คอร์ดเพลง มีแค่ใจ – วงธรรมดา

  
Text   

คอร์ดเพลง มีแค่ใจ
ศิลปิน วงธรรมดา
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง มีแค่ใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | D | C | D |

 
ตั้งแต่วัน
G 
นั้น 
 
เธอคงทำใจไม่ไ
D 
ด้
 
ที่
C 
ฉันทิ้งเธอไป 
 
อย่าง
D 
นั้น
 
ฉันใจร้
C 
ายเกินไปใช่ไ
D 
หม
 
แต่ก็ไม่อ
Bm 
ยากทำอย่า
Em 
งนั้น
 
แต่ยัง
C 
ดีกว่าให้เธออ
D 
ยู่ด้วยกันแล้ว
G 
ลำบาก

 
* ทุกอ
C 
ย่างไม่มีอะไรแน่น
D 
อน
 
วัน
Bm 
หนึ่งเธอก็ต้อง
Em 
เบื่อกัน
 
คงไ
Am 
ม่ได้เป็นอย่างฝัน 
 
ที่เ
C 
คยสัญญากัน
D 
ไว้

 
** ฉันรู้ฉัน
C 
ผิดที่เคยสัญ
D 
ญา
 
ว่าจะยั
Bm 
งไงเราจะไม่ทิ้
Em 
งกันไปไหน
 
อยากให้เ
C 
ธอไปเจอคนใ
D 
หม่
 
ไม่อยากให้
G 
ทนลำบากอีกต่อ
G7 
ไป
 
เพราะอยู่กับ
C 
ฉันมันไม่สุขส
D 
บาย
 
มันคือเห
Bm 
ตุผลที่ต้องทำอย่
Em 
างนี้
 
ก็
C 
ฉันคนนี้มัน
D 
มีแค่ใจ
 
คงไม่
C 
มีวาสนามากม
D 
าย 
 
(คงดูแลเธอไ
G 
ม่ได้)

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

( * , ** , ** )

 
ก็
C 
ฉันคนนี้มัน
D 
มีแค่ใจ
 
คงไม่
C 
มีวาสนามากม
D 
าย..
 
คงดูแลเธอไม่ได้
 

OUTRO | C D | Bm Em | C D | C D | G |

เนื้อเพลง
ตั้งแต่วันนั้น เธอคงทำใจไม่ได้
ที่ฉันทิ้งเธอไป อย่างนั้น
ฉันใจร้ายเกินไปใช่ไหม
แต่ก็ไม่อยากทำอย่างนั้น
แต่ยังดีกว่าให้เธออยู่ด้วยกันแล้วลำบาก

* ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน
วันหนึ่งเธอก็ต้องเบื่อกัน
คงไม่ได้เป็นอย่างฝัน ที่เคยสัญญากันไว้

** ฉันรู้ฉันผิดที่เคยสัญญา
ว่าจะยังไงเราจะไม่ทิ้งกันไปไหน
อยากให้เธอไปเจอคนใหม่
ไม่อยากให้ทนลำบากอีกต่อไป
เพราะอยู่กับฉันมันไม่สุขสบาย
มันคือเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้
ก็ฉันคนนี้มันมีแค่ใจ
คงไม่มีวาสนามากมาย (คงดูแลเธอไม่ได้)

(ดนตรี)

( * , ** , ** )

ก็ฉันคนนี้มันมีแค่ใจ
คงไม่มีวาสนามากมาย.. คงดูแลเธอไม่ได้
เพลงมีแค่ใจ
ศิลปิน : วงธรรมดา
คำร้อง / ทำนอง : ราชัน มีมุสิก / กริช วงธรรมดา
เรียบเรียง : พี่เสก ผานชื่น ชวโรจน์ วงค์สวัสดิ์ / เอกศิลป์ รัตนมณี
Download เพลงนี้ กด*49688039 แล้วโทรออก
ติดต่อการแสดงโทร. 093-709-2116
คอร์ดเพลง มีแค่ใจ - วงธรรมดา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend