คอร์ดเพลง แรงดึงดูด – Room39

  
Text   

INTRO | F | Fmaj7 | Bb | C |

 
มัน
คงบังเอิญหรือเพราะอะไร
 
ที่ทำ
Fmaj7 
ให้เราต้องมาใกล้กัน
 
พา
Bb 
เส้นทาง 
 
คนอย่างฉัน
 
ให้ม
าพบกับคนอย่างเธอ

 
คือ
ความจำเป็นของโชคชะตา
 
หรือ
Fmaj7 
คนบนฟ้าแกล้งเราใช่ไหม
 
ทำใ
Bb 
ห้เรา 
 
ต้องเจอกัน
 
ดูบั
งเอิญมากเกินจะเข้าใจ

 
* ยิ่ง
Am 
คิดมากแค่ไ
Bb 
หน
 
ก็ยิ่งพบ
Gm 
แต่เพียงคำถามที่ไม่เข้า
ใจ

 
** เหมือน
มีแรงดึงดูด
 
ให้ฉัน
Fmaj7 
และเธอต้องมาอยู่คู่กั
Bb 
 
ให้ฉัน
มีเธออยู่ในใจ
 
เหมือน
มีแรงดึงดูด
 
ให้ใจข
Fmaj7 
องเรานั้นผูกอยู่ด้วย
Bb 
กัน
 
ให้ฉัน
รักเธอแม้ไม่เคยเข้าใจ 
Am 

INSTRU | F | Fmaj7 | Bb | C |

 
แม้ฉั
นไม่รู้ว่าเพราะอะไร
 
มัน
Fmaj7 
คงจะดี 
 
ถ้ามีเธอตรงนี้
 
ยืน
Bb 
ด้วยกัน 
 
เคียงข้างฉัน
 
นาน
เท่านานเรื่อยไปอย่างนี้

( * ) ( ** )

 
ใจรู้ดี
Bb 
ไม่ว่ายังไง
Am 
 
ฉัน
Bb 
คงขาดเธอคนนี้ไ
Gm 
ม่ได้ต่อไป
 
และแม้ว่
Am 
าเพราะอะไร
 
ไม่สำ
Bb 
คัญถ้าเธออยู่ข้างฉัน

( ** ) ( ** )

INSTRU | F | Fmaj7 | Bb | C |
INSTRU | F | Fmaj7 | Bb |

 
ให้ฉัน
รักเธอแม้ไม่เคยเข้า
ใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend