หน้าแรก » ธันวา ราศีธนู » คอร์ดเพลง ไก่ตาฟาง – ธันวา ราศีธนู

คอร์ดเพลง ไก่ตาฟาง – ธันวา ราศีธนู


INTRO | Dm C | Dm | Bb C Am Dm |

 
เมื่อรักของเราต้อ
Dm 
งจบ
 
เพราะเ
ธอไปคบคนใ
Dm 
หม่
 
ตัวฉันก็จะทำ
Gm 
ใจ 
 
ตัด
ใจถือว่าเป็นก
Dm 
รรม
 
ความดีที่ฉันมีใ
ห้ 
 
เธอไม่เห็นสิ่งที่
Gm 
ทำ
 
เธอไม่เคยจดเคย
จำ 
 
ว่าฉันรักเธอเท่าไ
Dm 
หร่…

 
พูดไปใครเขาจะเ
Dm 
ชื่อ 
 
เมื่อเ
สือมันโดนสวมเ
Dm 
ขา
 
ตักน้ำชะโงก
Gm 
ดูเงา 
 
ไม่เ
ห็นเขาที่บน
Dm 
หัว
 
ความรักทำให้ลุ่มห
Bb 
ลง 
 
ทำ
คนหน้ามืดตา
Dm 
มัว
 
เห็นจักรนั้นเป็นดอก
Gm 
บัว 
 
มืด
มัวเหมือนไก่ต
Dm 
าฟาง…

 
* ก
Bb 
ว่า..จะ
รู้ใจแทบส
Dm 
ลาย
 
รักเธอแทบ
Gm 
ตาย 
 
สุดท้
ายเธอไปจาก
Dm 
ฉัน
 
เธอไปรักกันตอนไ
Bb 
หน 
 
ทำ
ไมฉันไม่รู้
Dm 
ทัน
 
คนโง่ก็คือตัว
Gm 
ฉัน 
 
ที่
มันไม่รู้เรื่องเ
Dm 
ลย…

INSTRU | Bb C | Dm | Dm |

 
** ผู้หญิงหน้าตาดี
Dm 
ๆ 
 
ทำ
ทีเรียบร้อยอ่อนห
Dm 
วาน
 
ที่แท้เธอคือซา
Gm 
ตาน 
 
นางม
าร 
 
กิเลสตัณ
Dm 
หา
 
รักเดียว ใจเดียวไม
Bb 
่พอ 
 
อ้อ
ล้อเสพสมกา
Dm 
มา
 
เสแสร้งแกล้งทำมา
Gm 
รยา 
 
ลับ
ตา 
 
เธอคิดนอกใ
Dm 
จ…

INSTRU | Bb C | Dm | Gm C | Dm | ( 2 Times )
INSTRU | C Dm |

( * )

INSTRU | Bb C | Dm | Dm |

( ** )

OUTRO | Bb C | Dm | Bb C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
เมื่อรักของเราต้องจบ
เพราะเธอไปคบคนใหม่
ตัวฉันก็จะทำใจ ตัดใจถือว่าเป็นกรรม
ความดีที่ฉันมีให้ เธอไม่เห็นสิ่งที่ทำ
เธอไม่เคยจดเคยจำ ว่าฉันรักเธอเท่าไหร่…

พูดไปใครเขาจะเชื่อ เมื่อเสือมันโดนสวมเขา
ตักน้ำชะโงกดูเงา ไม่เห็นเขาที่บนหัว
ความรักทำให้ลุ่มหลง ทำคนหน้ามืดตามัว
เห็นจักรนั้นเป็นดอกบัว มืดมัวเหมือนไก่ตาฟาง…

* กว่า..จะรู้ใจแทบสลาย
รักเธอแทบตาย สุดท้ายเธอไปจากฉัน
เธอไปรักกันตอนไหน ทำไมฉันไม่รู้ทัน
คนโง่ก็คือตัวฉัน ที่มันไม่รู้เรื่องเลย…

( ดนตรี )

** ผู้หญิงหน้าตาดีๆ
ทำทีเรียบร้อยอ่อนหวาน
ที่แท้เธอคือซาตาน
นางมาร กิเลสตัณหา
รักเดียว ใจเดียวไม่พอ
อ้อล้อเสพสมกามา
เสแสร้งแกล้งทำมารยา
ลับตา เธอคิดนอกใจ…

( ดนตรี )

( * )

( ดนตรี )

( ** )
คอร์ด ไก่ตาฟาง – ธันวา ราศีธนู
ธันวา ราศีธนู - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา