คอร์ดเพลง I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.) คู่แฝดโอเอ

  
Text   
คอร์ดเพลง I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.) ศิลปิน คู่แฝดโอเอ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em Am F Fm G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | Em Am | F Fm | C |

C 
ต่อให้ดวงตะเว็นอ่วยขึ้น 
 
 
Em 
ทางใหม่
F 
อ้ายกะสิฝาก
G 
ใจ 
 
ไว้กับน้
C 
อง
Em 
หากว่าวันพรุ่งนี้ยังมี 
 
 
Am 
เฮาสอง
 
กะว่าสิค
F 
อง 
 
ฮักกันเนิ่นน
G 
าน

 
เมื่อโ
C 
ลกแห่งความเป็นจริงบ่จัง 
 
 
Em 
คือเห็น
F 
น้องเขี่ยอ้ายกระเ
G 
ด็น 
 
ออกนอ
C 
กทาง
Em 
ปล่อยให้อ้ายนอนโทรมจมความ 
 
 
Am 
อ้างว้าง
 
สิให้อ้ายย่
F 
าง 
 
ออกไปทางไหน
G 
ดี

 
เมื่อในวัน
C 
นี้.. 
 
 
Em 
อ้าย.. 
 
บ่
Am 
มีเจ้า
 
หัวใจเ
F 
น่าๆ 
 
สิฝากไว้กับ
G 
ไผ
 
ขาดแล้วห
C 
นอ 
 
 
Em 
ท่อ.. 
 
ต่อ
Am 
ลมหายใจ
 
เป็นอาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่กำ
F 
ลังอยู่ในห้อง
G 
ไอ.ซี.
C 
ยู.

INSTRU | C Em | Am | F G | C |
INSTRU | Em | Am | F G | C |

 
เมื่อด
C 
วงตะเว็นยังคงโผล่ขึ้น 
 
 
Em 
ทางเก่า
 
และใ
F 
จเหงาๆ 
 
ก็
G 
ยังเฝ้ารอ 
 
เธ
C 
ออยู่
Em 
แมนสิโดนส่ำได๋อยากให้ 
 
 
Am 
เจ้าฮู้
 
ที่อ้าย
F 
อยู่ 
 
อยู่ได้เพราะมีเ
G 
ธอ 
 
ฮู้..

 
เมื่อในวัน
C 
นี้.. 
 
 
Em 
อ้าย.. 
 
บ่
Am 
มีเจ้า
 
หัวใจเ
F 
น่าๆ 
 
สิฝากไว้กับ
G 
ไผ
 
ขาดแล้วห
C 
นอ 
 
 
Em 
ท่อ.. 
 
ต่อ
Am 
ลมหายใจ
 
เป็นอาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่กำ
F 
ลังอยู่ในห้อง
G 
ไอ.ซี.
C 
ยู. 
 
 
G 

 
ก็ในวัน
C 
นี้… 
 
 
Em 
บ่
Am 
มีเจ้า
 
หัวใจเ
F 
น่าๆ 
 
สิฝากไว้กับ
G 
ไผ
 
ขาดแล้วห
C 
นอ..
Em 
ลมห
Am 
ายใจ
 
เป็นอาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่กำ
F 
ลังอยู่ในห้อง
G 
ไอ.ซี.
C 
ยู.
 
คืออาก
F 
ารของคนใกล้ต
G 
าย
 
ที่มันน
F 
อนอยู่ในห้อง
Fm 
ไอ..
C 
 
ซี.ยู.

OUTRO | Em | Am | F G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.)


ต่อให้ดวงตะเว็นอ่วยขึ้น ทางใหม่
อ้ายกะสิฝากใจ ไว้กับน้อง
หากว่าวันพรุ่งนี้ยังมี เฮาสอง
กะว่าสิคอง ฮักกันเนิ่นนาน

เมื่อโลกแห่งความเป็นจริงบ่จัง คือเห็น
น้องเขี่ยอ้ายกระเด็น ออกนอกทาง
ปล่อยให้อ้ายนอนโทรมจมความ อ้างว้าง
สิให้อ้ายย่าง ออกไปทางไหนดี

เมื่อในวันนี้.. อ้าย.. บ่มีเจ้า
หัวใจเน่าๆ สิฝากไว้กับไผ
ขาดแล้วหนอ ท่อ.. ต่อลมหายใจ
เป็นอาการของคนใกล้ตาย
ที่กำลังอยู่ในห้องไอ.ซี.ยู.

( ดนตรี )

เมื่อดวงตะเว็นยังคงโผล่ขึ้น ทางเก่า
และใจเหงาๆ ก็ยังเฝ้ารอ เธออยู่
แมนสิโดนส่ำได๋อยากให้ เจ้าฮู้
ที่อ้ายอยู่ อยู่ได้เพราะมีเธอ ฮู้..

เมื่อในวันนี้.. อ้าย.. บ่มีเจ้า
หัวใจเน่าๆ สิฝากไว้กับไผ
ขาดแล้วหนอ ท่อ.. ต่อลมหายใจ
เป็นอาการของคนใกล้ตาย
ที่กำลังอยู่ในห้องไอ.ซี.ยู.

ก็ในวันนี้…บ่มีเจ้า
หัวใจเน่าๆ สิฝากไว้กับไผ
ขาดแล้วหนอ.. ลมหายใจ
เป็นอาการของคนใกล้ตาย
ที่กำลังอยู่ในห้องไอ.ซี.ยู.
คืออาการของคนใกล้ตาย
ที่มันนอนอยู่ในห้องไอ.. ซี.ยู.

มิวสิควิดีโอ I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.) คู่แฝดโอเอ

เพลง : I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.) (คอร์ด)
ศิลปิน : คู่แฝดโอเอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : คู่แฝดโอเอ
เรียบเรียง : อ.นนท์ อมตะ
ติดต่องานศิลปิน : Tel: 082-645-6646
คอร์ดเพลง I.C.U. (ไอ.ซี.ยู.) คู่แฝดโอเอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend