คอร์ดเพลง เว้าใหญ่ – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   

คอร์ดเพลง : เว้าใหญ่ ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง เว้าใหญ่ - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่ : เว้าใหญ่


INTRO | A C#m | D E |
INTRO | A F#m | D E | A |

 
ห่าลังเ
A 
ทื่อกะเหลือใจให้เจ้
C#m 
าของ
 
ยังแอบไป
F#m 
มองคนที่เขาบ่
E 
มีใจ
 
หลูโตนอ้
D 
ายแนจักหน้อย
 
น้อง
C#m 
หล่าให้คึดใหม่ 
 
ทั้งที่ค
Bm 
นไค
 
เจ้ามีคนอื่นอยู่แ
E 
ล้ว..

 
หลอยตั๋วใ
A 
จว่ายังมีเฮ
C#m 
าสอง
 
เนื้อเเน่นนว
F#m 
ลน้อง 
 
ยังแนบชิดกับเข
E 
าอยู่
 
ที่เสียไ
D 
ปอ้ายบ่ว่า 
 
คืนม
C#m 
าสาคนฮู้
 
มื้อ
Bm 
เจ้าบ่อยู่ 
 
ล้าห
E 
ล่อยเบิ่ดแฮงย่า
A 
งต่อ

 
ฝืนหัว
Bm 
ใจต้องเว้าใหญ่ใ
C#m 
ส่หมู่
 
คนบ่มี
D 
คู่แบบกูเฮ็ดหยังก
E 
ะได้

 
ฮู้ว่าเจ้า
A 
ฮัก 
 
เขาไปเบิ่
C#m 
ดแล้ว
 
มื้อเอาบุญแ
D 
อวบ่ต้องชวนอ้ายดอกห
E 
น่า
 
แต่ถ้าเขาบ่
A 
ฮัก 
 
มื้อเขาถิ่
F#m 
มป๋า
 
คืนมาเด้
D 
อหล่า 
 
อ้
E 
ายยังฮักคื
A 
อเก่า

INSTRU | A C#m | D E |
INSTRU | A F#m | D E | A |
INSTRU | A C#m | D E |
INSTRU | A F#m | D E | A |

 
ฝืนหัว
Bm 
ใจต้องเว้าใหญ่ใ
C#m 
ส่หมู่
 
คนบ่มี
D 
คู่แบบกูเฮ็ดหยังก
E 
ะได้

 
ฮู้ว่าเจ้า
A 
ฮัก 
 
เขาไปเบิ่
C#m 
ดแล้ว
 
มื้อเอาบุญแ
D 
อวบ่ต้องชวนอ้ายดอกห
E 
น่า
 
แต่ถ้าเขาบ่
A 
ฮัก 
 
มื้อเขาถิ่
F#m 
มป๋า
 
คืนมาเด้
D 
อหล่า 
 
อ้
E 
ายยังฮักคื
A 
อเก่า

 
ฮู้ว่าเจ้า
A 
ฮัก 
 
เขาไปเบิ่
C#m 
ดแล้ว
 
มื้อเอาบุญแ
D 
อวบ่ต้องชวนอ้ายดอกห
E 
น่า
 
แต่ถ้าเขาบ่
A 
ฮัก 
 
มื้อเขาถิ่
F#m 
มป๋า
 
คืนมาเด้
D 
อหล่า 
 
อ้
E 
ายยังฮักคื
A 
อเก่า

 
โทรมาเด้
D 
อหล่า.. 
 
อ้
E 
ายยังใช้เบอ
A 
ร์เก่า..

OUTRO | A C#m | D E |
OUTRO | A C#m | D E |
OUTRO | A F#m | D E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เว้าใหญ่


ห่าลังเทื่อกะเหลือใจให้เจ้าของ
ยังแอบไปมองคนที่เขาบ่มีใจ
หลูโตนอ้ายแนจักหน้อย
น้องหล่าให้คึดใหม่ ทั้งที่คนไค
เจ้ามีคนอื่นอยู่แล้ว..

หลอยตั๋วใจว่ายังมีเฮาสอง
เนื้อเเน่นนวลน้อง ยังแนบชิดกับเขาอยู่
ที่เสียไปอ้ายบ่ว่า คืนมาสาคนฮู้
มื้อเจ้าบ่อยู่ ล้าหล่อยเบิ่ดแฮงย่างต่อ

ฝืนหัวใจต้องเว้าใหญ่ใส่หมู่
คนบ่มีคู่แบบกูเฮ็ดหยังกะได้

ฮู้ว่าเจ้าฮัก เขาไปเบิ่ดแล้ว
มื้อเอาบุญแอวบ่ต้องชวนอ้ายดอกหน่า
แต่ถ้าเขาบ่ฮัก มื้อเขาถิ่มป๋า
คืนมาเด้อหล่า อ้ายยังฮักคือเก่า

( ดนตรี )

ฝืนหัวใจต้องเว้าใหญ่ใส่หมู่
คนบ่มีคู่แบบกูเฮ็ดหยังกะได้

ฮู้ว่าเจ้าฮัก เขาไปเบิ่ดแล้ว
มื้อเอาบุญแอวบ่ต้องชวนอ้ายดอกหน่า
แต่ถ้าเขาบ่ฮัก มื้อเขาถิ่มป๋า
คืนมาเด้อหล่า อ้ายยังฮักคือเก่า

ฮู้ว่าเจ้าฮัก เขาไปเบิ่ดแล้ว
มื้อเอาบุญแอวบ่ต้องชวนอ้ายดอกหน่า
แต่ถ้าเขาบ่ฮัก มื้อเขาถิ่มป๋า
คืนมาเด้อหล่า อ้ายยังฮักคือเก่า

โทรมาเด้อหล่า.. อ้ายยังใช้เบอร์เก่า..

มิวสิควิดีโอเพลง เว้าใหญ่ ก้อง ห้วยไร่

เพลง เว้าใหญ่ (คอร์ด)
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
คำร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่่
เรียบเรียง: นะโม โมรา
ติดต่องานโชว์ 063-368-5666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend