หน้าแรก » คอร์ดเพลง ฟ้ามีตา – เอ๋ มิรา

คอร์ดเพลง ฟ้ามีตา – เอ๋ มิรา

คอร์ดเพลง : ฟ้ามีตา เอ๋ มิรา

คอร์ดเพลง ฟ้ามีตา - เอ๋ มิรา

เพลง :

ศิลปิน : เอ๋ มิรา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ตั้ม ลำโขง

คอร์ดทั้งหมด : Em,Bm,Am,C,D,G


INTRO | Em | Bm | Am | D | D |

 
หลาย
ปีที่ทนรอคอย 
 
มันมา
Em 
ถึงแล้ว
 
หลาย
ปีที่แอบมีความสุขบนความทุกข์ค
นอื่น
 
หลาย
ปีที่ต้องยอมทน 
 
กับคำ
Em 
คนกะต้องทนต้องฝืน
 
คนบ่เ
คยกล้ำกลืน 
 
มาสิฮู้ว่ามันเจ็บส่ำ
ใด๋

 
ฮ้องไ
ห้นอนกินน้ำ
ตา
 
เพราะ
Bm 
ฮู้ว่าเขามีอิหยัง
Em 
กัน
 
มีความสัม
พันธ์ 
 
แล้วมาบอกว่าบ่มีอิห
ยัง

 
แต่ความจ
ริงมันเป็นสิ่งบ่ต
าย
 
เพราะสุด
Bm 
ท้ายมันกะคือควา
Em 
มจริง
 
ทุก
สิ่งที่พากันทำลง
ไป
 
มันให้อภัยบ่ได้
อิหลี
 
ฟ้าเพิ่นมี
ตากะเลยมาเฮ็ดให้เ
ห็น
 
ความจริงที่
Bm 
เป็นเลยฮู้ในมื้
Em 
อนี้
 
แอบแ
ซ่บหรอยกินกันมาหลา
ยปี
 
ส่างหน้าด้านหน้
าทน

INSTRU | Em | Bm | Am | B |
INSTRU | C | Bm Em | C D | G |

 
ฮ้องไ
ห้นอนกินน้ำ
ตา
 
เพราะ
Bm 
ฮู้ว่าเขามีอิหยัง
Em 
กัน
 
มีความสัม
พันธ์ 
 
แล้วมาบอกว่าบ่มีอิห
ยัง

 
แต่ความจ
ริงมันเป็นสิ่งบ่ต
าย
 
เพราะสุด
Bm 
ท้ายมันกะคือควา
Em 
มจริง
 
ทุก
สิ่งที่พากันทำลง
ไป
 
มันให้อภัยบ่ได้
อิหลี
 
ฟ้าเพิ่นมี
ตากะเลยมาเฮ็ดให้เ
ห็น
 
ความจริงที่
Bm 
เป็นเลยฮู้ในมื้
Em 
อนี้
 
แอบแ
ซ่บหรอยกินกันมาหลา
ยปี
 
ส่างหน้าด้านหน้
าทน

 
แต่ความจ
ริงมันเป็นสิ่งบ่ต
าย
 
เพราะสุด
Bm 
ท้ายมันกะคือควา
Em 
มจริง
 
ทุก
สิ่งที่พากันทำลง
ไป
 
มันให้อภัยบ่ได้
อิหลี
 
ฟ้าเพิ่นมี
ตากะเลยมาเฮ็ดให้เ
ห็น
 
ความจริงที่
Bm 
เป็นเลยฮู้ในมื้
Em 
อนี้
 
แอบแ
ซ่บหรอยกินกันมาหลา
ยปี
 
ส่างหน้าด้านหน้
าทน

 
แอบแ
ซ่บหรอยกินกันมาหลา
ยปี
 
ส่างหน้าด้านหน้
 
าทน

OUTRO | C Cm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฟ้ามีตา


หลายปีที่ทนรอคอย มันมาถึงแล้ว
หลายปีที่แอบมีความสุขบนความทุกข์คนอื่น
หลายปีที่ต้องยอมทน
กับคำคนกะต้องทนต้องฝืน
คนบ่เคยกล้ำกลืน มาสิฮู้ว่ามันเจ็บส่ำใด๋
ฮ้องไห้นอนกินน้ำตา
เพราะฮู้ว่าเขามีอิหยังกัน
มีความสัมพันธ์ แล้วมาบอกว่าบ่มีอิหยัง

แต่ความจริงมันเป็นสิ่งบ่ตาย
เพราะสุดท้ายมันกะคือความจริง
ทุกสิ่งที่พากันทำลงไป
มันให้อภัยบ่ได้อิหลี
ฟ้าเพิ่นมีตากะเลยมาเฮ็ดให้เห็น
ความจริงที่เป็นเลยฮู้ในมื้อนี้
แอบแซ่บหรอยกินกันมาหลายปี
ส่างหน้าด้านหน้าทน

( ดนตรี )

ฮ้องไห้นอนกินน้ำตา
เพราะฮู้ว่าเขามีอิหยังกัน
มีความสัมพันธ์ แล้วมาบอกว่าบ่มีอิหยัง

แต่ความจริงมันเป็นสิ่งบ่ตาย
เพราะสุดท้ายมันกะคือความจริง
ทุกสิ่งที่พากันทำลงไป
มันให้อภัยบ่ได้อิหลี
ฟ้าเพิ่นมีตากะเลยมาเฮ็ดให้เห็น
ความจริงที่เป็นเลยฮู้ในมื้อนี้
แอบแซ่บหรอยกินกันมาหลายปี
ส่างหน้าด้านหน้าทน

แต่ความจริงมันเป็นสิ่งบ่ตาย
เพราะสุดท้ายมันกะคือความจริง
ทุกสิ่งที่พากันทำลงไป
มันให้อภัยบ่ได้อิหลี..
ฟ้าเพิ่นมีตากะเลยมาเฮ็ดให้เห็น
ความจริงที่เป็นเลยฮู้ในมื้อนี้
แอบแซ่บหรอยกินกันมาหลายปี
ส่างหน้าด้านหน้าทน
แอบแซ่บหรอยกินกันมาหลายปี
ส่างหน้าด้านหน้าทน..

มิวสิควิดีโอ ฟ้ามีตา เอ๋ มิรา

เพลง ฟ้ามีตา
ศิลปิน : เอ๋ มิรา
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องาน : 089 843 4888
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :