หน้าแรก » ศาล สานศิลป์ » คอร์ดเพลง กลั้นหายใจ – ศาล สานศิลป์ (อพิศาล ลมพัด)

คอร์ดเพลง กลั้นหายใจ – ศาล สานศิลป์ (อพิศาล ลมพัด)


INTRO | Cm | Bb | Ab | Bb |
INTRO | Ab | Bb Gm | Cm |

 
ลมหา
Eb 
ยใจขอ
Gm 
งอ้ายยังคงเป็
Cm 
นเจ้า
 
ถึงแม้ฮั
Ab 
กเฮาเดิ
Bb 
นทางบ่ฮอ
Eb 
ดจุดหมาย
 
เมื่อเธอ
Ab 
ไปกั
Bb 
บเขา 
 
 
Gm 
อ้ายอยากลบเจ้
Cm 
าไป
Ab 
แต่ทุกลมหายใจมีเจ้
Bb 
าเสมอ

 
เลยคิ
Eb 
ดว่าอยา
Gm 
กหยุดหายใจสั
Cm 
กพัก
 
อาจสิ
Ab 
พอลบภาพค
Bb 
นฮักที่ใจพร่ำ
Eb 
เพ้อ
 
แต่ยิ่งก
Ab 
ลั้นหา
Bb 
ยใจเกือ
Gm 
บตายกะบ่ลื
Cm 
มเธอ
 
ภา
Ab 
พเจ้ายังชัดเ
Bb 
สมอเบอร์จั๊
Eb 
กหน่อย..
Cm 

 
* ก
Bb 
ลั้นหายใจใ
Gm 
ห้ลืมก็ลืม
Cm 
บ่ได้
 
หรื
Gm 
ออ้ายต้องหยุดหายใจอ้ายจั
Cm 
งสิลืม
Ab 
ยิ่งหาทางลื
Bb 
มเจ้า 
 
 
Eb 
อ้าย..แฮ
Cm 
งเหงาตื่ม
 
Ab 
รือมื่อที่อ้า
Fm 
ยลืมคือมื้อที่อ้า
Bb 
ยตาย

 
** กลั้นหา
Eb 
ยใจเพื่
Gm/D 
อตั๊วหัวใจใ
Cm 
ห้ลืม
 
น้ำตาอ้า
Ab 
ยซึมย่อ
Bb 
นหาทางลืม
Eb 
บ่ไหว
 
Ab 
จ้านั้นคือ
Bb 
ชีวิต 
 
บ่
Gm 
แม่นแค่ล
Cm 
มหายใจ
 
ทา
Ab 
งเดียวที่สิลื
Bb 
มได้คือตา
Eb 
ยจากเจ้า


INSTRU | Eb Bb | Cm | Eb Bb | Cm |
INSTRU | Ab | Gm | Fm Bb | Eb |

( *, ** )

 
ทา
Ab 
งเดียวที่สิลื
Bb 
มได้ 
 
คือตาย.
Eb 
..จากเจ้า

OUTRO | Ab Bb | Eb | Fm Bb | Eb |

เนื้อเพลง
ลมหายใจของอ้ายยังคงเป็นเจ้า
ถึงแม้ฮักเฮาเดินทางบ่ฮอดจุดหมาย
เมื่อเธอไปกับเขา อ้ายอยากลบเจ้าไป
แต่ทุกลมหายใจมีเจ้าเสมอ

เลยคิดว่าอยากหยุดหายใจสักพัก
อาจสิพอลบภาพคนฮักที่ใจพร่ำเพ้อ
แต่ยิ่งกลั้นหายใจเกือบตายกะบ่ลืมเธอ
ภาพเจ้ายังชัดเสมอเบอร์จั๊กหน่อย

* กลั้นหายใจให้ลืมก็ลืมบ่ได้
หรือต้องหยุดหายใจอ้ายจังสิลืม
ยิ่งหาทางลืมเจ้า อ้ายแฮงเหงาเติม
หรือมื่อที่อ้ายลืมคือมื้อที่อ้ายตาย

กลั้นหายใจเพื่อตั๊วหัวใจให้ลืม
น้ำตาอ้ายซึมย่อนหาทางลืมบ่ไหว
เจ้านั้นคือชีวิต บ่แม่นแค่ลมหายใจ
ทางเดียวที่สิลืมได้คือตายจากเจ้า

ทางเดียวที่สิลืมได้คือตายจากเจ้า
เพลง:กลั้นหายใจ
ศิลปิน:อพิศาล ลมพัด
คำร้อง/ทำนอง:จักษ์ เมืองสาเกตุ
เรียบเรียง:จินนี่ ภูไท เรคคอร์ด
คอร์ดเพลง กลั้นหายใจ - ศาล สานศิลป์ (อพิศาล ลมพัด)
 โฆษณา