 
ฟ้าแล้วหมาแล่น
A 
ใส่
 
บ่เบิ่
D 
งเจ้าของ 
 
 
F#7 

 
แค่เพียง
Bm 
คิดกะเป้นบ่ได้
 
ที่หมาจั่ง
F#m 
อ้ายสิได่นางฟ้ามาครอบครอง
 
หลูโตนเจ้
Em 
าของสิเฮ็ดจั่งใ
A 
ด่
 
เฮ
D 
า..บ่สมเผิ่น

 
วาส
G 
นาคืออ้
A 
าย
 
คงเป็น
F#m 
ได้ 
 
แค่หมา
Bm 
แล่นหย่ำ
 
เข้าใก
G 
ล้ท่อใด๋ก้อ
A 
นคำ
 
เขากะแ
D 
ห่งย้าน 
 
 
F#7 
 
เกิดเป็นห
G 
มาฮู้
A 
ดี
 
บ่ควรศักดิ์
F#m 
ศรีได้เป็นแฟ
Bm 
นน้อง
 
อย่าง
Em 
เก่งเขากะหันม
A 
อง..
 
มองด้วยความเว
D 
ทนา

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D F#7 |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
คำว่า
Bm 
ฮักมันคงสูงไป 
 
เกินกว่า
F#m 
ใจที่อ้ายมีอยู่
 
สูงต่ำอ้า
Em 
ยฮู้ 
 
ว่าเฮาต่างกันส่ำ
A 
ได๋
 
ถ้าสิบอก
Bm 
ฮักกะย้านใจของเจ้าหม่น
 
ย้อนอ้ายเป็น
F#m 
คนบ่เจียมหัวใจ
 
เห็นนาง
Em 
ฟ้าแล้วหมาแล่น
A 
ใส่
 
บ่เบิ่
D 
งเจ้าของ 
 
 
F#7 

 
แค่เพียง
Bm 
คิดกะเป็นบ่ได้
 
ที่หมาจั่ง
F#m 
อ้ายสิได่นางฟ้ามาครอบครอง
 
หลูโตนเจ้
Em 
าของสิเฮ็ดจั่งใ
A 
ด่
 
เฮ
D 
า…บ่สมเผิ่น

 
วาส
G 
นาคืออ้
A 
าย
 
คงเป็น
F#m 
ได้ 
 
แค่หมา
Bm 
แล่นหย่ำ
 
เข้าใก
G 
ล้ท่อใด๋ก้อ
A 
นคำ
 
เขากะแ
D 
ห่งย้าน 
 
 
F#7 
 
เกิดเป็นห
G 
มาฮู้
A 
ดี
 
บ่ควรศักดิ์
F#m 
ศรีได้เป็นแฟ
Bm 
นน้อง
 
อย่าง
Em 
เก่งเขากะหันม
A 
อง..
 
มองด้วยความเว
D 
ทนา

 
วาส
G 
นาคืออ้
A 
าย
 
คงเป็น
F#m 
ได้ 
 
แค่หมา
Bm 
แล่นหย่ำ
 
เข้าใก
G 
ล้ท่อใด๋ก้อ
A 
นคำ
 
เขากะแ
D 
ห่งย้าน 
 
 
F#7 
 
เกิดเป็นห
G 
มาฮู้
A 
ดี
 
บ่ควรศักดิ์
F#m 
ศรีได้เป็นแฟ
Bm 
นน้อง
 
อย่าง
Em 
เก่งเขากะหันม
A 
อง..
 
มองด้วยความเว
D 
ทนา

 
อย่าง
Em 
เก่งเจ้ากะหันมอง..
A 
.
 
มองด้วยใจเว
 
ทนา…

OUTRO | G | A | Bm | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วาสนาหมาหย่ำรถ


ใกล้กับน้องแค่เวลาสั้นๆ
มันส่างสำคัญกับอ้ายอีหลี
บ่หวังให้มองทางนี่ บ่หวังให้ฮู้

คำว่าฮักมันคงสูงไป เกินกว่าใจที่อ้ายมีอยู่
สูงต่ำอ้ายฮู้ ว่าเฮาต่างกันส่ำได๋
ถ้าสิบอกฮักกะย้านใจของเจ้าหม่น
ย้อนอ้ายเป็นคนบ่เจียมหัวใจ
เห็นนางฟ้าแล้วหมาแล่นใส่
บ่เบิ่งเจ้าของ

แค่เพียงคิดกะเป้นบ่ได้
ที่หมาจั่งอ้ายสิได่นางฟ้ามาครอบครอง
หลูโตนเจ้าของสิเฮ็ดจั่งใด่
เฮา..บ่สมเผิ่น

วาสนาคืออ้าย
คงเป็นได้ แค่หมาแล่นหย่ำ
เข้าใกล้ท่อใด๋ก้อนคำ
เขากะแห่งย้าน
เกิดเป็นหมาฮู้ดี
บ่ควรศักดิ์ศรีได้เป็นแฟนน้อง
อย่างเก่งเขากะหันมอง..
มองด้วยความเวทนา

( ดนตรี )

คำว่าฮักมันคงสูงไป เกินกว่าใจที่อ้ายมีอยู่
สูงต่ำอ้ายฮู้ ว่าเฮาต่างกันส่ำได๋
ถ้าสิบอกฮักกะย้านใจของเจ้าหม่น
ย้อนอ้ายเป็นคนบ่เจียมหัวใจ
เห็นนางฟ้าแล้วหมาแล่นใส่
บ่เบิ่งเจ้าของ

แค่เพียงคิดกะเป็นบ่ได้
ที่หมาจั่งอ้ายสิได่นางฟ้ามาครอบครอง
หลูโตนเจ้าของสิเฮ็ดจั่งใด่
เฮา…บ่สมเผิ่น

วาสนาคืออ้าย
คงเป็นได้ แค่หมาแล่นหย่ำ
เข้าใกล้ท่อใด๋ก้อนคำ
เขากะแห่งย้าน
เกิดเป็นหมาฮู้ดี
บ่ควรศักดิ์ศรีได้เป็นแฟนน้อง
อย่างเก่งเขากะหันมอง..
มองด้วยความเวทนา

วาสนาคืออ้าย
คงเป็นได้ แค่หมาแล่นหย่ำ
เข้าใกล้ท่อใด๋ก้อนคำ
เขากะแห่งย้าน
เกิดเป็นหมาฮู้ดี
บ่ควรศักดิ์ศรีได้เป็นแฟนน้อง
อย่างเก่งเขากะหันมอง..
มองด้วยความเวทนา

อย่างเก่งเจ้ากะหันมอง…
มองด้วยใจเวทนา…

มิวสิควิดีโอ วาสนาหมาหย่ำรถ ต้าร์ ตจว.

เพลง : วาสนาหมาหย่ำรถ
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
เรียบเรียง : ภาคิน DL Studio
ติดต่องานแสดง : 095 601 4978
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend