คอร์ดเพลง ได้หมดถ้าสดพอ – อั๋น ปาลิตา ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ได้หมดถ้าสดพอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง-ได้หมดถ้าสดพอ-อั๋น-ปาลิตา-ได้หมดถ้าสดชื่น

INTRO | Am | G |
INTRO | C | Am | Dm G | C | ( 2 Times ) | G |

 
กดแต่
C 
ไลก์ละไม่ได้เป็นแฟน
 
ถ้าแอบกดแต่
Am 
ว้าวก็ไม่ได้ร้าวนะจ๊ะ
 
แชทก็ว่
F 
างก็ทักมาดิทักมา
 
เวลาเจอห
G 
น้าก็ต้องกล้ามาคุย

 
ตอนที่ม
C 
องจ้องมาก็รู้เลย
 
ว่าพี่อยาก
Am 
เอาลูกม่วงมาจุ้มเคย
 
ถ้าพี่ชอบน้
F 
องก็แค่แหลงมาเลย
 
หัวใจยั
G 
งว่าง

Am 
น้องนี้เป็นคนง่ายๆ
 
เป็นแฟนพี่ก็ไ
G 
ด้ 
 
เป็นแฟนน้อง
Am 
ก็ดี
 
เฟซ
Am 
ไลน์เงียบเหงามาเป็นปี
 
 
บอกมาสักทีในใจคิ
G 
ดอะไร

 
ลองจีบได้ห
C 
มด 
 
ถ้าคิดว่าสดพอ
 
อยากเป็นแฟน
Am 
น้องลองเลยอย่ารอ
 
พี่อย่าหล
Dm 
ายใจอย่างเดียว
G 
ที่ขอ
 
พอทำได้ม้
C 
าย

 
พ่อน้องดุ
C 
นะ 
 
ถ้าพี่คิดนอกใจ
 
พี่ต้องมั่นใ
Am 
จว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
 
ถ้าไม่จริ
Dm 
งจังพี่จะไม่สด
G 
ชื่น
 
จะลื่นลูกปืน
C 
พ่อ 
 
 
G 

 
ลองจีบได้ห
C 
มด 
 
ถ้าคิดว่าสดพอ
 
อยากเป็นแฟน
Am 
น้องลองเลยอย่ารอ
 
พี่อย่าหล
Dm 
ายใจอย่างเดียว
G 
ที่ขอ
 
พอทำได้ม้
C 
าย

 
พ่อน้องดุ
C 
นะ 
 
ถ้าพี่คิดนอกใจ
 
พี่ต้องมั่นใ
Am 
จว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
 
ถ้าไม่จริ
Dm 
งจังพี่จะไม่สด
G 
ชื่น
 
จะลื่นลูกปืน
C 
พ่อ 
 
 
G 

INSTRU | Am | G |
INSTRU | C | Am | Dm G | C | ( 2 Times ) | G |

Am 
น้องนี้เป็นคนง่ายๆ
 
เป็นแฟนพี่ก็ไ
G 
ด้ 
 
เป็นแฟนน้อง
Am 
ก็ดี
 
เฟซ
Am 
ไลน์เงียบเหงามาเป็นปี
 
 
บอกมาสักทีในใจคิ
G 
ดอะไร

 
ลองจีบได้ห
C 
มด 
 
ถ้าคิดว่าสดพอ
 
อยากเป็นแฟน
Am 
น้องลองเลยอย่ารอ
 
พี่อย่าหล
Dm 
ายใจอย่างเดียว
G 
ที่ขอ
 
พอทำได้ม้
C 
าย

 
พ่อน้องดุ
C 
นะ 
 
ถ้าพี่คิดนอกใจ
 
พี่ต้องมั่นใ
Am 
จว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
 
ถ้าไม่จริ
Dm 
งจังพี่จะไม่สด
G 
ชื่น
 
จะลื่นลูกปืน
C 
พ่อ 
 
 
G 

 
ว่า  
C 
ออว่าออ ออแอ ออ อา
 
พี่บ่าวอย่า
Am 
ช้านะ 
 
น้องไม่อยากรอ
 
พี่อย่าหลา
Dm 
ยใจอย่างเดียวที่
G 
ขอ
 
พอทำได้ม้
C 
าย

 
พ่อน้องดุ
C 
นะ 
 
ถ้าพี่คิดนอกใจ
 
พี่ต้องมั่น
Am 
ใจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
 
ถ้าไม่จริ
Dm 
งจัง 
 
พี่จะไม่สด
G 
ชื่น
 
จะลื่นลูกปืน
C 
พ่อ 
 
 
G 

OUTRO | C | Am | Dm G | C | ( 2 Times ) | G | C |


กดแต่ไลก์ละไม่ได้เป็นแฟน
ถ้าแอบกดแต่ว้าวก็ไม่ได้ร้าวนะจ๊ะ
แชทก็ว่างก็ทักมาดิทักมา
เวลาเจอหน้าก็ต้องกล้ามาคุย

ตอนที่มองจ้องมาก็รู้เลย
ว่าพี่อยากเอาลูกม่วงมาจุ้มเคย
ถ้าพี่ชอบน้องก็แค่แหลงมาเลย
หัวใจยังว่าง

น้องนี้เป็นคนง่ายๆ
เป็นแฟนพี่ก็ได้ เป็นแฟนน้องก็ดี
เฟซไลน์เงียบเหงามาเป็นปี
บอกมาสักทีในใจคิดอะไร

ลองจีบได้หมด ถ้าคิดว่าสดพอ
อยากเป็นแฟนน้องลองเลยอย่ารอ
พี่อย่าหลายใจอย่างเดียวที่ขอ
พอทำได้ม้าย

พ่อน้องดุนะ ถ้าพี่คิดนอกใจ
พี่ต้องมั่นใจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
ถ้าไม่จริงจังพี่จะไม่สดชื่น
จะลื่นลูกปืนพ่อ

ลองจีบได้หมด ถ้าคิดว่าสดพอ
อยากเป็นแฟนน้องลองเลยอย่ารอ
พี่อย่าหลายใจอย่างเดียวที่ขอ
พอทำได้ม้าย

พ่อน้องดุนะ ถ้าพี่คิดนอกใจ
พี่ต้องมั่นใจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
ถ้าไม่จริงจังพี่จะไม่สดชื่น
จะลื่นลูกปืนพ่อ

( ดนตรี )

น้องนี้เป็นคนง่ายๆ
เป็นแฟนพี่ก็ได้ เป็นแฟนน้องก็ดี
เฟซไลน์เงียบเหงามาเป็นปี
บอกมาสักทีในใจคิดอะไร

ลองจีบได้หมด ถ้าคิดว่าสดพอ
อยากเป็นแฟนน้องลองเลยอย่ารอ
พี่อย่าหลายใจอย่างเดียวที่ขอ
พอทำได้ม้าย

พ่อน้องดุนะ ถ้าพี่คิดนอกใจ
พี่ต้องมั่นใจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
ถ้าไม่จริงจังพี่จะไม่สดชื่น
จะลื่นลูกปืนพ่อ

ว่า ออว่าออ ออแอ ออ อา
พี่บ่าวอย่าช้านะ น้องไม่อยากรอ
พี่อย่าหลายใจอย่างเดียวที่ขอ
พอทำได้ม้าย

พ่อน้องดุนะ ถ้าพี่คิดนอกใจ
พี่ต้องมั่นใจว่าวิ่งไวกว่าลูกปืน
ถ้าไม่จริงจัง พี่จะไม่สดชื่น
จะลื่นลูกปืนพ่อ


รูปภาพคอร์ด ได้หมดถ้าสดพอ – อั๋น ปาลิตา ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง-ได้หมดถ้าสดพอ-อั๋น-ปาลิตา-ได้หมดถ้าสดชื่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ได้หมดถ้าสดพอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน – 093-6657370
ได้หมดถ้าสดพอ - อั๋น ปาลิตา ได้หมดถ้าสดชื่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend