คอร์ดเพลง ลมหายใจเดียวกัน – PARATA

  
Text   

INTRO | G A | F#m Bm | Em A | D |
INTRO | Bm A | G D A/C# | Bm E/G# | G |

 
เธอคง
ไม่รู้ว่าฉัน
ดีใจสักเท่า
Bm 
ไหร่
 
ที่ฉัน
Am 
ได้รู้ว่าจาก
นี้…ฉั
F#m 
นจะมีเ
Em 
ธอข้างก
าย
 
ต่างก็ไ
ด้รู้ว่าสอง
เราผ่านเรื่องมาก
Bm 
มาย
 
แต่ฉัน
Am 
ดีใจที่สุด
ท้าย…เ
F#m 
ราจะใช้ชี
Em 
วิตร่วม
กัน

 
* ตื่นนอน
Bm 
ตอนเช้า 
 
เข้านอน
ตอนค่ำ
 
จากนี้จ
ะเห็นหน้า
เธอ
A/C# 
 
จะพูด
Bm 
ว่ารัก 
 
รักเธอ
เสมอ
 
และฉัน
จะดูแ
Em 
ลเธอตลอด
ไป

 
** (นับตั้งแต่วิ
นาทีนี้..
 ไป)
 
ใจข
F#m 
องฉันจะเป็น
Bm 
ของเธอ
 
โอบกอด
Em 
เธอไว้เสมอ
 ให้เธออุ่น
ใจ
D7 
 
สวมแหวน
แทนคำสัญญา
 ว่า
จะรัก
F#m 
ตลอดBไป
 
จากนี้ข
Em 
อใช้ลมหาย
ใจ 
 
เดียว
กัน

INSTRU | Bm | G A |

 
ขอบคุณ
เวลา 
 
ที่สอน
ให้ฉันนั้นเข้า
Bm 
ใจ
 
ให้รู้รั
Am 
กจริงเป็นแบบ
ไหน..
F#m 
 
ในเวลา
Em 
ที่อยู่ใกล้
กัน
 
เธอคอย
ดูแลรักแท้ที่
เราได้หาเ
Bm 
จอ
 
ให้เรา
Am 
ของเราอยู่เสมอ
…แ
F#m 
ม้ต้องเจอ
Em 
กับปัญหา
ใด

( * ) ( ** )

 
สิ้นสุด
Bm 
การเฝ้ารอ
คอย 
 
ตั้งแต่วัน
ที่ได้พบกัน
 
A/C# 
 
ฉันเป็น
Bm 
ของเธอ 
 
เธอเป็น
ของฉัน
 
เธอจะเป็น
ของสำ
F#m 
คัญ…ต
Em 
ลอด
ไป..

( ** )

 
เรา
Em 
จะมีหัวใจ..
 ดวงเดียว
Dsus2 
กัน

OUTRO | F#m | G A | D A | D |
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend