หน้าแรก » PARATA » คอร์ดเพลง ไม่ใช่เขา – PARATA

คอร์ดเพลง ไม่ใช่เขา – PARATA


INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

รู้.. 
 
ว่าเธอกลัวการเริ่มต้
นใหม่
Bm 
รู้.. 
 
ว่าเธอเคยผ่านอะไ
รมา

 
เธอเคย
Bm 
รักเขาหมดทั้งใจ 
 
และเ
ขาก็ทิ้งเธอไป
 
เธอมีแ
ผลในใจ 
 
ไม่ให้ใครเข้า
มา..

 
แต่ฉันไม่ใช่เ
ขา 
 
ฉันไม่ทำให้เ
ธอเสียใจ
 
ไม่ทำ
Bm 
ร้าย 
 
ให้เธอต้อง
มีน้ำตา
 
ไม่มี
วัน 
 
ที่จะโยนทิ้ง
คำสัญญา
 
ให้โอกาสฉั
Bm 
นสักครั้ง 
 
เถอ
ะนะ.. 
 
 
Gm 

INSTRU | D | A | Bm | G |

รู้.. 
 
เธอกลัวจะเป็นเหมือนครั้
งเก่า
Bm 
รู้.. 
 
เธอเจ็บกับเขามาเท่
าไร

 
เธอเคย
Bm 
รักเขาหมดทั้งใจ 
 
และเ
ขาก็ทิ้งเธอไป
 
เธอมีแ
ผลในใจ 
 
ไม่ให้ใครเข้า
มา..

 
แต่ฉันไม่ใช่เ
ขา 
 
ฉันไม่ทำให้เ
ธอเสียใจ
 
ไม่ทำ
Bm 
ร้าย 
 
ให้เธอต้อง
มีน้ำตา
 
ไม่มี
วัน 
 
ที่จะโยนทิ้ง
คำสัญญา
 
ให้โอกาสฉั
Bm 
นสักครั้ง 
 
เถอ
ะนะ

 
มอ
Bm 
งตา 
 
แล้วเธอจะเห็นรักที่ฉั
นมี
 
ให้ฉันได้ทำให้เธอได้รู้สั
Bm 
กครั้งก็ยัง
ดี
 
ให้ฉัน
Bm 
ลบเรื่องราวร้ายๆ 
 
ที่เธอ
มี

INSTRU | D | A | G | D A/C# |
INSTRU | Bm | A | G | A |

 
ฉันไม่ใช่เ
ขา 
 
ฉันไม่ทำให้เ
ธอเสียใจ
 
ไม่ทำ
Bm 
ร้าย 
 
ให้เธอต้อง
มีน้ำตา
 
ไม่มี
วัน 
 
ที่จะโยนทิ้ง
คำสัญญา
 
ให้โอกาสฉั
Bm 
นสักครั้ง 
 
เถอ
ะนะ

 
ฉันไม่ใช่เ
ขา 
 
ฉันไม่ทำให้เ
ธอเสียใจ
 
ไม่ทำ
Bm 
ร้าย 
 
ให้เธอต้อง
มีน้ำตา
 
ไม่มี
วัน 
 
ที่จะโยนทิ้ง
คำสัญญา
 
ให้โอกาสฉั
Bm 
นสักครั้ง 
 
เถอ
ะนะ

 
ฉันไม่ใช่เ
ขา 
 
ฉันไม่ทำให้เ
ธอเสียใจ
 
(มองตา แล้วเธอจะเห็นรักที่ฉันมี)
 
 
ไม่ทำ
Bm 
ร้าย 
 
ให้เธอต้องมี
น้ำตา
 
(ให้ฉันลบเรื่องราวร้ายๆที่เธอมี)
 
 
ไม่มี
วัน 
 
ที่จะโยนทิ้งคำสั
ญญา
 
(มองตา แล้วเธอจะเห็นรักที่ฉันมี)
 
 
ให้โอกาส
Bm 
ฉันสักครั้ง 
 
เถอะ
นะ
 
(ให้ฉันลบเรื่องราวร้ายๆที่เ
Gm 
ธอมี)
 

 
จะดูแลเธออย่างดี..
 

OUTRO | D | A | Bm | G | D |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่ใช่เขา (คอร์ด)
ศิลปิน PARATA
Lyrics ► วีรยุทธ ชูลีกร (HALEEM)
Melody ► วีรยุทธ ชูลีกร (HALEEM)
Arrange by ► PARATA
 โฆษณา