คอร์ดเพลง บักทอง – บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : บักทอง บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง บักทอง - บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บุ๊ค ศุภกาญจน์ : บักทอง


INTRO | C#m | C#m | A | A |
INTRO | C#m | C#m | A | B |

 
โอ้
C#m 
ยน้อ.. 
 
 
A 
ออๆๆๆ..
 
บั
C#m 
กทองเอ้ย 
 
A 
อ้ยยย 
 
 
B 

 
บัด
C#m 
นี้สิเว่าถึงละนิทานก่อม
 
ตั้งแต่คราวพุทธก
A 
าล
 
เป็นเรื่องจริงอิงตำนาน
 
 
อีสานเฮาดอกพื้น
C#m 
บ้าน
 
เป็นเรื่องของบักทอง
 
 
เป็นเรื่องของบักท
A 
องฆ่าแม่
 
ซั่น
C#m 
แหล่ว   
 
A 
อะๆๆๆ 
 
B 
อ้ยย   

 
บัก
C#m 
ทองจูงควายตู้ไปแต่เช้า
 
เพิ่นสิฟ้าวไปไถ
A 
นา 
 
บอกอีแม่ไห่ฟ้าวมา
 
เอากับข้าวดอกม
C#m 
าส่ง
 
ไถนาอยู่ผู้เดียว ไถนาแดดกะฮ่
A 
อน
 
กูหิวข้าว เพิ่
C#m 
นจ่ม   
 
A 
อะๆๆๆ 
 
B 
อ้ย  

 
แม่
C#m 
ฟ้าวย่านลูกบ่ได้กินข้าว
 
ผัดเอาก่องข้าวน้อย
A 
มา
 
ลูกเพิ่นเห็นผลัดด่า ว่าเอามาน้อ
C#m 
ยแท้
 
เอามาน้อยตายแท้ เอามาน้อยตาย
A 
แท้
 
สำพอ บ่คู่แ
C#m 
ข่วเพิ่น   
 
A 
อะๆๆๆ 
 
B 
อ้ย  

A 
  บักทองมัน
B 
จับแอกควายขึ้นมา
A 
  ฟาดใส่กระ
B 
มับ 
 
แม่มัน
A 
  ย้อนเพิ่นหิวข้
B 
าวจนว่ามือ
A 
สั่น 
 
B 
อ้ยยย  

C#m 
  บักทองมันฆ่าแม่มันตาย
A 
  ส่างมาใจฮ่ายแท้บักซาติซั่ว
C#m 
  เลี้ยงมาจนใหญ่ 
 
ฆ่าแม่ตาย
 
  จั่งแม่
A 
นซั่ว 
 
บักท
B 
องฆ่าแม่เจ้าของตาย
C#m 
  กินข้าวจนอิ่ม 
 
ฮอดบ่หมดพอติบ
A 
  งวกไปเบิ่งแม่ 
 
พลั้นบ่หายใจ
C#m 
  ฮ่องไห่จนว่า บอกอีแม่ตื่นๆ ขึ้นม
A 
าใหม่
 
  สุดท้
B 
าย 
 
สายไ
C#m 
ปแล้ว   
 
A 
อ้วววว  .
 
  
C#m 
โอ้วววววว   
 
A 
อ้วววววว  โ
B 
อวว  

INSTRU | C#m | C#m | A | A |
INSTRU | C#m | C#m | A | B |

C#m 
  บักทองมันฆ่าแม่มันตาย
A 
  ส่างมาใจฮ่ายแท้บักซาติซั่ว
C#m 
  เลี้ยงมาจนใหญ่ 
 
ฆ่าแม่ตาย
 
  จั่งแม่
A 
นซั่ว 
 
บักท
B 
องฆ่าแม่เจ้าของตาย
C#m 
  กินข้าวจนอิ่ม 
 
ฮอดบ่หมดพอติบ
A 
  งวกไปเบิ่งแม่ 
 
พลั้นบ่หายใจ
C#m 
  ฮ่องไห่จนว่า บอกอีแม่ตื่นๆ ขึ้นม
A 
าใหม่
 
  สุดท้
B 
าย 
 
สายไปแล้ว  

OUTRO | C#m | C#m | A | A |
OUTRO | C#m | C#m | A | B |
OUTRO | C#m | C#m | A | A |
OUTRO | C#m | C#m | A | B | C#m |

 
บักทองฆ่าแม่…  
 


โอ้ยน้อออ..
บักทองเอ้ย โอ้ยยย..

บัดนี้สิเว่าถึงละนิทานก่อม
ตั้งแต่คราวพุทธกาล
เป็นเรื่องจริงอิงตำนาน
อีสานเฮาดอกพื้นบ้าน
เป็นเรื่องของบักทอง
เป็นเรื่องของบักทองฆ่าแม่
ซั่นแหล่ว โอะๆๆๆ โอ้ยย 

บักทองจูงควายตู้ไปแต่เช้า
เพิ่นสิฟ้าวไปไถนา บอกอีแม่ไห่ฟ้าวมา
เอากับข้าวดอกมาส่ง
ไถนาอยู่ผู้เดียว ไถนาแดดกะฮ่อน
กูหิวข้าว เพิ่นจ่ม โอะๆๆๆ โอ้ย

แม่ฟ้าวย่านลูกบ่ได้กินข้าว
ผัดเอาก่องข้าวน้อยมา
ลูกเพิ่นเห็นผลัดด่า ว่าเอามาน้อยแท้
เอามาน้อยตายแท้ เอามาน้อยตายแท้
สำพอ บ่คู่แข่วเพิ่น โอะๆๆๆ โอ้ย

บักทองมันจับแอกควายขึ้นมา
ฟาดใส่กระมับ แม่มัน
ย้อนเพิ่นหิวข้าวจนว่ามือสั่น โอ้ยยย

บักทองมันฆ่าแม่มันตาย
ส่างมาใจฮ่ายแท้บักซาติซั่ว
เลี้ยงมาจนใหญ่ ฆ่าแม่ตาย
จั่งแม่นซั่ว บักทองฆ่าแม่เจ้าของตาย
กินข้าวจนอิ่ม ฮอดบ่หมดพอติบ
งวกไปเบิ่งแม่ พลั้นบ่หายใจ
ฮ่องไห่จนว่า บอกอีแม่ตื่นๆ ขึ้นมาใหม่
สุดท้าย สายไปแล้ว โอ้วววว.
โอ้วววววว โอ้ววววววโอวว

( ดนตรี )

บักทองมันฆ่าแม่มันตาย
ส่างมาใจฮ่ายแท้บักซาติซั่ว
เลี้ยงมาจนใหญ่ ฆ่าแม่ตาย
จั่งแม่นซั่ว บักทองฆ่าแม่เจ้าของตาย
กินข้าวจนอิ่ม ฮอดบ่หมดพอติบ
งวกไปเบิ่งแม่ พลั้นบ่หายใจ
ฮ่องไห่จนว่า บอกอีแม่ตื่นๆ ขึ้นมาใหม่
สุดท้าย สายไปแล้ว

บักทองฆ่าแม่…

มิวสิควิดีโอ บักทอง บุ๊ค ศุภกาญจน์
เพลง บักทอง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์ / บุ๊ค ศุภกาญจน์ / บ่าวเบสท์
จักรกฤษ บุญสิทธิ์ (แซมมี่)
ติดต่องาน โทร. : 082 126 1623
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend