คอร์ดเพลง ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้ หนวด จิรภัทร x นิล แทมมะริน

  
Text   
คอร์ดเพลง ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้ หนวด จิรภัทร x นิล แทมมะริน

คอร์ด :

ศิลปิน : หนวด จิรภัทร x นิล แทมมะริน

เนื้อร้อง/ทำนอง : พนัชกร แท่นประมูล

คอร์ดในเพลง : Fmaj7,Dm,C,Bb,Am,Gm


INTRO | Fmaj7 | Dm | Fmaj7 | C |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |

 
ได้มาเจอคนง
Fmaj7 
ามไม่รูว่าลูกสาวใครก็น่ารักจัง
Dm 
หว่า
 
โอ้แม่กาน
Fmaj7 
ดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วห
C 
ม้าย
 
พี่บ่าวอยาก
Bb 
รู้โอ้แม่โฉมตรูบ้านอยู่ที่
Am 
ไหน
 
รักเธอทั้ง
Gm 
ใจต้องทำอย่างไรช่วยบอกผม
C 
ที

 
พี่คนตัว
Fmaj7 
ดำโอ้ว่าแม่งามขำจะสนใจหรือเ
Dm 
ปล่า
 
อยากบอกชอบส
Fmaj7 
าวกลัวเธอไม่สนไอ้คนคน
C 
นี้
 
อยากได้เธอ
Bb 
มาอยู่แค่ๆต้องทำพรื
Am 
อดี
 
ลองแลสั
Gm 
กที 
 
ลองแลสัก
C 
ที 
 
ไม่มีเสี
F 
ยใจ

 
ถึงตัวจะ
Bb 
ดำแต่ว่าหัวใจพี่ไม่ล
Am 
อกอ
 
บ่าวไม่หัวห
Bb 
มอบ่าวไม่อ้อ
C 
ร้อเชื่อได้น้องเ
F 
หอ
 
ไม่ใช่แกล้งแ
Gm 
หลงพันนู้นพันนี้
 
หน้าตาไม่
Am 
ดีพี่ไม่บ้ายอ
 
รัก
Gm 
จริงให้แม่ไปขอ 
 
พ่อตกเท่า
C 
ไร่
 
ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้..
 

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |
INSTRU | Bb | Am D7 | Gm | C |

 
ได้มาเจอคนง
Fmaj7 
ามไม่รูว่าลูกสาวใครก็น่ารักจัง
Dm 
หว่า
 
โอ้แม่กาน
Fmaj7 
ดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วห
C 
ม้าย
 
พี่บ่าวอยาก
Bb 
รู้โอ้แม่โฉมตรูบ้านอยู่ที่
Am 
ไหน
 
รักเธอทั้ง
Gm 
ใจต้องทำอย่างไรช่วยบอกผม
C 
ที

 
พี่คนตัว
Fmaj7 
ดำโอ้ว่าแม่งามขำจะสนใจหรือเ
Dm 
ปล่า
 
อยากบอกชอบส
Fmaj7 
าวกลัวเธอไม่สนไอ้คนคน
C 
นี้
 
อยากได้เธอ
Bb 
มาอยู่แค่ๆต้องทำพรื
Am 
อดี
 
ลองแลสั
Gm 
กที 
 
ลองแลสัก
C 
ที 
 
ไม่มีเสี
F 
ยใจ

 
ถึงตัวจะ
Bb 
ดำแต่ว่าหัวใจพี่ไม่ล
Am 
อกอ
 
บ่าวไม่หัวห
Bb 
มอบ่าวไม่อ้อ
C 
ร้อเชื่อได้น้องเ
F 
หอ
 
ไม่ใช่แกล้งแ
Gm 
หลงพันนู้นพันนี้
 
หน้าตาไม่
Am 
ดีพี่ไม่บ้ายอ
 
รัก
Gm 
จริงให้แม่ไปขอ 
 
พ่อตกเท่า
C 
ไร่
 
ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้..
 

INSTRU | Fmaj7 | Dm | Fmaj7 | C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

 
ชอบหม้ายกับบ่าวค
F 
นนี้…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้


ได้มาเจอคนงามไม่รูว่าลูกสาวใครก็น่ารักจังหว่า
โอ้แม่กานดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วหม้าย
พี่บ่าวอยากรู้โอ้แม่โฉมตรูบ้านอยู่ที่ไหน
รักเธอทั้งใจต้องทำอย่างไรช่วยบอกผมที

พี่คนตัวดำโอ้ว่าแม่งามขำจะสนใจหรือเปล่า
อยากบอกชอบสาวกลัวเธอไม่สนไอ้คนคนนี้
อยากได้เธอมาอยู่แค่ๆต้องทำพรือดี
ลองแลสักที ลองแลสักที ไม่มีเสียใจ

ถึงตัวจะดำแต่ว่าหัวใจพี่ไม่ลอกอ
บ่าวไม่หัวหมอบ่าวไม่อ้อร้อเชื่อได้น้องเหอ
ไม่ใช่แกล้งแหลงพันนู้นพันนี้
หน้าตาไม่ดีพี่ไม่บ้ายอ
รักจริงให้แม่ไปขอ พ่อตกเท่าไร่
ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้..

( ดนตรี )
ได้มาเจอคนงามไม่รูว่าลูกสาวใครก็น่ารักจังหว่า
โอ้แม่กานดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วหม้าย
พี่บ่าวอยากรู้โอ้แม่โฉมตรูบ้านอยู่ที่ไหน
รักเธอทั้งใจต้องทำอย่างไรช่วยบอกผมที

พี่คนตัวดำโอ้ว่าแม่งามขำจะสนใจหรือเปล่า
อยากบอกชอบสาวกลัวเธอไม่สนไอ้คนคนนี้
อยากได้เธอมาอยู่แค่ๆต้องทำพรือดี
ลองแลสักที ลองแลสักที ไม่มีเสียใจ

ถึงตัวจะดำแต่ว่าหัวใจพี่ไม่ลอกอ
บ่าวไม่หัวหมอบ่าวไม่อ้อร้อเชื่อได้น้องเหอ
ไม่ใช่แกล้งแหลงพันนู้นพันนี้
หน้าตาไม่ดีพี่ไม่บ้ายอ
รักจริงให้แม่ไปขอ พ่อตกเท่าไร่
ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้..

( ดนตรี )

ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้…

มิวสิควิดีโอ ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้ หนวด จิรภัทร x นิล แทมมะริน

เพลง : ชอบหม้ายกับบ่าวคนนี้
ศิลปิน : หนวด จิรภัทร x นิล แทมมะริน
เรียบเรียง : วัชระ พรวีรภัทรากุล
Mix & Mastering : สัญญา อิทธิสัน
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend