คอร์ดเพลง ถ้าวันนั้น ฟอร์ด อรัญญ์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ถ้าวันนั้น ฟอร์ด อรัญญ์

คอร์ดเพลง ถ้าวันนั้น ฟอร์ด อรัญญ์

เพลง :

ศิลปิน : ฟอร์ด อรัญญ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

คอร์ดในเพลง : G,Gmaj7,Bm,Am,Cm,D


INTRO | Gmaj7 | Bm | Am | Cm |

Gmaj7 
  ก็ไม่ต่างอะไรกับทุ
Bm 
กๆ 
 
เมื่อวาน
Am 
  ก็เป็นแค่อีกวันที่นั่งคิ
Cm 
ดถึงแต่เรื่องเก่าๆ
Gmaj7 
  มีแค่เพียงคำถามเมื่อคิดเ
Bm 
รื่องระหว่างเรา
 
  ถ้าไม่
Am 
ทำ อย่างที่ทำ คงไม่ต้อ
Cm 
งมา 
 
เสียใ
D 

Cmaj7 
  ถ้าหากฉันวันนั้นทำอะไ
Bm 
ร 
 
อย่างที่คิด
Cmaj7 
  ถ้าเพียงฉันไม่กลัวจะพู
Gmaj7 
ดไป
Cmaj7 
  ถ้าหากฉันวันนั้นไม่มัว
Bm 
ฝืนหัวใ
Em 
F 
  คงไม่ต้องเสียอะไรมากม
D 
าย

 
อยากย้อนเว
G 
ลา 
 
กลับมาได้ไ
Bm 
หม
 
จะไม่
Am 
ทำเหมือนเดิมในวันนั้น
 
และ
Cm 
ฉันจะขอเก็บทุกเว
G 
ลา
 
ที่เคยทำหา
Bm 
ยไป 
 
จะบอก
Am 
เธอทุกความรู้สึก
 
คำว่า
Cm 
รักทุกคำที่เก็บในหั
G 
วใจ

Gmaj7 
  มันช่างทรมานชีวิต
Bm 
ช่วงที่ขาดเธอ
Am 
  เธอคงไม่เข้าใจเลยว่า
Cm 
ฉันนั้นคิดถึงเท่าไหร่
Gmaj7 
  ถ้าได้กลับไปบอกว่าฉัน
Bm 
รักมากแค่ไหน
 
  ฉันต้อง
Am 
การ เธอเท่าไหร่ จะต้องเ
Cm 
สียอะไรก็ย
D 
อม

Cmaj7 
  ถ้าหากฉันวันนั้นทำอะไ
Bm 
ร 
 
อย่างที่คิด
Cmaj7 
  ถ้าเพียงฉันไม่กลัวจะพู
Gmaj7 
ดไป
Cmaj7 
  ถ้าหากฉันวันนั้นไม่มัว
Bm 
ฝืนหัวใ
Em 
F 
  คงไม่ต้องเสียอะไรมากม
D 
าย

 
อยากย้อนเว
G 
ลา 
 
กลับมาได้ไ
Bm 
หม
 
จะไม่
Am 
ทำเหมือนเดิมในวันนั้น
 
และ
Cm 
ฉันจะขอเก็บทุกเว
G 
ลา
 
ที่เคยทำหา
Bm 
ยไป 
 
จะบอก
Am 
เธอทุกความรู้สึก
 
คำว่า
Cm 
รักทุกคำที่เก็บในหั
 
ว..ใจ

INSTRU | Em | Bm | Am | Eb D |

 
อยากย้อนเว
G 
ลา 
 
กลับมาได้ไ
Bm 
หม
 
จะไม่
Am 
ทำเหมือนเดิมในวันนั้น
 
และ
Cm 
ฉันจะขอเก็บทุกเว
G 
ลา
 
ที่เคยทำหา
Bm 
ยไป 
 
จะบอก
Am 
เธอทุกความรู้สึก
 
คำว่า
Cm 
รักทุกคำที่เก็บในหั
 
วใจ

OUTRO | Gmaj7 | Bm | Am | Cm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้าวันนั้น


ก็ไม่ต่างอะไรกับทุกๆ เมื่อวาน
ก็เป็นแค่อีกวันที่นั่งคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆ
มีแค่เพียงคำถามเมื่อคิดเรื่องระหว่างเรา
ถ้าไม่ทำ อย่างที่ทำ คงไม่ต้องมา เสียใจ

ถ้าหากฉันวันนั้นทำอะไร อย่างที่คิด
ถ้าเพียงฉันไม่กลัวจะพูดไป
ถ้าหากฉันวันนั้นไม่มัวฝืนหัวใจ
คงไม่ต้องเสียอะไรมากมาย

อยากย้อนเวลา กลับมาได้ไหม
จะไม่ทำเหมือนเดิมในวันนั้น
และฉันจะขอเก็บทุกเวลา
ที่เคยทำหายไป จะบอกเธอทุกความรู้สึก
คำว่ารักทุกคำที่เก็บในหัวใจ

มันช่างทรมานชีวิตช่วงที่ขาดเธอ
เธอคงไม่เข้าใจเลยว่าฉันนั้นคิดถึงเท่าไหร่
ถ้าได้กลับไปบอกว่าฉันรักมากแค่ไหน
ฉันต้องการ เธอเท่าไหร่ จะต้องเสียอะไรก็ยอม

ถ้าหากฉันวันนั้นทำอะไร อย่างที่คิด
ถ้าเพียงฉันไม่กลัวจะพูดไป
ถ้าหากฉันวันนั้นไม่มัวฝืนหัวใจ
คงไม่ต้องเสียอะไรมากมาย

อยากย้อนเวลา กลับมาได้ไหม
จะไม่ทำเหมือนเดิมในวันนั้น
และฉันจะขอเก็บทุกเวลา
ที่เคยทำหายไป จะบอกเธอทุกความรู้สึก
คำว่ารักทุกคำที่เก็บในหัว..ใจ

( ดนตรี )

อยากย้อนเวลา กลับมาได้ไหม
จะไม่ทำเหมือนเดิมในวันนั้น
และฉันจะขอเก็บทุกเวลา
ที่เคยทำหายไป จะบอกเธอทุกความรู้สึก
คำว่ารักทุกคำที่เก็บในหัวใจ

มิวสิควิดีโอ ถ้าวันนั้น ฟอร์ด อรัญญ์

เพลง ถ้าวันนั้น
ศิลปิน : ฟอร์ด อรัญญ์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
:

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend