คอร์ดเพลง ยากนำหลาน – คู่แฝดโอเอ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยากนำหลาน คู่แฝดโอเอ

คอร์ดเพลง ยากนำหลาน - คู่แฝดโอเอ

เพลง :

ศิลปิน : คู่แฝดโอเอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : คู่แฝดโอเอ

คอร์ดทั้งหมด : Am,B,Bm,C,D,Em,G


INTRO | Em D | G Em | Am D | Em |

 
ฮักมาส
D 
ะดุด 
 
หยุดลงที่ตรงมีห
G 
ลาน
 
เป็นปู่
Em 
โสมเฝ้าทรัพย์มา
Am 
นาน
 
อยู่กับ
D 
บ้าน 
 
มาตั้งหลา
Em 
ยปี
 
อยากมีสั
G 
กคน 
 
ช่วยผ่อน
E7 
ปรนความเหงา
Am 
ที่มี
 
แต่มันยากนำหลาน
D 
นิตี้ 
 
มันบ่อยากใ
Bm 
ห้มี
 
Em 
ผมาดูแล 
 
 
Am 
 
D 
 
Em 

INSTRU | D | Am | D | Em | G | Em |

 
เมียเก่าคน
Em 
แก่ 
 
แกกะตายหนีจาก
 
ลูกเต้ากะฝาก ให้อยู่ดูแลลูก
Bm 
หลาน
 
มีศักดิ์เป็น
G 
ปู่ 
 
ผู้เฒ่าให้เฝ้าเฮือนเฝ้
Am 
าซาน
 
เบิ่งลูกแยง
D 
หลาน 
 
อยู่กับ
Bm 
บ้านลางเทื่อกะเห
Em 
งาใจ

 
หาคนเฝ้า
Em 
ไข้ 
 
หัวใจที่มันยังเหงา
 
ได้มาพ้อ
Am 
เจ้า 
 
ห่าวป
D 
านปลาถึกฝน
Em 
ใหม่
 
ทางหลานก
G 
ะคิด 
 
สะกิดถามปู่นั่นแม
Am 
นไผ
 
คันสิบอกหลา
D 
นไป
 
ว่าเป็นย่า
Bm 
ใหม่กะอยากอายควา
Em 
มเว่า

INSTRU | Em | Em |

 
อดเ
C 
อา 
 
สาก่
D 
อน
 
อ้ายสิเอาห
Bm 
ลานเมือบ้านนอน
Em 
เวน
 
ตั้งแต่เทื่อแ
C 
รกที่อ้ายได้เ
D 
ห็น
 
มันเป็นสีซ่ว
G 
งใจ 
 
 
B 

 
คิดเห็นฮอด
C 
มูลที่เหลือไว้ก่อนต
D 
าย
 
หน้าลูกซาย
Bm 
หล่ากะลอยมาโอ่
Em 
งโลง
 
ฮักอ้ายโลดห
C 
ล่าเงินเต็มท่าเต็ม
D 
ถง
 
อนาคตมั่น
B 
คง 
 
สบายองค์แน่
Em 
นอน

Em 
  อาวฮ่านี่ 
 
คือ
Bm 
สิดี สิดี ดี ดี ดี ดี
 
  คั่นแมนได้น้องละนอนห้องฮ่วม
Em 
เฮียง
 
  ฟ้าฮ้องเปรี้ยงกะสิบ่เอียงหูฟัง
 
 
  หยังบ่หยังสิยังหมายฮักน้อง
 
 
  ละโอยเด้น้อ น้อง
Bm 
เอ่ย 
 
เอิงเอ่ยยะ
 
  เอิงเอ่ยยะ เอิงเอ่ยเด้อนางเด้อ
 
 
  เด้อนางเด้อ เด้อๆ นางเด่อ  
Em 

Em 
  พอเห็นเธอมันตกสะเพ้อ 
 
ปานนางฟ้าจำแลง
 
  น้อยด่องแด่ง ขาแก่งแข็งขัน
 
 
  ยากนำหลานมันกะบ่สำคัญได้ฮ่วมฝันนำเจ้า
 
 
  หมากกะเลาคือสิบานโพ่โว้
 
 
  โพ่โว้ เด้อโตน้องลอง
Am 
เบิง
 
  ลองเบิ่งอ่ะลองเบิ่ง ลองเบิ่ง  
 
 
  ลองเบิ่งอ่ะลองเบิ่ง ลองเบิ่ง
 
 
  สิเฮ็ดให้เถิง แท้ๆ เด้อละแมนสวรรค์
 

 
ลูกหลานนั้นกะบ่สำ
D 
คัญ 
 
ลูกหลานนั้นกะบ่สำคัญ
 
ถ้าได้น้องนั้นละเคียงคู่อู่น
G 
อน
 
ถ้าได้น้องนั้นละเคียงคู่อู่นอน
 
 
เดิกๆ ข่อนยามนอนยา
Am 
มนั่ง
 
สิลูบหลังลูบท้ายยกย้ายหยั่
Em 
งคืน
 
แม่ขวัญยืนละเด้อมาเป็นแฟนพี่
 
 
คนดีเด้อมาเป็นแฟนพี่ จะให้ใช้ฟรีๆ
 
 
สกุลอ้าย เออ เออ..
 

OUTRO | D | Am | D | Em | G | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ยากนำหลาน


ฮักมาสะดุด หยุดลงที่ตรงมีหลาน
เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มานาน อยู่กับบ้านมาตั้งหลายปี
อยากมีสักคน ช่วยผ่อนปรนความเหงาที่มี
แต่มันยากนำหลานนิตี้ มันบ่อยากให้มีไผ มาดูแล

เมียเก่าคนแก่ แกกะตายหนีจาก ลูกเต้ากะฝาก
ให้อยู่ดูแลลูกหลาน มีศักดิ์เป็นปู่ ผู้เฒ่าให้เฝ้าเฮือนเฝ้าซาน
เบิ่งลูกแยงหลาน อยู่กับบ้านลางเทื่อกะเหงาใจ

หาคนเฝ้าไข้ หัวใจที่มันยังเหงา
ได้มาพ้อเจ้า ห่าวปานปลาถึกฝนใหม่
ทางหลานกะคิด สะกิดถามปู่นั่นแมนไผ
คันสิบอกหลานไป ว่าเป็นย่าใหม่กะอยากอายความเว่า

อดเอาสาก่อน อ้ายสิเอาหลานเมือบ้านนอนเวน
ตั้งแต่เทื่อแรกที่อ้ายได้เห็น มันเป็นสีซ่วงใจ

คิดเห็นฮอดมูลที่เหลือไว้ก่อนตาย
หน้าลูกซายหล่ากะลอยมาโอ่งโลง
ฮักอ้ายโลดหล่าเงินเต็มท่าเต็มถง
อนาคตมั่นคงสบายองค์แน่นอน

อาวฮ่านี่ คือสิดี สิดี ดี ดี ดี ดี
คั่นแมนได้น้องละนอนห้องฮ่วมเฮียง
ฟ้าฮ้องเปรี้ยงกะสิบ่เอียงหูฟัง
หยังบ่หยังสิยังหมายฮักน้อง

ละโอยเด้น้อ น้องเอ่ย เอิงเอ่ยยะ
เอิงเอ่ยยะ เอิงเอ่ยเด้อนางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อๆ นางเด่อ

พอเห็นเธอมันตกสะเพ้อ ปานนางฟ้าจำแลง
น้อยด่องแด่งขาแก่งแข็งขัน
ยากนำหลานมันกะบ่สำคัญได้ฮ่วมฝันนำเจ้า
หมากกะเลาคือสิบานโพ่โว้ โพ่โว้ เด้อโตน้องลองเบิง
ลองเบิ่งอ่ะลองเบิ่ง ลองเบิ่ง ลองเบิ่งอ่ะลองเบิ่ง ลองเบิ่ง
สิเฮ็ดให้เถิง แท้ๆ เด้อละแมนสวรรค์

ลูกหลานนั้นกะบ่สำคัญ ลูกหลานนั้นกะบ่สำคัญ
ถ้าได้น้องนั้นละเคียงคู่อู่นอน ถ้าได้น้องนั้นละเคียงคู่อู่นอน
เดิกๆ ข่อนยามนอนยามนั่ง

สิลูบหลังลูบท้ายยกย้ายหยั่งคืน
แม่ขวัญยืนละเด้อมาเป็นแฟนพี่
คนดีเด้อมาเป็นแฟนพี่ จะให้ใช้ฟรีๆ
สกุลอ้าย เออ เออ

มิวสิควิดีโอ ยากนำหลาน คู่แฝดโอเอ

เพลง ยากนำหลาน
ศิลปิน : คู่แฝดโอเอ
เรียบเรียง อ.นนท์ อมตะ
ติดต่องานแสดง
Tel. 082-6456646 / 0832265159
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend