คอร์ดเพลง หัวนอกชาน – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : หัวนอกชาน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง หัวนอกชาน - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน : กล้วย แสตมป์

เนื้อร้อง/ทำนอง : กล้วย แสตมป์

คอร์ดทั้งหมด : Cm,Fm,Bb,Ab,Gm


INTRO | Cm | Cm | Fm | Bb | Cm |

Cm 
ค่ำแล้วคืนนี้อากาศ
Fm 
เริ่มหนาว
 
ที่บ้า
Bb 
นเรา 
 
ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไ
Cm 
รบ้าง
Cm 
แม่จ๋าวันนี้กินข้าวห
Fm 
รือยัง
 
ลมมั
Bb 
นหนาว 
 
แม่ดูแลตัว
Cm 
เองดีๆนะ

 
ฝากบอกกับน้อ
Ab 
งสาว 
 
ให้ตั้งใ
Bb 
จเรียน
 
เดี๋ยวค่า
Gm 
เทอมพี่จะส่
Cm 
งไป
 
รักคิดถึงและห่ว
Fm 
งใย
 
ด้วยหั
Bb 
วใจของคนที่ห่างไก
Cm 
ลบ้าน

Cm 
นั่งนับเวลาจะคืนกลั
Fm 
บไป
 
ทอดลมหา
Bb 
ยใจ
 
เมื่อมองไปไกลสุดส
Cm 
ายตา
 
ร้อยพันกิโลที่ฉันจา
Fm 
กมา
 
คิด
Bb 
ถึง 
 
ทุกเวลาที่หา
Cm 
ยใจ

 
ความจนมันบัง
Ab 
คับ 
 
ให้
Bb 
ฉัน
 
ต้อง
Gm 
จากบ้านมาแส
Cm 
นไกล
 
สู้งานในเมือ
Fm 
งใหญ่ 
 
เหนื่อยแค่ไ
Bb 
หน
 
ก็พร้อมจะยอ
Eb 
มสู้ทน 
 
 
Eb7 

 
ฝากส่งความคิ
Ab 
ดถึง
 
ฝากสาย
Bb 
ลม 
 
ถึงคนที่อยู่ทา
Cm 
งบ้าน
 
อยากกลับไปที่ตร
Ab 
งนั้น
 
อยากซบ
Bb 
กาย 
 
ตรงที่หัวนอ
Cm 
กชาน
 
ฝากบอกแม่อีก
Ab 
ทีนะ 
 
ดูแลตัวเ
Bb 
องดีๆ
 
อีกไม่
Gm 
นานคงได้พ
Cm 
บกัน
 
ขอเวลา
Fm 
สู้ฝัน 
 
เพื่อรอ
Bb 
วัน
 
จะกลับดินแดนบ้า
Cm 
นเกิด

INSTRU | Fm | Bb | Cm | Cm | ( 2 Times )

 
ฝากส่งความคิ
Ab 
ดถึง
 
ฝากสาย
Bb 
ลม 
 
ถึงคนที่อยู่ทา
Cm 
งบ้าน
 
อยากกลับไปที่ตร
Ab 
งนั้น
 
อยากซบ
Bb 
กาย 
 
ตรงที่หัวนอ
Cm 
กชาน
 
ฝากบอกแม่อีก
Ab 
ทีนะ 
 
ดูแลตัวเ
Bb 
องดีๆ
 
อีกไม่
Gm 
นานคงได้พ
Cm 
บกัน
 
ขอเวลา
Fm 
สู้ฝัน 
 
เพื่อรอ
Bb 
วัน
 
จะกลับดินแดนบ้า
Cm 
นเกิด

 
ขอเวลาสร้า
Fm 
งฝัน 
 
เพื่อร
Bb 
อวัน
 
จะกลับไปเยือนบ้า
Cm 
นเกิด

OUTRO | Fm | Bb | Cm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หัวนอกชาน


ค่ำแล้วคืนนี้อากาศเริ่มหนาว
ที่บ้านเรา ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
แม่จ๋าวันนี้กินข้าวหรือยัง
ลมมันหนาว แม่ดูแลตัวเองดีๆนะ

ฝากบอกกับน้องสาว ให้ตั้งใจเรียน
เดี๋ยวค่าเทอมพี่จะส่งไป
รักคิดถึงและห่วงใย
ด้วยหัวใจของคนที่ห่างไกลบ้าน

นั่งนับเวลาจะคืนกลับไป
ทอดลมหายใจ
เมื่อมองไปไกลสุดสายตา
ร้อยพันกิโลที่ฉันจากมา
คิดถึง ทุกเวลาที่หายใจ

ความจนมันบังคับ ให้ฉัน
ต้องจากบ้านมาแสนไกล
สู้งานในเมืองใหญ่ เหนื่อยแค่ไหน
ก็พร้อมจะยอมสู้ทน

*ฝากส่งความคิดถึง
ฝากสายลมถึงคนที่อยู่ทางบ้าน
อยากกลับไปที่ตรงนั้น
อยากซบกาย ตรงที่หัวนอกชาน
ฝากบอกแม่อีกทีนะ ดูแลตัวเองดีๆ
อีกไม่นานคงได้พบกัน
ขอเวลาสู้ฝัน เพื่อรอวัน
จะกลับดินแดนบ้านเกิด

ดนตรี

*ฝากส่งความคิดถึง
ฝากสายลมถึงคนที่อยู่ทางบ้าน
อยากกลับไปที่ตรงนั้น
อยากซบกาย ตรงที่หัวนอกชาน
ฝากบอกแม่อีกทีนะ ดูแลตัวเองดีๆ
อีกไม่นานคงได้พบกัน
ขอเวลาสู้ฝัน เพื่อรอวัน
จะกลับดินแดนบ้านเกิด

ขอเวลาสร้างฝัน เพื่อรอวัน
จะกลับไปเยือนบ้านเกิด

มิวสิควิดีโอ หัวนอกชาน กล้วย แสตมป์

เพลง หัวนอกชาน
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend