คอร์ดเพลง แค่ละเลยหรือไม่เคยรัก – มิ้วส์ อรภัสญาน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่ละเลยหรือไม่เคยรัก มิ้วส์ อรภัสญาน์

คอร์ดเพลง แค่ละเลยหรือไม่เคยรัก - มิ้วส์ อรภัสญาน์

เพลง :

ศิลปิน : มิ้วส์ อรภัสญาน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชาลี สาลี่

คอร์ดทั้งหมด : C#m,G#m,A,B


INTRO | C#m | G#m | A | B |
INTRO | C#m | G#m | A | B |

C#m 
  ไม่โทรไม่ตามไม่ทวงไม่
G#m 
ถาม 
 
ก็ไม่มา
C#m 
  บอกฉันได้ไหมเธอติดปั
G#m 
ญหา 
 
อะไร
C#m 
  ไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้อง
G#m 
ถนอม 
 
น้ำใจ
 
  กับคนที่เ
A 
ธอแทบไม่เหลือเยื่อใย 
 
B 
นนี้

A 
ได้แล้ว 
 
ก็จบ
B 
กัน
 
เธอ
G#m 
หวังเอาไว้แ
C#m 
ค่นี้
 
หรือแค่เ
F#m 
วลาไม่มี 
 
หรืออะ
B 
ไร

 
แค่ละเ
E 
ลย 
 
หรือไม่เค
G#m 
ยรัก
 
ฉันก็อยา
A 
กรู้ 
 
ก็อยากเข้าใจสักที
 
ว่าเ
B 
ธอคิดยังไง
 
แค่ละเ
E 
ลย 
 
ฉันไม่เค
G#m 
ยถือ
 
แต่ถ้าไม่เคย
A 
รัก 
 
ขออย่าปล่อยไว้อย่างนี้
 
จะเ
B 
ลิกก็เลิกไป

 
ใจของ
C#m 
ฉันมันเป็นแค่ก้อนเนื้อ
 
มันไม่ใช่ก้อ
G#m 
นดินหรือก้อนหิน
 
ถูกทอ
F#m 
ดทิ้ง 
 
มัน
G#m 
ก็เจ็บ.
A 
..ก็เสี
E 
ยใจ

C#m 
  เวลาที่เจอก็เมินก็
G#m 
เฉย 
 
เหมือนไม่แคร์
C#m 
  ไม่ซึ้งไม่หวานอย่างตอน
G#m 
แรกๆ 
 
เท่าไร
C#m 
  ยอมรับกับเธอตรงตรงว่
G#m 
าฉัน 
 
ทุกข์ใจ
 
  มันเกิดอ
A 
ะไรทำไมเธอเปลี่ยนไป 
 
แบบ
B 
นี้

A 
ได้แล้ว 
 
ก็จบ
B 
กัน
 
เธอ
G#m 
หวังเอาไว้แ
C#m 
ค่นี้
 
หรือแค่เ
F#m 
วลาไม่มี 
 
หรืออะ
B 
ไร

 
แค่ละเ
E 
ลย 
 
หรือไม่เค
G#m 
ยรัก
 
ฉันก็อยา
A 
กรู้ 
 
ก็อยากเข้าใจสักที
 
ว่าเ
B 
ธอคิดยังไง
 
แค่ละเ
E 
ลย 
 
ฉันไม่เค
G#m 
ยถือ
 
แต่ถ้าไม่เคย
A 
รัก 
 
ขออย่าปล่อยไว้อย่างนี้
 
จะเ
B 
ลิกก็เลิกไป

 
ใจของ
C#m 
ฉันมันเป็นแค่ก้อนเนื้อ
 
มันไม่ใช่ก้อ
G#m 
นดินหรือก้อนหิน
 
ถูกทอ
F#m 
ดทิ้ง 
 
มัน
G#m 
ก็เจ็บ.
A 
..ก็เสี
 
ยใจ

INSTRU | C#m | B | A | B | B |

 
แค่ละเ
E 
ลย 
 
หรือไม่เค
G#m 
ยรัก
 
ฉันก็อยา
A 
กรู้ 
 
ก็อยากเข้าใจสักที
 
ว่าเ
B 
ธอคิดยังไง
 
แค่ละเ
E 
ลย 
 
ฉันไม่เค
G#m 
ยถือ
 
แต่ถ้าไม่เคย
A 
รัก 
 
ขออย่าปล่อยไว้อย่างนี้
 
จะเ
B 
ลิกก็เลิกไป

 
ใจของ
C#m 
ฉันมันเป็นแค่ก้อนเนื้อ
 
มันไม่ใช่ก้อ
G#m 
นดินหรือก้อนหิน
 
ถูกทอ
F#m 
ดทิ้ง 
 
มัน
G#m 
ก็เจ็บ.
A 
..ก็เสี
E 
ยใจ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่ละเลยหรือไม่เคยรัก


ไม่โทรไม่ตามไม่ทวงไม่ถาม ก็ไม่มา
บอกฉันได้ไหมเธอติดปัญหา อะไร
ไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องถนอม น้ำใจ
กับคนที่เธอแทบไม่เหลือเยื่อใย คนนี้

ได้แล้ว ก็จบกัน เธอหวังเอาไว้แค่นี้
หรือแค่เวลาไม่มี หรืออะไร
แค่ละเลย หรือไม่เคยรัก
ฉันก็อยากรู้ ก็อยากเข้าใจสักที ว่าเธอคิดยังไง

แค่ละเลย ฉันไม่เคยถือ
แต่ถ้าไม่เคยรัก
ขออย่าปล่อยไว้อย่างนี้
จะเลิกก็เลิกไป

ใจของฉันมันเป็นแค่ก้อนเนื้อ
มันไม่ใช่ก้อนดินหรือก้อนหิน
ถูกทอดทิ้ง มันก็เจ็บ ก็เสียใจ

เวลาที่เจอก็เมินก็เฉย เหมือนไม่แคร์
ไม่ซึ้งไม่หวานอย่างตอนแรกๆ เท่าไร
ยอมรับกับเธอตรงตรงว่าฉัน ทุกข์ใจ
มันเกิดอะไรทำไมเธอเปลี่ยนไป แบบนี้

ได้แล้ว ก็จบกัน เธอหวังเอาไว้แค่นี้
หรือแค่เวลาไม่มี หรืออะไร
แค่ละเลย หรือไม่เคยรัก
ฉันก็อยากรู้ ก็อยากเข้าใจสักที ว่าเธอคิดยังไง

แค่ละเลย ฉันไม่เคยถือ
แต่ถ้าไม่เคยรัก
ขออย่าปล่อยไว้อย่างนี้
จะเลิกก็เลิกไป

ใจของฉันมันเป็นแค่ก้อนเนื้อ
มันไม่ใช่ก้อนดินหรือก้อนหิน
ถูกทอดทิ้ง มันก็เจ็บ ก็เสียใจ

แค่ละเลย หรือไม่เคยรัก
ฉันก็อยากรู้ ก็อยากเข้าใจสักที ว่าเธอคิดยังไง

แค่ละเลย ฉันไม่เคยถือ
แต่ถ้าไม่เคยรัก
ขออย่าปล่อยไว้อย่างนี้
จะเลิกก็เลิกไป

ใจของฉันมันเป็นแค่ก้อนเนื้อ
มันไม่ใช่ก้อนดินหรือก้อนหิน
ถูกทอดทิ้ง มันก็เจ็บ ก็เสียใจ

มิวสิควิดีโอ แค่ละเลยหรือไม่เคยรัก มิ้วส์ อรภัสญาน์

เพลง แค่ละเลยหรือไม่เคยรัก
ศิลปิน : มิ้วส์ อรภัสญาน์
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend