คอร์ดเพลง จนวินาทีสุดท้าย ณฐพล ศรีจอมขวัญ (Notapol Srichomkwan)

  
Text   
คอร์ดเพลง จนวินาทีสุดท้าย ณฐพล ศรีจอมขวัญ

คอร์ด :

ศิลปิน : ณฐพล ศรีจอมขวัญ

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : Eb,Bb,Gm,Cm,F


INTRO | Eb | Bb | Eb | Bb |

Eb 
จับ..มือแล้วมองตากันอย่าให้
Gm 
ห่าง
Eb 
ก่อนดวงอาทิตย์จะลาเราเลือนลับ
Bb 
หาย
Eb 
วัน..สุดท้ายจะเดินทางมาถึงเมื่อ
Gm 
ไหร่
 
ก็
Eb 
คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความห
Bb 
มาย

 
รักที่เราได้
Eb 
มีกัน 
 
ทุกวินา
F 
ทีร่วมกัน
 
ทุกคืนและ
Bb 
วันผ่าน 
 
สุข
Gm 
ทุกข์นํ้าตา
 
ที่ผ่านมา
Eb 
นั้นเรา 
 
ได้
F 
ทํามันดี
Bb 
แล้ว 
 
ไม่เสียใจ
 
ถ้าหากจะต้อง
Eb 
จาก 
 
พราก
F 
กัน
 
เพราะมันช่าง
Eb 
คุ้มค่าเกิน
F 
ฝันที่ฉันจะมี

INSTRU | Eb | Bb | Eb | Bb |

Eb 
เธอ..สอนให้ฉันเป็นคนที่ดี
Gm 
กว่า
 
และได้เ
Eb 
รียนจนรู้คุณค่าในคําว่า
Bb 
รัก

 
รักที่เราได้
Eb 
มีกัน 
 
ทุกวินา
F 
ทีร่วมกัน
 
ทุกคืนและ
Bb 
วันผ่าน 
 
สุข
Gm 
ทุกข์นํ้าตา
 
ที่ผ่านมา
Eb 
นั้นเรา 
 
ได้
F 
ทํามันดี
Bb 
แล้ว 
 
ไม่เสียใจ
 
ถ้าหากจะต้อง
Eb 
จาก 
 
พราก
F 
กัน
 
เพราะมันช่าง
Eb 
คุ้มค่าเกิน
F 
ฝันที่ฉัน
Gm 
จะมี

 
แม้เวลาได้ผ่านไปเท่า
C 
ไหร่
 
ไม่มีวันที่ฉันจะเสีย
Eb 
ดาย
 
จะรักเธอจนวินาทีสุดท้
F 
าย

INSTRU | Eb | Bb | Eb | Bb |

 
รักที่เราได้
Eb 
มีกัน 
 
ทุกวินา
F 
ทีร่วมกัน
 
ทุกคืนและ
Bb 
วันผ่าน 
 
สุข
Gm 
ทุกข์นํ้าตา
 
ที่ผ่านมา
Eb 
นั้นเรา 
 
ได้
F 
ทํามันดี
Bb 
แล้ว 
 
ไม่เสียใจ
 
ถ้าหากจะต้อง
Eb 
จาก 
 
พราก
F 
กัน
 
เพราะมันช่าง
Eb 
คุ้มค่าเกิน
F 
ฝันที่ฉัน..จะมี

OUTRO | Eb | Bb | Eb | Bb | ( 2 Times ) | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จนวินาทีสุดท้าย


จับ..มือแล้วมองตากันอย่าให้ห่าง
ก่อนดวงอาทิตย์จะลาเราเลือนลับหาย
วัน..สุดท้ายจะเดินทางมาถึงเมื่อไหร่
ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความหมาย

รักที่เราได้มีกัน ทุกวินาทีร่วมกัน
ทุกคืนและวันผ่าน สุขทุกข์นํ้าตา
ที่ผ่านมานั้นเรา ได้ทํามันดีแล้ว ไม่เสียใจ
ถ้าหากจะต้องจาก พรากกัน
เพราะมันช่างคุ้มค่าเกินฝันที่ฉันจะมี

( ดนตรี )

เธอ..สอนให้ฉันเป็นคนที่ดีกว่า
และได้เรียนจนรู้คุณค่าในคําว่ารัก

รักที่เราได้มีกัน ทุกวินาทีร่วมกัน
ทุกคืนและวันผ่าน สุขทุกข์นํ้าตา
ที่ผ่านมานั้นเรา ได้ทํามันดีแล้ว ไม่เสียใจ
ถ้าหากจะต้องจาก พรากกัน
เพราะมันช่างคุ้มค่าเกินฝันที่ฉันจะมี

แม้เวลาได้ผ่านไปเท่าไหร่
ไม่มีวันที่ฉันจะเสียดาย
จะรักเธอจนวินาทีสุดท้าย

( ดนตรี )

รักที่เราได้มีกัน ทุกวินาทีร่วมกัน
ทุกคืนและวันผ่าน สุขทุกข์นํ้าตา
ที่ผ่านมานั้นเรา ได้ทํามันดีแล้ว ไม่เสียใจ
ถ้าหากจะต้องจาก พรากกัน
เพราะมันช่างคุ้มค่าเกินฝันที่ฉัน..จะมี..

มิวสิควิดีโอ จนวินาทีสุดท้าย ณฐพล ศรีจอมขวัญ

เพลง : จนวินาทีสุดท้าย
ศิลปิน : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
ติดต่องานแสดง : @spicydiscshowbiz
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend