คอร์ดเพลง แค่ฉันมีเธอ – ROOM39

  
Text   

INTRO | B | E | C#m | F#7 | ( 4 Times )
ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน

 
B 
ค่ฉัน
E 
มีเธอ 
 
 
C#m 
ข้างๆ 
 
 
F#7 
กัน 
 
อย่างวันนี้
 
J
B 
ust You A
E 
nd Me  
C#m 
ฉันก็ Finn  
F#7 
ไปได้ทุกวัน

INSTRU | B | E | C#m | F#7 | ( 2 Times )

 
อยากให้เธอได้
B 
รับรู้ว่า
E 
ฉันดีใจ
C#m 
มากเท่าไหร่ที่
F#7 
ได้เจอเธอ
 
วันที่เ
B 
คยเหงาแ
E 
ละเดียวดาย
 
เปลี่
C#m 
ยนแปลงไปเพรา
F#7 
ะว่ามีเธอ
 
ที่ทำให้
B 
ฉันนั้นไ
E 
ด้เข้าใจ
C#m 
..ว่าความจริงแล้วต
F#7 
ลอดมา
 
ที่
B 
ฉันนั้นต้อ
E 
งการ 
 
 
C#m 
..ก็คือเธอและเ
F#7 
ธอคนเดียว

 
*  
C#m 
ไม่ว่าใครจะดีสักเท่าไหร่ 
 
 
E 
ฉันไม่ส
F#7 
นใจ

 
**  
B 
แค่ฉัน
E 
มีเธอ 
 
 
C#m 
ข้างๆ 
 
 
F#7 
กัน 
 
อยู่ตรงนี้
 
R
B 
ight Here W
E 
ith Me  
C#m 
..ฉันก็ Finn ไ
F#7 
ปได้เสมอ
 
B 
ค่ฉัน
E 
มีเธอ 
 
 
C#m 
ข้างๆ 
 
 
F#7 
กัน 
 
อย่างวันนี้
 
J
B 
ust You A
E 
nd Me  
C#m 
..ฉันก็ Finn ไ
F#7 
ปได้ทุกวัน

INSTRU | B | E | C#m | F#7 | ( 2 Times )
 
ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน
B 

 
ไม่ว่านานเท่าไ
B 
ร 
 
ก็จะไม่เปลี่ยนใ
E 
 
และก็จะยั
C#m 
งรักไม่ว่ายัง
F#7 
ไง
 
จะมีเพียงแต่เ
B 
ธอ 
 
จะเฝ้ามองแต่เ
E 
ธอ
 
และจะไม่มีเห
C#m 
ลือที่ว่างให้ใ
F#7 
คร
 
ขอแค่ในทุ
B 
กๆ วัน ฉันได้มีเธอข้า
E 
งกัน
 
แค่เท่านี้ที่
C#m 
หวังให้เป็นดั่งใ
F#7 
 
แค่ได้ยืนตร
B 
งนี้ 
 
อยู่กับเธอค
E 
นนี้
 
มันก็ดีพอ
C#m 
แล้วไม่ว่ายั
F#7 
งไง

( *, ** )

OUTRO | B | E | C#m | F#7 | ( 4 Times ) | B |
ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน

เนื้อเพลง
แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อย่างวันนี้
Just You And Me ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน

อยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันดีใจ
มากเท่าไหร่ที่ได้เจอเธอ
วันที่เคยเหงาและเดียวดาย
เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีเธอ
ที่ทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจ
ว่าความจริงแล้วตลอดมา
ที่ฉันนั้นต้องการก็คือเธอและเธอคนเดียว

* ไม่ว่าใครจะดีสักเท่าไหร่ฉันไม่สนใจ

** แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อยู่ตรงนี้
Right Here With Me ฉันก็ Finn ไปได้เสมอ
แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อย่างวันนี้
Just You And Me ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน
Nanana Nanana

ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะไม่เปลี่ยนใจ
และก็จะยังรักไม่ว่ายังไง
จะมีเพียงแต่เธอ จะเฝ้ามองแต่เธอ
และจะไม่มีเหลือที่ว่างให้ใคร
ขอแค่ในทุกๆวัน ฉันได้มีเธอข้างกัน
แค่เท่านี้ที่หวังให้เป็นดั่งใจ
แค่ได้ยืนตรงนี้ อยู่กับเธอคนนี้
มันก็ดีพอแล้วไม่ว่ายังไง
สมาชิกวง Room39
โอ แว่นใหญ่ : โอฬาร ชูใจ (ร้องนำ+กีตาร์)
มน : ชุติมน วิจิตรทฤษฎี (ร้องนำ)
ทอม : อิศรา กิจนิตย์ชีว์ (ร้องนำ)
ROOM39 - แค่ฉันมีเธอ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend