หน้าแรก » MEAN » คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี – MEAN

คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี – MEAN


Capo Fret 1 or Tune up to F/

 
ยังแอ
บเฝ้าดู 
 
ยังอยากจะรู้
 
เธอเป็นอย่างไรทุกข์ใ
Gm 
จหรือเปล่า
 
แม้จ
Am 
ะปวดร้าว 
 
ที่ต้องทนเห็นภาพเขาและเธ
Gm 
ออยู่ข้างกัน


 
ยังแอ
บฝันไป 
 
ยังเก็บมาเพ้อ
 
คนเดียวเสมอเมื่อเธ
Gm 
อหันมา
 
แม้ต
Am 
าคู่นั้น 
 
ไม่เคยรับรู้ว่าฉันเป็น
Gm 
ใคร


 
* ไม่ใช่
Bbmaj7 
ผู้แพ้ 
 
แต่เป็นแค่ผู้ชมที่เธอ
Am 
ไม่เคยเห็น
 
และจะเป็นอย่างนี้เ
Gm 
รื่อยไป 
 
รักแค่ไหนก็ต้องทนเ
ก็บไว้


 
** จะเฝ้ามอ
งเธอและเขา
Am 
นั้นรักกันจากตรงนี้
Dm 
เป็นผู้ชมที่ดี 
 
Cm 
ม่เข้าไปวุ่
นวายอ
Gm 
ะไร
 
แม้อ
ยากจะใกล้เธอข
นาดไหน
 
จะฝืนท
นมองภาพเธอแล
Am 
ะเขารักกันต่อไป
Dm 
คนที่มองไกลๆ 
 
อย่า
Cm 
งฉันคง
ทำได้เ
Gm 
พียง
 
แอ
บรักข้างเดียวเรื่อยไป


INSTRU | F | F |

 
ก็
รู้ตัว 
 
และก็ยอมรับว่าฉันคนนี้ไม่
Gm 
มีสิทธิ์
 
ที่จ
Am 
ะไปคิด 
 
ยืนแทนที่เขาคนนั้นขอ
Gm 
งเธอ

( *, ** )

INSTRU | Gm | Am | Bbm | Cm |
INSTRU | Dbmaj7 | Dbmaj7 | C | C |

( ** )

OUTRO | F | F |

เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี – MEAN
เนื้อเพลง
คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี - MEAN
คอร์ดเพลง ผู้ชมที่ดี - MEAN

 โฆษณา