คอร์ดเพลง รักตัวเองบ้าง – เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักตัวเองบ้าง เหล็กโคน

คอร์ดเพลง รักตัวเองบ้าง - เหล็กโคน

ศิลปิน : เหล็กโคน

เนื้อร้อง : เหล็กโคน

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,F,Em,Dm


INTRO | C G | Am G | F Em | Dm G |

 
กี่คน
Am 
แล้วที่ทำเธอเจ็บช้ำ
 
กี่คน
Em 
แล้วที่ทำเธอต้องเสียใจ
 
ที่
F 
ทำเธอน้ำตาไ
G 
หล 
 
กี่ค
C 
นแล้ว
 
ที่เธอมอบ
Am 
รักให้ไปทั้งหัวใจ
 
สุด
Em 
ท้ายไร้สิ้นวี่แวว
 
กี่ค
F 
นแล้ว 
 
ที่
G 
ทำเธอต้อ
C 
งเสียตัว

 
กี่คน
Am 
แล้วที่เธอนั้นเสร็จเขา
 
ได้เธอแล้ว
Em 
ทิ้งแล้วเขาก็ไม่เอา
 
F 
ล่อยให้เธอนั่งเ
G 
หงา 
 
เศ
C 
ร้าคนเดียว
 
หยุดพอ
Am 
แล้วกับความเจ็บเหล่านั้น
 
หันมา
Em 
รักตัวเองซะบ้าง
 
ปล่อยว
F 
างกับเรื่องต่า
G 
งๆ 
 
รักษาแผ
C 
ลใจ

 
เจ็บแค่
Dm 
นี้คงไม่ถึงตาย 
 
ให้
Em 
บอกตัวเองยังไหว
 
ไม่เป็
F 
นไร 
 
แค่ทำบุญให้สัต
G 
ว์หมา

 
รักตัวเองซะบ้
C 
างเถิด
G 
นะ
 
ดีกว่าเสี
Am 
ยเวลากับ
G 
คนที่มันไม่จริ
F 
งใจ
 
แค่
Em 
หลอกใช้ 
 
 
Dm 
เสียตัวเสีย
G 
ใจ
 
รักตัวเองนั้น
C 
ดีสุดแ
G 
ล้ว
 
จะไม่
Am 
มีคำว่าเสี
G 
ยใจ 
 
ต่อไ
F 
ปแล้ว
 
ไม่
Em 
มีแล้ว 
 
ไม่
Dm 
มีคำว่าเสี
G 
ยใจ

INSTRU | C G | Am G | F Em | Dm G |
INSTRU | C G | Am G | F Em | Dm G | C |

 
เจ็บแค่
Dm 
นี้คงไม่ถึงตาย 
 
ให้
Em 
บอกตัวเองยังไหว
 
ไม่เป็
F 
นไร 
 
แค่ทำบุญให้สัต
G 
ว์หมา

 
รักตัวเองซะบ้
C 
างเถิด
G 
นะ
 
ดีกว่าเสี
Am 
ยเวลากับ
G 
คนที่มันไม่จริ
F 
งใจ
 
แค่
Em 
หลอกใช้ 
 
 
Dm 
เสียตัวเสีย
G 
ใจ
 
รักตัวเองนั้น
C 
ดีสุดแ
G 
ล้ว
 
จะไม่
Am 
มีคำว่าเสี
G 
ยใจ 
 
ต่อไ
F 
ปแล้ว
 
ไม่
Em 
มีแล้ว 
 
ไม่
Dm 
มีคำว่าเสี
G 
ยใจ

 
รักตัวเองซะบ้
C 
างเถิด
G 
นะ
 
ดีกว่าเสี
Am 
ยเวลากับ
G 
คนที่มันไม่จริ
F 
งใจ
 
แค่
Em 
หลอกใช้ 
 
 
Dm 
เสียตัวเสีย
G 
ใจ
 
รักตัวเองนั้น
C 
ดีสุดแ
G 
ล้ว
 
จะไม่
Am 
มีคำว่าเสี
G 
ยใจ 
 
ต่อไ
F 
ปแล้ว
 
ไม่
Em 
มีแล้ว 
 
ไม่
Dm 
มีคำว่าต้องเสี
G 
ยใจ..

OUTRO | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักตัวเองบ้าง


กี่คนแล้วที่ทำเธอเจ็บช้ำ
กี่คนแล้วที่ทำเธอต้องเสียใจ
ที่ทำเธอน้ำตาไหล กี่คนแล้ว
ที่เธอมอบรักให้ไปทั้งหัวใจ
สุดท้ายไร้สิ้นวี่แวว
กี่คนแล้ว ที่ทำเธอต้องเสียตัว

กี่คนแล้วที่เธอนั้นเสร็จเขา
ได้เธอแล้วทิ้งแล้วเขาก็ไม่เอา
ปล่อยให้เธอนั่งเหงา เศร้าคนเดียว
หยุดพอแล้วกับความเจ็บเหล่านั้น
หันมารักตัวเองซะบ้าง
ปล่อยวางกับเรื่องต่างๆ รักษาแผลใจ

เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย ให้บอกตัวเองยังไหว
ไม่เป็นไร แค่ทำบุญให้สัตว์หมา

รักตัวเองซะบ้างเถิดนะ
ดีกว่าเสียเวลากับคนที่มันไม่จริงใจ
แค่หลอกใช้ เสียตัวเสียใจ
รักตัวเองนั้นดีสุดแล้ว
จะไม่มีคำว่าเสียใจ ต่อไปแล้ว
ไม่มีแล้ว ไม่มีคำว่าเสียใจ

( ดนตรี )

เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย ให้บอกตัวเองยังไหว
ไม่เป็นไร แค่ทำบุญให้สัตว์หมา

รักตัวเองซะบ้างเถิดนะ
ดีกว่าเสียเวลากับคนที่มันไม่จริงใจ
แค่หลอกใช้ เสียตัวเสียใจ
รักตัวเองนั้นดีสุดแล้ว
จะไม่มีคำว่าเสียใจ ต่อไปแล้ว
ไม่มีแล้ว ไม่มีคำว่าเสียใจ

รักตัวเองซะบ้างเถิดนะ
ดีกว่าเสียเวลากับคนที่มันไม่จริงใจ
แค่หลอกใช้ เสียตัวเสียใจ
รักตัวเองนั้นดีสุดแล้ว
จะไม่มีคำว่าเสียใจ ต่อไปแล้ว
ไม่มีแล้ว ไม่มีคำว่าต้องเสียใจ..

มิวสิควิดีโอเพลง รักตัวเองบ้าง เหล็กโคน

เพลง รักตัวเองบ้าง
ศิลปิน เหล็กโคน

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend