คอร์ดเพลง น้องติดทหาร ฟลุ๊ค ไทยเจริญ

  
Text   
คอร์ดเพลง น้องติดทหาร ฟลุ๊ค ไทยเจริญ

คอร์ด :

ศิลปิน : ฟลุ๊ค ไทยเจริญ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เห มันต์

คอร์ดในเพลง : Dm,Bb,C,F,Gm


INTRO | Dm | Bb | Dm |
INTRO | C | C | C | C |

 
หลง
F 
มัก 
 
มักผู้สาวค
Am 
นหนึ่ง
 
หลง
Bb 
ฮัก 
 
เจ้าจนเบิดหัวใจ
 
คุย
F 
กัน 
 
มากะโดนแล้
Am 
วได๋
 
อยากไ
Bb 
ป 
 
อยากไปพบ
C 
พ้อหน้า

 
รูปในเ
F 
ฟซ เจ้ากะงาม  
Am 
งาม 
 
งาม
 
อ้าย Follow ติด
Bb 
ตาม
 
เทิงคอมเมนต์เทิงก
C 
ดไลก์
 
แต่ว่ามามื้อ
F 
นี้ 
 
คนดีคือหา
Am 
ยไป
 
แหนมบ่เห็นฮอด
Bb 
ไง 
 
อ้ายกะเลยต้อ
C 
งมา

 
แม่ค
Bb 
รับ 
 
น้องอยู่บ้าน
C 
บ่
 
เป็นหยัง
Am 
น้อ 
 
คือติดต่อบ่
Dm 
ได้
 
โทร
Gm 
หากะบ่รับส
C 
าย 
 
ผมเลยจั
F 
กเทือ
 
แม่ย่
Bb 
างมาแล้วบอก
C 
ว่า
 
อ้าว บัก
Am 
หล่าคือจั่งบ่รู้เ
Dm 
รื่อง
 
หนึ่ง
Gm 
คำของแม่สะเ
G 
ทือน 
 
ไปทั้งหั
C 
วใจ

 
น้องติดท
Bb 
หาร
 
อีกสามเ
C 
ดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
 
น้องไป
Dm 
รับใช้ราช
Gm 
การ
 
ตามห
C 
น้าที่ของชายไ
F 
ทย
 
น้องติดท
Bb 
หาร 
 
พะ
C 
นะ
 
แม่
Am 
เว่าแบบภาค
Dm 
ภูมิใจ
 
แต่
Gm 
ผมแทบนั่งร้องไห้
 
จะเสียใ
C 
จหรือว่าดีใจที่น้องติ
Bb 
ดทหาร 
 
 
C 

INSTRU | F | F | F | F |

 
อก
F 
หัก 
 
แล้วละบ่น้
Am 
อเฮา
 
แต่มันคือบ่เ
Bb 
ศร้า 
 
แต่กะบ่แม่นว่าบ่เสี
C 
ยใจ
 
มันบ่ฮู้สึ
F 
กเจ็บ 
 
แต่จะอยากฮ้อ
Am 
งไห้
 
จั่งว่าเป็นแนว
Bb 
ได๋ 
 
ไผกะได้ซ่อยผ
C 
มแน่

 
แม่ค
Bb 
รับ 
 
น้องอยู่บ้าน
C 
บ่
 
เป็นหยัง
Am 
น้อ 
 
คือติดต่อบ่
Dm 
ได้
 
โทร
Gm 
หากะบ่ส
C 
าย 
 
ผมเลยจั
F 
กเทือ
 
แม่ย่
Bb 
างมาแล้วบอก
C 
ว่า
 
อ้าว บัก
Am 
หล่าคือจั่งบ่รู้เ
Dm 
รื่อง
 
หนึ่ง
Gm 
คำของแม่สะเ
Gm 
ทือน 
 
ไปทั้งหั
C 
วใจ

 
น้องติดท
Bb 
หาร
 
อีกสามเ
C 
ดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
 
น้องไป
Dm 
รับใช้ราช
Gm 
การ
 
ตามห
C 
น้าที่ของชายไ
F 
ทย
 
น้องติดท
Bb 
หาร 
 
พะ
C 
นะ
 
แม่
Am 
เว่าแบบภาค
Dm 
ภูมิใจ
 
แต่
Gm 
ผมแทบนั่งร้องไห้
 
จะเสียใ
C 
จหรือว่าดีใจที่น้องติ
Bb 
ดทหาร
C 

 
น้องติดท
Bb 
หาร 
 
พะ
C 
นะ
 
แม่
Am 
เว่าแบบภาค
Dm 
ภูมิใจ
 
แต่
Gm 
ผมแทบนั่งร้องไห้
 
จะเสียใ
C 
จหรือว่าดีใจที่น้องติ
Bb 
ดทหาร
C 

OUTRO | F | F | F | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง น้องติดทหาร


หลงมัก มักผู้สาวคนหนึ่ง
หลงฮัก เจ้าจนเบิดหัวใจ
คุยกัน มากะโดนแล้วได๋
อยากไป อยากไปพบพ้อหน้า

รูปในเฟซ เจ้ากะงาม งาม งาม
อ้าย follow ติดตาม
เทิงคอมเมนต์เทิงกดไลก์
แต่ว่ามามื้อนี้ คนดีคือหายไป
แหนมบ่เห็นฮอดไง อ้ายกะเลยต้องมา

แม่ครับ น้องอยู่บ้านบ่
เป็นหยังน้อ คือติดต่อบ่ได้
โทรหากะบ่รับสาย ผมเลยจักเทือ
แม่ย่างมาแล้วบอกว่า
อ้าว บักหล่าคือจั่งบ่รู้เรื่อง
หนึ่งคำของแม่สะเทือน ไปทั้งหัวใจ

น้องติดทหาร
อีกสามเดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
น้องไปรับใช้ราชการ
ตามหน้าที่ของชายไทย
น้องติดทหาร พะนะ
แม่เว่าแบบภาคภูมิใจ
แต่ผมแทบนั่งร้องไห้
จะเสียใจหรือว่าดีใจที่น้องติดทหาร

( ดนตรี )

อกหัก แล้วละบ่น้อเฮา
แต่มันคือบ่เศร้า แต่กะบ่แม่นว่าบ่เสียใจ
มันบ่ฮู้สึกเจ็บ แต่จะอยากฮ้องไห้
จั่งว่าเป็นแนวได๋ ไผกะได้ซ่อยผมแน่

แม่ครับ น้องอยู่บ้านบ่
เป็นหยังน้อ คือติดต่อบ่ได้
โทรหากะบ่สาย ผมเลยจักเทือ
แม่ย่างมาแล้วบอกว่า
อ้าว บักหล่าคือจั่งบ่รู้เรื่อง
หนึ่งคำของแม่สะเทือน ไปทั้งหัวใจ

น้องติดทหาร
อีกสามเดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
น้องไปรับใช้ราชการ
ตามหน้าที่ของชายไทย
น้องติดทหาร พะนะ
แม่เว่าแบบภาคภูมิใจ
แต่ผมแทบนั่งร้องไห้
จะเสียใจหรือว่าดีใจที่น้องติดทหาร

น้องติดทหาร พะนะ
แม่เว่าแบบภาคภูมิใจ
แต่ผมแทบนั่งร้องไห้
จะเสียใจหรือว่าดีใจที่น้องติดทหาร

มิวสิควิดีโอ น้องติดทหาร ฟลุ๊ค ไทยเจริญ

เพลง : น้องติดทหาร
ศิลปิน : ฟลุ๊ค ไทยเจริญ
เรียบเรียง : อ.โต แอ๊ปแต้
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend