คอร์ดเพลง กลั้นหายใจ – ศาล สานศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : กลั้นหายใจ ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง กลั้นหายใจ - ศาล สานศิลป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ศาล สานศิลป์ : กลั้นหายใจ


INTRO | Eb Bb/D | Cm | Fm | Bb | Bb |

 
ลมหา
Eb 
ยใจของ
Bb/D 
อ้ายยังคงเป็
Cm 
นเจ้า
 
ถึงแม้ฮั
Ab 
กเฮา 
 
เดิน
Bb 
ทางบ่ฮอ
Eb 
ดจุดหมาย
 
เมื่อเธอ
Ab 
ไป 
 
กับ
Bb 
เขา 
 
 
Gm 
อ้ายอยากลบเจ้
Cm 
าไป
Fm 
แต่ทุกลมหาย
F7 
ใจมีเจ้าเ
Bb 
สมอ

 
เล
Eb 
ยคิดว่า 
 
อยาก
Bb/D 
หยุดหายใจ
Cm 
สักพัก
 
อาจสิ
Ab 
พอลบภาพคน
Bb 
ฮักที่ใจพ
Eb 
ร่ำเพ้อ
 
แต่ยิ่งก
Ab 
ลั้นหาย
Bb 
ใจ 
 
เกือบ
Gm 
ตายกะบ่ลื
Cm 
มเธอ
 
ภาพ
Fm 
เจ้ายังชัดเ
Bb 
สมอ 
 
บ่เบลอจั
Eb 
กหน่อย

Gm 
กลั้นหายใจให้ลืม 
 
กะลื
Cm 
มบ่ได้
 
หรือ
Gm 
อ้ายต้องหยุดหายใจ 
 
อ้าย
Cm 
จังสิลืม
Ab 
ยิ่งหาทางลืม
Bb 
เจ้า 
 
 
Gm 
อ้าย.. 
 
Cm 
ฮงเหงาตื่ม
Ab 
หรือมื้อที่อ้ายลืม 
 
คือมื้ออ้า
Bb 
ยตาย

 
กลั้นหา
Eb 
ยใจ 
 
เพื่อ
Bb/D 
ตั๋วหัวใจใ
Cm 
ห้ลืม
 
น้ำตาอ้า
Ab 
ยซึม 
 
ย้อน
Bb 
หาทางลืม
Eb 
บ่ไหว
Ab 
เจ้านั้นคือชี
Bb 
วิต 
 
บ่แ
Gm 
ม่นแค่ลมหา
Cm 
ยใจ
 
ทางเ
Fm 
ดียวที่สิลืมไ
Bb 
ด้คือตายจา
Eb 
กเจ้า

INSTRU | Gm | Cm | Gm | Cm |
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Ab | Bb |

Gm 
กลั้นหายใจให้ลืม 
 
กะลื
Cm 
มบ่ได้
 
หรือ
Gm 
อ้ายต้องหยุดหายใจ 
 
อ้าย
Cm 
จังสิลืม
Ab 
ยิ่งหาทางลืม
Bb 
เจ้า 
 
 
Gm 
อ้าย.. 
 
Cm 
ฮงเหงาตื่ม
Ab 
หรือมื้อที่อ้ายลืม 
 
คือมื้ออ้า
Bb 
ยตาย

 
กลั้นหา
Eb 
ยใจ 
 
เพื่อ
Bb/D 
ตั๋วหัวใจใ
Cm 
ห้ลืม
 
น้ำตาอ้า
Ab 
ยซึม 
 
ย้อน
Bb 
หาทางลืม
Eb 
บ่ไหว
Ab 
เจ้านั้นคือชี
Bb 
วิต 
 
บ่แ
Gm 
ม่นแค่ลมหา
Cm 
ยใจ
 
ทางเ
Fm 
ดียวที่สิลืมไ
Bb 
ด้คือตายจา
Eb 
กเจ้า..

 
ทางเ
Fm 
ดียวที่สิลืมไ
Bb 
ด้.. 
 
คือตายจากเจ้า…

OUTRO | Eb Bb/D | Cm | Fm | Bb | Eb |


ลมหายใจของอ้ายยังคงเป็นเจ้า
ถึงแม้ฮักเฮา เดินทางบ่ฮอดจุดหมาย
เมื่อเธอไป กับเขา อ้ายอยากลบเจ้าไป
แต่ทุกลมหายใจมีเจ้าเสมอ

เลยคิดว่า อยากหยุดหายใจสักพัก
อาจสิพอลบภาพคนฮักที่ใจพร่ำเพ้อ
แต่ยิ่งกลั้นหายใจ เกือบตายกะบ่ลืมเธอ
ภาพเจ้ายังชัดเสมอ บ่เบลอจักหน่อย

กลั้นหายใจให้ลืม กะลืมบ่ได้
หรืออ้ายต้องหยุดหายใจ อ้ายจังสิลืม
ยิ่งหาทางลืมเจ้า อ้าย.. แฮงเหงาตื่ม
หรือมื้อที่อ้ายลืม คือมื้ออ้ายตาย

กลั้นหายใจ เพื่อตั๋วหัวใจให้ลืม
น้ำตาอ้ายซึม ย้อนหาทางลืมบ่ไหว
เจ้านั้นคือชีวิต บ่แม่นแค่ลมหายใจ
ทางเดียวที่สิลืมได้คือตายจากเจ้า

( ดนตรี ) 

กลั้นหายใจให้ลืม กะลืมบ่ได้
หรืออ้ายต้องหยุดหายใจ อ้ายจังสิลืม
ยิ่งหาทางลืมเจ้า อ้าย.. แฮงเหงาตื่ม
หรือมื้อที่อ้ายลืม คือมื้ออ้ายตาย

กลั้นหายใจ เพื่อตั๋วหัวใจให้ลืม
น้ำตาอ้ายซึม ย้อนหาทางลืมบ่ไหว
เจ้านั้นคือชีวิต บ่แม่นแค่ลมหายใจ
ทางเดียวที่สิลืมได้คือตายจากเจ้า

ทางเดียวที่สิลืมได้.. คือตายจากเจ้า…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กลั้นหายใจ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จักษ์ เมืองสาเกตุ
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดงศิลปิน
โทร. 0980834881, 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend