คอร์ดเพลง ให้น้องเฮ็ดใจ คำเตย สะแบงบิน

  
Text   
คอร์ดเพลง ให้น้องเฮ็ดใจ คำเตย สะแบงบิน

คอร์ด :

ศิลปิน : คำเตย สะแบงบิน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยิ้มยิ้ม

คอร์ดในเพลง : C,Em,F,G,Am,Dm


 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
อย่าฟ้าวถิ่มน้อ
C 
งไป

INSTRU | C Em | Am | F | G |

 
แกล้งทำเป็นว่า
C 
ฮัก 
 
แกล้งทำเป็นว่าแ
G 
คร์
 
ซอยบอกฮักกัน
F 
แน่ให้พอมีแฮงหา
G 
ยใจ
 
ให้อ้ายทำเป็น
Am 
ฝืน 
 
ว่ายังมีเยื่
G 
อใย
 
น้องเข้มแข็งเมื่อ
F 
ใด.
G 
.. 
 
สิไปกะบ่ได้
C 
ว่า

 
แต่ตอน
Dm 
นี้ยังเฮ็ดใจยอม
Am 
รับบ่ได้
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมให้จากไปตอ
Am 
นนี้
 
ยังเฮ็ดใ
F 
จยังบ่พร้อมรับ
Em 
มืออี
Am 
หลี
 
ถ้าอ้
Dm 
าย..
F 
.สิไป
G 
กับเขา

 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
ให้น้องเฮ็ดใ
C 
จยัง
Em 
ลืม 
 
 
Am 
อ้ายบ่ได้อีหลี
 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง

INSTRU | Am G | F C | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |

 
แต่ตอน
Dm 
นี้ยังเฮ็ดใจยอม
Am 
รับบ่ได้
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมให้จากไปตอ
Am 
นนี้
 
ยังเฮ็ดใ
F 
จยังบ่พร้อมรับ
Em 
มืออี
Am 
หลี
 
ถ้าอ้
Dm 
าย..
F 
.สิไป
G 
กับเขา

 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
ให้น้องเฮ็ดใ
C 
จยัง
Em 
ลืม 
 
 
Am 
อ้ายบ่ได้อีหลี
 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง

 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง..

OUTRO | C Em | Am G | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ให้น้องเฮ็ดใจ


ให้น้องเฮ็ดใจ ก่อนที่อ้ายสิถิ่ม
ยังบ่พร้อมสิรับความจริง ในตอนนี้
อย่าฟ้าวถิ่มน้องไป

( ดนตรี )

แกล้งทำเป็นว่าฮัก แกล้งทำเป็นว่าแคร์
ซอยบอกฮักกันแน่ให้พอมีแฮงหายใจ
ให้อ้ายทำเป็นฝืน ว่ายังมีเยื่อใย
น้องเข้มแข็งเมื่อใด… สิไปกะบ่ได้ว่า

แต่ตอนนี้ยังเฮ็ดใจยอมรับบ่ได้
ยังบ่พร้อมให้จากไปตอนนี้
ยังเฮ็ดใจยังบ่พร้อมรับมืออีหลี
ถ้าอ้าย…สิไปกับเขา

ให้น้องเฮ็ดใจ ก่อนที่อ้ายสิถิ่ม
ยังบ่พร้อมสิรับความจริง ในตอนนี้
ให้น้องเฮ็ดใจยังลืม อ้ายบ่ได้อีหลี
มื้อได๋น้องมีวิธีลืมอ้าย..ฮืออ..
สิจากไปเอง

( ดนตรี )

แต่ตอนนี้ยังเฮ็ดใจยอมรับบ่ได้
ยังบ่พร้อมให้จากไปตอนนี้
ยังเฮ็ดใจยังบ่พร้อมรับมืออีหลี
ถ้าอ้าย…สิไปกับเขา

ให้น้องเฮ็ดใจ ก่อนที่อ้ายสิถิ่ม
ยังบ่พร้อมสิรับความจริง ในตอนนี้
ให้น้องเฮ็ดใจยังลืม อ้ายบ่ได้อีหลี
มื้อได๋น้องมีวิธีลืมอ้าย..ฮืออ..
สิจากไปเอง

มื้อได๋น้องมีวิธีลืมอ้าย..ฮืออ..
สิจากไปเอง..

มิวสิควิดีโอ ให้น้องเฮ็ดใจ คำเตย สะแบงบิน

เพลง : ให้น้องเฮ็ดใจ
ศิลปิน : คำเตย สะแบงบิน
เรียบเรียง : เปรม สะแบงบิน
ติดต่องานแสดง : 082 1084538
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend