คอร์ดเพลง เก็บเธอไว้ในใจ – ส้มโอ Stage Fighter

  
Text   

คอร์ดเพลง : เก็บเธอไว้ในใจ ส้มโอ Stage Fighter

คอร์ดเพลง เก็บเธอไว้ในใจ - ส้มโอ Stage Fighter

เพลง :

ศิลปิน : ส้มโอ Stage Fighter

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุภาพร สามงามทรัพย์

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Gm,F,Dm,Cm,Eb


INTRO | Eb | F | F |

Bb 
ดูพระจันทร์ในวันที่
Gm 
ดาว
 
สวยง
F 
ามประกายพร่าง
Eb 
พราว
 
แต่วั
Bb 
นนี้ฉันไม่มีเ
F 
ธอ
Bb 
หนาวหัวใจที่มัน
Gm 
เปราะบาง
 
หัวใ
F 
จฉันมันท
Eb 
รมาน 
 
ทุกครั้งที่คิ
Bb 
ดถึงเธอ

 
ไม่
Eb 
รู้หนทาง 
 
จะไ
Dm 
กลแสนไ
Gm 
กล
 
เธอจะ
Cm 
คิดถึงฉันบ้างไ
F 
หม 
 
ฝากบอกกับฟ้า

 
ไม่ว่าเ
Bb 
ธอจะลืมฉันไป 
 
ไม่ว่า
Gm 
เธอจะไปรักใคร
 
ไม่ว่า
Eb 
เธออยู่ไหน 
 
ฉัน
F 
ขอให้เธอโช
Bb 
คดี 
 
 
F 
 
อยากเก็บ
Bb 
เธอเอาไว้ในใจ 
 
อยากเก็บ
Gm 
รักเธอไว้อย่างนี้
 
บอกกับ
Eb 
ฟ้า 
 
ว่า
F 
ฉันยังคิดถึ
Bb 
งเธอ 
 
 
F 

Bb 
ทางของฉันยังคงแสนไ
Gm 
กล
 
คืนและ
F 
วันที่ผ่านพ้
Eb 
นไป 
 
 
F 
 
ฉันยังคิ
Bb 
ดถึงเธอ

 
ไม่
Eb 
รู้หนทาง 
 
จะไ
Dm 
กลแสนไ
Gm 
กล
 
เธอจะ
Cm 
คิดถึงฉันบ้างไ
F 
หม 
 
ฝากบอกกับฟ้า

 
ไม่ว่าเ
Bb 
ธอจะลืมฉันไป 
 
ไม่ว่า
Gm 
เธอจะไปรักใคร
 
ไม่ว่า
Eb 
เธออยู่ไหน 
 
ฉัน
F 
ขอให้เธอโช
Bb 
คดี 
 
 
F 
 
อยากเก็บ
Bb 
เธอเอาไว้ในใจ 
 
อยากเก็บ
Gm 
รักเธอไว้อย่างนี้
 
บอกกับ
Eb 
ฟ้า 
 
ว่า
F 
ฉันยังคิดถึ
Bb 
งเธอ 
 
 
F 

INSTRU | Bb | Gm | Eb F | Bb F | ( 2 Times )

 
ไม่ว่าเ
Bb 
ธอจะลืมฉันไป 
 
ไม่ว่า
Gm 
เธอจะไปรักใคร
 
ไม่ว่า
Eb 
เธออยู่ไหน 
 
ฉัน
F 
ขอให้เธอโช
Bb 
คดี 
 
 
F 
 
อยากเก็บ
Bb 
เธอเอาไว้ในใจ 
 
อยากเก็บ
Gm 
รักเธอไว้อย่างนี้
 
บอกกับ
Eb 
ฟ้า 
 
ว่า
F 
ฉันยังคิดถึ
Bb 
งเธอ 
 
 
F 

 
ไม่ว่าเ
Bb 
ธอจะลืมฉันไป 
 
ไม่ว่า
Gm 
เธอจะไปรักใคร
 
ไม่ว่า
Eb 
เธออยู่ไหน 
 
ฉัน
F 
ขอให้เธอโช
Bb 
คดี 
 
 
F 
 
อยากเก็บ
Bb 
เธอเอาไว้ในใจ 
 
อยากเก็บ
Gm 
รักเธอไว้อย่างนี้
 
บอกกับ
Eb 
ฟ้า 
 
ว่า
F 
ฉันยังคิดถึ
Bb 
งเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เก็บเธอไว้ในใจ


ดูพระจันทร์ในวันที่ดาว
สวยงามประกายพร่างพราว
แต่วันนี้ฉันไม่มีเธอ
หนาวหัวใจที่มันเปราะบาง
หัวใจฉันมันทรมาน ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ

ไม่รู้หนทาง จะไกลแสนไกล
เธอจะคิดถึงฉันบ้างไหม ฝากบอกกับฟ้า

ไม่ว่าเธอจะลืมฉันไป ไม่ว่าเธอจะไปรักใคร
ไม่ว่าเธออยู่ไหน ฉันขอให้เธอโชคดี
อยากเก็บเธอเอาไว้ในใจ อยากเก็บรักเธอไว้อย่างนี้
บอกกับฟ้า ว่าฉันยังคิดถึงเธอ

ทางของฉันยังคงแสนไกล
คืนและวันที่ผ่านพ้นไป
ฉันยังคิดถึงเธอ

ไม่รู้หนทาง จะไกลแสนไกล
เธอจะคิดถึงฉันบ้างไหม ฝากบอกกับฟ้า

ไม่ว่าเธอจะลืมฉันไป ไม่ว่าเธอจะไปรักใคร
ไม่ว่าเธออยู่ไหน ฉันขอให้เธอโชคดี
อยากเก็บเธอเอาไว้ในใจ อยากเก็บรักเธอไว้อย่างนี้
บอกกับฟ้า ว่าฉันยังคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

ไม่ว่าเธอจะลืมฉันไป ไม่ว่าเธอจะไปรักใคร
ไม่ว่าเธออยู่ไหน ฉันขอให้เธอโชคดี
อยากเก็บเธอเอาไว้ในใจ อยากเก็บรักเธอไว้อย่างนี้
บอกกับฟ้า ว่าฉันยังคิดถึงเธอ

ไม่ว่าเธอจะลืมฉันไป ไม่ว่าเธอจะไปรักใคร
ไม่ว่าเธออยู่ไหน ฉันขอให้เธอโชคดี
อยากเก็บเธอเอาไว้ในใจ อยากเก็บรักเธอไว้อย่างนี้
บอกกับฟ้า ว่าฉันยังคิดถึงเธอ..

มิวสิควิดีโอ เก็บเธอไว้ในใจ ส้มโอ Stage Fighter

เพลง เก็บเธอไว้ในใจ
ศิลปิน : ส้มโอ Stage Fighter
ติดต่องาน / 085-181-11822
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend