คอร์ดเพลง ไม่มีสถานะ – ต๋อง วัฒนา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่มีสถานะ ต๋อง วัฒนา

คอร์ดเพลง ไม่มีสถานะ - ต๋อง วัฒนา

เพลง :

ศิลปิน : ต๋อง วัฒนา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๋อง วัฒนา

คอร์ดทั้งหมด : A,D,E,F#m,Bm,C#m


INTRO | A | D | A | D |

 
แอบคบกันไปก็ไ
A 
ด้
 
ก็รู้ฉันมีความหมา
E 
ยแค่นั้น
 
แอบฉันไว้ในความ
F#m 
สัมพันธ์
 
ที่มันรู้แค่เธอกับ
D 
ฉัน..ก็
E 
พอ

 
ก็รู้ว่าเป็นเรื่องย
A 
าก
 
ก็รู้ว่าเธอลำบ
E 
ากใจเลยไม่เคยขอ
 
และตัวฉันทำได้อย่างเ
F#m 
ดียวแค่รอ
 
รอเธอนั้น รักฉันคนเดีย
D 
วมากพอ
 
แต่รู้คงไม่
E 
มีหรอก 
 
วันนั้น

 
ไม่มีสถ
A 
านะ 
 
ไม่ใช่เ
E 
พื่อน 
 
ไม่ใช่คน
F#m 
รู้จัก
 
ไม่ใช่แ
E 
ฟน 
 
ไม่ใช่ค
D 
นรัก.
C#m 
..
 
สถา
Bm 
นะแค่ที่ระบ
E 
าย
 
ยามเธอเ
A 
หงา 
 
ก็คิดถึง
E 
ฉันคนแรกใช่
F#m 
คนสุดท้าย
 
เธอเ
E 
หงาก็มา 
 
หายเ
D 
หงาก็ไป.
C#m 
..
 
อยู่ใ
Bm 
นสถานะใ
E 
ดไม่เคย
A 
รู้เลย
E 

INSTRU | A E | F#m C#m | Bm D | E |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm D | E | E |

 
ก็รู้เปิดตัวไม่ไ
A 
ด้
 
ก็รู้มีคนมากม
E 
ายที่เธอรอ
 
แต่มีฉันมาขั้นเ
F#m 
วลา
 
มีเอาไว้ระบายความเ
D 
หงาก็พอ
 
แต่เป็นไม่ไ
E 
ด้หรอก 
 
คนนั้น

 
ไม่มีสถ
A 
านะ 
 
ไม่ใช่เ
E 
พื่อน 
 
ไม่ใช่คน
F#m 
รู้จัก
 
ไม่ใช่แ
E 
ฟน 
 
ไม่ใช่ค
D 
นรัก.
C#m 
..
 
สถา
Bm 
นะแค่ที่ระบ
E 
าย
 
ยามเธอเ
A 
หงา 
 
ก็คิดถึง
E 
ฉันคนแรกใช่
F#m 
คนสุดท้าย
 
เธอเ
E 
หงาก็มา 
 
หายเ
D 
หงาก็ไป.
C#m 
..
 
อยู่ใ
Bm 
นสถานะใ
E 
ดไม่เคย
A 
รู้เลย
E 

 
ไม่มีสถ
A 
านะ 
 
ไม่ใช่เ
E 
พื่อน 
 
ไม่ใช่คน
F#m 
รู้จัก
 
ไม่ใช่แ
E 
ฟน 
 
ไม่ใช่ค
D 
นรัก.
C#m 
..
 
สถา
Bm 
นะแค่ที่ระบ
E 
าย
 
ยามเธอเ
A 
หงา 
 
ก็คิดถึง
E 
ฉันคนแรกใช่
F#m 
คนสุดท้าย
 
เธอเ
E 
หงาก็มา 
 
หายเ
D 
หงาก็ไป.
C#m 
..
 
อยู่ใ
Bm 
นสถานะใ
E 
ดไม่เคย
A 
รู้เลย

 
ตก
Bm 
ลงฉันเป็นอะไ
E 
รไม่เคย.. 
 
รู้เ
A 
ลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีสถานะ


แอบคบกันไปก็ได้
ก็รู้ฉันมีความหมายแค่นั้น
แอบฉันไว้ในความสัมพันธ์
ที่มันรู้แค่เธอกับฉัน..ก็พอ

ก็รู้ว่าเป็นเรื่องยาก
ก็รู้ว่าเธอลำบากใจเลยไม่เคยขอ
และตัวฉันทำได้อย่างเดียวแค่รอ
รอเธอนั้น รักฉันคนเดียวมากพอ
แต่รู้คงไม่มีหรอก วันนั้น

ไม่มีสถานะ ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่คนรู้จัก
ไม่ใช่แฟน ไม่ใช่คนรัก…
สถานะแค่ที่ระบาย
ยามเธอเหงา ก็คิดถึงฉันคนแรกใช่คนสุดท้าย
เธอเหงาก็มา หายเหงาก็ไป…
อยู่ในสถานะใดไม่เคยรู้เลย

( ดนตรี )

ก็รู้เปิดตัวไม่ได้
ก็รู้มีคนมากมายที่เธอรอ
แต่มีฉันมาขั้นเวลา
มีเอาไว้ระบายความเหงาก็พอ
แต่เป็นไม่ได้หรอก คนนั้น

ไม่มีสถานะ ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่คนรู้จัก
ไม่ใช่แฟน ไม่ใช่คนรัก…
สถานะแค่ที่ระบาย
ยามเธอเหงา ก็คิดถึงฉันคนแรกใช่คนสุดท้าย
เธอเหงาก็มา หายเหงาก็ไป…
อยู่ในสถานะใดไม่เคยรู้เลย

ไม่มีสถานะ ไม่ใช่เพื่อน ไม่ใช่คนรู้จัก
ไม่ใช่แฟน ไม่ใช่คนรัก…
สถานะแค่ที่ระบาย
ยามเธอเหงา ก็คิดถึงฉันคนแรกใช่คนสุดท้าย
เธอเหงาก็มา หายเหงาก็ไป…
อยู่ในสถานะใดไม่เคยรู้เลย

ตกลงฉันเป็นอะไรไม่เคย.. รู้เลย..

มิวสิควิดีโอ ไม่มีสถานะ ต๋อง วัฒนา

เพลง ไม่มีสถานะ
ศิลปิน : ต๋อง วัฒนา
เรียบเรียง : สุวัตร วงนคร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend