คอร์ดเพลง รักหม้ายสไตล์โจร – เกมส์ ทศกัณฐ์ feat. เปา กิ่งกาญจน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักหม้ายสไตล์โจร เกมส์ ทศกัณฐ์ เปา กิ่งกาญจน์

คอร์ดเพลง รักหม้ายสไตล์โจร - เกมส์ ทศกัณฐ์ เปา กิ่งกาญจน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : รักหม้ายสไตล์โจร


INTRO | G | G | Em | Em |
INTRO | C | C | D | D |
INTRO | C | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | G | D |

 
หน้าตาไม่ห
G 
ล่อ พูดก็ไม่ค่อ
Em 
ยจะหวาน
 
หน้าตาแค่เ
C 
ด็กบ้านๆ บ้านแค่โรงง
D 
านขี้ยาง
 
รูปทรงก็ห่
G 
วย 
 
ใครแลก็ว่
Em 
าไม่ผ่าน
 
ผิวกายกะ
C 
ดำเหมือนถ่าน 
 
แต่ว่าใจฉั
D 
นรักจริง

 
อยากให้เธอล
C 
อง 
 
อยากให้เธอเ
D 
ห็น
 
ที่
Bm 
เป็นหล่อจากข้า
Em 
งใน
 
อย่าม
C 
องภายนอกได้ม้าย 
 
มาใช่หั
D 
วใจแลกัน

 
ทรงโ
C 
จร 
 
แต่โดน
D 
ใจ
 
อยากให้
Bm 
เธอมองเข้าไปลึก
Em 
ๆหน่อย
 
การ
Am 
ไกลใจเกินร้
D 
อย 
 
รักหน่อยได้ใ
G 
หม่

 
ทรงโ
C 
จรไม่อยากโดน
D 
เท
 
อยากให้
Bm 
เธอเย้เยได้
Em 
ใหม่
 
รับ
Am 
รองว่ารักเธอหม
D 
ดใจ
 
สาวเ
C 
อ้ยมารักกันแล
D 
ได้
 
น้องรักมั้ยสไต
G 
ล์โจร 
 
 
D 

INSTRU | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times )

 
ถึง
Em 
หน้าพี่จะเหมือนโจร
 
แต่พี่อ่อนโยนน้องก็โดนใจ
 
 
พี่ไม่ต้องมีหรอกเบ็น
 
 
เพราะน้องคนนี้ชอบขี่มอไซ
 
 
พี่ชอบแต่ไม่กลัามาบอก  
 
 
เพราะทรงเป็นเหตุ น้องสังเกตุได้
 
 
ให้พี่จัดหนักจัดเต็ม เรื่องรักครั้งนี้
 
 
น้องเปย์หมดใจ
 

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | G |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | G |

 
ทรงโ
C 
จร 
 
โดนใจน้
D 
อง
 
พี่อย่าแค่
Bm 
มอง 
 
ให้พี่ลองมา
Em 
จีบหน่อย
 
หา
Am 
กพี่ใจเกินร้
D 
อย 
 
กล้าจีบน้อ
G 
งมั้ย
 
ทรงโ
C 
จรแต่น้องไม่
D 
เท
 
ถ้าให้พี่
Bm 
เปหัวใจ 
 
มา
Em 
ให้
 
รับร
Am 
อง 
 
ว่าไม่เทใ
D 
คร
 
หั
Am 
วใจน้องจะย
D 
กให้
 
น้องรับได้ สไ
G 
ตล์โจร

 
ทรงโ
C 
จร 
 
แต่โดน
D 
ใจ
 
อยากให้
Bm 
เธอมองเข้าไปลึก
Em 
ๆหน่อย
 
การ
Am 
ไกลใจเกินร้
D 
อย 
 
รักหน่อยได้ใ
G 
หม่

 
ทรงโ
C 
จรไม่อยากโดน
D 
เท
 
อยากให้
Bm 
เธอเย้เยได้
Em 
ใหม่
 
รับ
Am 
รองว่ารักเธอหม
D 
ดใจ
 
สาวเ
C 
อ้ยมารักกันแล
D 
ได้
 
น้องรักมั้ยสไต
G 
ล์โจร

 
ทรงโ
C 
จรแต่พี่โอน
D 
ไว..
 
น้องรักหม้ายสไ
G 
ตล์โจร..

OUTRO | C | D | Bm | Em |
OUTRO | Am | D | G | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักหม้ายสไตล์โจร


หน้าตาไม่หล่อ พูดก็ไม่ค่อยจะหวาน
หน้าตาแค่เด็กบ้านๆ บ้านแค่โรงงานขี้ยาง
รูปทรงก็ห่วย ใครแลก็ว่าไม่ผ่าน
ผิวกายกะดำเหมือนถ่าน แต่ว่าใจฉันรักจริง

อยากให้เธอลอง อยากให้เธอเห็น
ที่เป็นหล่อจากข้างใน
อย่ามองภายนอกได้ม้าย มาใช่หัวใจแลกัน

ทรงโจร แต่โดนใจ
อยากให้เธอมองเข้าไปลึกๆหน่อย
การไกลใจเกินร้อย รักหน่อยได้ใหม่

ทรงโจรไม่อยากโดนเท
อยากให้เธอเย้เยได้ใหม่
รับรองว่ารักเธอหมดใจ
สาวเอ้ยมารักกันแลได้
น้องรักมั้ยสไตล์โจร

( ดนตรี )

ถึงหน้าพี่จะเหมือนโจร
แต่พี่อ่อนโยนน้องก็โดนใจ
พี่ไม่ต้องมีหรอกเบ็น
เพราะน้องคนนี้ชอบขี่มอไซ
พี่ชอบแต่ไม่กลัามาบอก
เพราะทรงเป็นเหตุ น้องสังเกตุได้
ให้พี่จัดหนักจัดเต็ม เรื่องรักครั้งนี้
น้องเปย์หมดใจ

( ดนตรี )

ทรงโจร โดนใจน้อง
พี่อย่าแค่มอง ให้พี่ลองมาจีบหน่อย
หากพี่ใจเกินร้อย กล้าจีบน้องมั้ย
ทรงโจรแต่น้องไม่เท
ถ้าพี่เปหัวใจ มาให้
รับรอง ว่าไม่เทใคร
หัวใจน้องจะยกให้
น้องรับ ได้ สไตล์โจร

ทรงโจร แต่โดนใจ
อยากให้เธอมองเข้าไปลึกๆหน่อย
การไกลใจเกินร้อย รักหน่อยได้ใหม่

ทรงโจรไม่อยากโดนเท
อยากให้เธอเย้เยได้ใหม่
รับรองว่ารักเธอหมดใจ
สาวเอ้ยมารักกันแลได้
น้องรักมั้ยสไตล์โจร

ทรงโจรแต่พี่โอนไว..
น้องรักหม้ายสไตล์โจร..

มิวสิควิดีโอ รักหม้ายสไตล์โจร เกมส์ ทศกัณฐ์ เปา กิ่งกาญจน์

เพลง รักหม้ายสไตล์โจร (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง / เกมส์ ทศกัณฐ์
เรียบเรียง / เปา วงสำราญ
ติดต่องาน 061-9169594
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend