คอร์ดเพลง อยากให้อยู่อย่างนี้ จอยจี้ DM019 x โฟกัส DM015

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากให้อยู่อย่างนี้ จอยจี้ DM019 x โฟกัส DM015

คอร์ด :

ศิลปิน : จอยจี้ DM019 x โฟกัส DM015

เนื้อร้อง/ทำนอง : โตเกียวDM023

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | C | Am | F | G |

C 
ไม่รู้ว่าลมอะไรพัดเธอให้
Em 
มาเจอฉัน
 
เธอคน
F 
นั้นคนที่
G 
ฉันไม่เคยอยากเ
C 
จอ
 
และก็ไม่
F 
รู้เหตุผลอะไ
G 
รที่ทำให้
Em 
เธอต้องมาสน
Am 
ใจ
 
คอยห่วง
F 
ใย 
 
คอยปลอบใ
G 
จให้คนอย่าง
C 
ฉัน

F 
แต่เชื่อไ
G 
หม 
 
กำลังใ
Em 
จจากใครก็ไ
Am 
ม่รู้
 
แต่มันก็
F 
ดันทำให้
G 
ฉันเป็นฉันที่อยา
C 
กเป็น
 
และวัน
Dm 
หนึ่งถ้าเธอหายไป 
 
คนแปลก
Em 
หน้าที่ฉันไว้ใจ
 
ฉันก็ไม่
F 
รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
 
และฉันจะผ่านมันไปได้ไ
G 
หม..

 
อยากให้อยู่อย่าง
C 
นี้ 
 
อยู่กับ
Em 
ฉันตลอด
Am 
ไป
 
อยู่เพื่อเ
G 
ป็นกำลัง
F 
ใจ 
 
ในวันที่
Dm 
ฉันต้องเสียน้ำ
G 
ตา
 
อยู่อย่าง
C 
นี้ 
 
คอยเติมไ
G 
ฟให้ฉันก่อ
Am 
นนะ
 
อยู่ข้าง
G 
กันทุกเว
F 
ลา 
 
จากวัน
Dm 
นี้สัญญากับ
G 
ฉันได้ไหม
Am 
ว่าเธอจะอยู่กับฉัน 
 
ว่าเธอจะเอ็นดูฉัน
F 
ว่าเธอจะมีให้กันทุก
G 
วัน 
 
ไอ้คำว่ากำลัง
C 
ใจ
G 

INSTRU | F | Em | F | C |
INSTRU | Dm | Em | F | G |

F 
แต่เชื่อไ
G 
หม 
 
กำลังใ
Em 
จจากใครก็ไ
Am 
ม่รู้
 
แต่มันก็
F 
ดันทำให้
G 
ฉันเป็นฉันที่อยา
C 
กเป็น
 
และวัน
Dm 
หนึ่งถ้าเธอหายไป 
 
คนแปลก
Em 
หน้าที่ฉันไว้ใจ
 
ฉันก็ไม่
F 
รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
 
และฉันจะผ่านมันไปได้ไ
G 
หม..

 
อยากให้อยู่อย่าง
C 
นี้ 
 
อยู่กับ
Em 
ฉันตลอด
Am 
ไป
 
อยู่เพื่อเ
G 
ป็นกำลัง
F 
ใจ 
 
ในวันที่
Dm 
ฉันต้องเสียน้ำ
G 
ตา
 
อยู่อย่าง
C 
นี้ 
 
คอยเติมไ
G 
ฟให้ฉันก่อ
Am 
นนะ
 
อยู่ข้าง
G 
กันทุกเว
F 
ลา 
 
จากวัน
Dm 
นี้สัญญากับ
G 
ฉันได้ไหม
Am 
ว่าเธอจะอยู่กับฉัน 
 
ว่าเธอจะเอ็นดูฉัน
F 
ว่าเธอจะมีให้กันทุก
G 
วัน 
 
ไอ้คำว่ากำลัง
C 
ใจ
G 

 
เธอสัญ
Dm 
ญากับฉันได้ไ
G 
หม
 
ว่าต่อจา
Dm 
กนี้เธอจะไม่ไปไ
G 
หน
Dm 
 
จะอยู่กับ
G 
ฉันตลอดไป.
C 
..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยากให้อยู่อย่างนี้


ไม่รู้ว่าลมอะไรพัดเธอให้มาเจอฉัน
เธอคนนั้นคนที่ฉันไม่เคยอยากเจอ
และก็ไม่รู้เหตุผลอะไรที่ทำให้เธอต้องมาสนใจ
คอยห่วงใย คอยปลอบใจให้คนอย่างฉัน

แต่เชื่อไหม กำลังใจจากใครก็ไม่รู้
แต่มันก็ดันทำให้ฉันเป็นฉันที่อยากเป็น
และวันหนึ่งถ้าเธอหายไป คนแปลกหน้าที่ฉันไว้ใจ
ฉันก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
และฉันจะผ่านมันไปได้ไหม..

อยากให้อยู่อย่างนี้ อยู่กับฉันตลอดไป
อยู่เพื่อเป็นกำลังใจ ในวันที่ฉันต้องเสียน้ำตา
อยู่อย่างนี้ คอยเติมไฟให้ฉันก่อนนะ
อยู่ข้างกันทุกเวลา จากวันนี้สัญญากับฉันได้ไหม
ว่าเธอจะอยู่กับฉัน ว่าเธอจะเอ็นดูฉัน
ว่าเธอจะมีให้กันทุกวัน ไอ้คำว่ากำลังใจ

( ดนตรี )

แต่เชื่อไหม กำลังใจจากใครก็ไม่รู้
แต่มันก็ดันทำให้ฉันเป็นฉันที่อยากเป็น
และวันหนึ่งถ้าเธอหายไป คนแปลกหน้าที่ฉันไว้ใจ
ฉันก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร
และฉันจะผ่านมันไปได้ไหม..

อยากให้อยู่อย่างนี้ อยู่กับฉันตลอดไป
อยู่เพื่อเป็นกำลังใจ ในวันที่ฉันต้องเสียน้ำตา
อยู่อย่างนี้ คอยเติมไฟให้ฉันก่อนนะ
อยู่ข้างกันทุกเวลา จากวันนี้สัญญากับฉันได้ไหม
ว่าเธอจะอยู่กับฉัน ว่าเธอจะเอ็นดูฉัน
ว่าเธอจะมีให้กันทุกวัน ไอ้คำว่ากำลังใจ

เธอสัญญากับฉันได้ไหม
ว่าต่อจากนี้เธอจะไม่ไปไหน
จะอยู่กับฉันตลอดไป…

มิวสิควิดีโอ อยากให้อยู่อย่างนี้ จอยจี้ DM019 x โฟกัส DM015

เพลง : อยากให้อยู่อย่างนี้
ศิลปิน : จอยจี้ DM019 x โฟกัส DM015
เรียบเรียง : พ๊อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง : 093-665-7370
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend